Markkinaoikeus hylkäsi Valion hakemuksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä

Julkaistu 28.6.2013

Kilpailu- ja kuluttajavirasto määräsi 20.12.2012 tekemällään päätöksellä Valion lopettamaan päätöksessä ja seuraamusmaksuesityksessä kuvatun hinnoittelun, jonka virasto katsoi kielletyksi määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi. Tällaista päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei markkinaoikeus toisin määrää.

Valio haki muutosta viraston päätökseen ja vaati samalla, että markkinaoikeus kieltää viraston päätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesti siihen saakka, kunnes valitus on ratkaistu lainvoimaisesti.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaati, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen viraston päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä väliaikaisesti.

Markkinaoikeus totesi, että Valio on ilmoittanut tehneensä 9.1.2013 päätöksen perusmaitotuotteiden hintojen korottamisesta 30 prosentilla 1.2.2013 alkaen viraston päätöksen noudattamiseksi. Valio on 18.1.2013 valittanut viraston päätöksestä markkinaoikeuteen ja tuolloin muun ohella vaatinut päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä väliaikaisesti. Valio on siten päättänyt perusmaitotuotteidensa hintojen korottamisesta jo ennen kuin se oli tehnyt valituksen markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus katsoi, että koska ennen viraston päätöksen tekemistä perusmaitotuotteiden hintojen osalta vallinnut asiaintila oli Valion toimin jo muutettu, ei tältä osin nyt vallitsevaa asiaintilaa ollut syytä muuttaa uudelleen kieltämällä päätöksen täytäntöönpano. Asiassa oli epäselvää, aiheutuuko Valiolle taloudellisia menetyksiä toimeenpanemastaan hinnankorotuksesta. Viraston päätöksen täytäntöönpano ei tee Valion valitusta hyödyttömäksi.

Markkinaoikeus katsoi, ettei ollut aihetta määrätä viraston päätöksen täytäntöönpanoa kiellettäväksi väliaikaisesti ja hylkäsi Valion hakemuksen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöstä koskevan Valion valituksen suullinen käsittely aloitetaan markkinaoikeudessa syksyllä 2013.