Markkinaoikeus julkaisi asiamiehille ohjeet IPR-asioiden käsittelystä

Julkaistu 25.9.2013

Oikeudenkäyntiohjeiden tarkoituksena on selventää asiamiehille oikeudenkäyntimenettelyä markkinaoikeudessa. Samalla asiamiesten huomiota halutaan kiinnittää markkinaoikeuden noudattamaan prosessuaaliseen käytäntöön.

Markkinaoikeuden toimivalta laajeni 1.9.2013 käsittämään teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat sekä teollisoikeudelliset valitusasiat.

Markkinaoikeus on ensimmäisen asteen toimivaltainen tuomioistuin IPR-riita- ja hakemusasioissa; IPR-rikosasioissa markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa. Markkinaoikeus toimii myös ensimmäisenä muutoksenhakuasteena teollisoikeudellisissa IPR-rekisteröintiasioissa eli valitusasioissa. Oikeudenkäyntimenettelyä markkinaoikeudessa sääntelee ennen muuta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettu laki sekä – riippuen siitä, onko kysymyksessä riita-asia vai valitusasia – oikeudenkäymiskaari tai hallintolainkäyttölaki.

Oikeudenkäyntiohjeiden tarkoituksena on selventää asiamiehille oikeudenkäyntimenettelyä markkinaoikeudessa. Samalla asiamiesten huomiota halutaan kiinnittää markkinaoikeuden noudattamaan prosessuaaliseen käytäntöön. Ohjeistus ei sitä vastoin ole oikeudellinen kannanotto prosessinormien eli prosessisääntöjen ja -periaatteiden soveltamista ja tulkintaa koskeviin kysymyksiin. Ohjeilla ei myöskään muuteta voimassa olevia säännöksiä.

Linkki ohjeisiin löytyy tästä.