Markkinaoikeus hyväksyi NCC:n ja Destian yrityskaupan asettamillaan ehdoilla

Julkaistu 3.11.2011

Markkinaoikeus on tänään antamallaan päätöksellä hyväksynyt yrityskaupan, jolla NCC Roads Oy (NCC) hankkii Destia Oy:n ja Destia Kalusto Oy:n asfalttipäällysteliiketoiminnan, mikäli NCC täyttää kaupalle asetetut ehdot.

Kilpailunrajoituslain mukaan markkinaoikeus voi Kilpailuviraston esityksestä kieltää yrityskaupan, jos sen seurauksena syntyy sellainen määräävä markkina-asema, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla. Jos kilpailun estyminen voidaan välttää asettamalla yrityskaupan toteuttamiselle ehtoja, Kilpailuviraston tulee esityksen tekemisen sijasta neuvotella ja määrätä noudatettavaksi tällaiset ehdot.

Markkinaoikeuden mukaan kyseessä olevan yrityskaupan seurauksena syntyy Kilpailuviraston esittämällä tavalla sellainen yhteinen määräävä markkina-asema kahden jäljelle jäävän toimijan (NCC ja Lemminkäinen Infra Oy) välille, joka merkittävästi estää kilpailua pääkaupunkiseudun asfalttimassan valmistuksen ja myynnin markkinoilla.

Markkinaoikeus katsoi kuten Kilpailuvirastokin, että yrityskaupasta aiheutuvaa kilpailun estymistä ei voida välttää NCC:n Kilpailuvirastolle esittämillä sitoumuksilla. Kilpailuvirasto on siten menetellyt oikein, kun se ei hyväksynyt yrityskauppaa täydennettynä NCC:n esittämillä sitoumuksilla. Yrityskaupalle on kuitenkin asetettavissa sellainen rakenteellisen ja NCC:n tulevaan käyttäytymiseen liittyvien ehtojen kokonaisuus, joka on NCC:n esittämiä sitoumuksia tiukempi ja konkreettisempi ja jolla voidaan arvioida vältettävän yrityskaupan kilpailuongelmat.

Markkinaoikeus hyväksyi yrityskaupan asettamillaan ehdoilla. Ehdot muun muassa velvoittavat NCC:n vuokraamaan Sipoon Nikkilässä olevan kiinteistön kilpailijalle asfalttimassan tuotantoa varten sekä myymään asfalttimassaa kilpailijoille käypään markkinahintaan.

Lisätietoja antavat:
Ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050 592 9182

Asian diaarinumero 253/11/KR ja päätösnumero 499/2011