Markkinaoikeus antoi ratkaisun Oulun kaupungin työterveyshuollon järjestämistä koskevassa asiassa, jossa oli pyydetty Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu

Julkaistu 11.5.2011

Tiedote 11.5.2011

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 21.4.2008 muun ohella, että Oulun kaupunki perustaa tasaosuuksin yhdessä ODL Terveys Oy:n kanssa työterveys- ja työhyvinvointipalveluita tarjoavan yhteisyrityksen siten, että Oulun kaupunki siirtää apporttina Oulun Työterveys -liikelaitoksen liiketoiminnan uudelle perustettavalle yhtiölle.

Oulun kaupunki allekirjoitti 24.4.2008 kaupungin ja ODL Terveys Oy:n välisen osakassopimuksen, jossa kaupunki sitoutui siihen, että se tilaa perustettavalta yhtiöltä työterveys- ja työhyvinvointipalvelut omalle henkilökunnalleen neljän vuoden ajan yhtiön toiminnan aloittamisesta lukien.

Mehiläinen Oy ja Suomen Terveystalo Oyj tekivät markkinaoikeudelle edellä mainittua järjestelyä koskeva hakemuksen, ja esittivät, että työterveys- ja työhyvinvointipalveluiden osalta kyseessä on ollut niin sanottu julkinen hankinta, joka olisi tullut kilpailuttaa julkisista hankinnoista annetun lain säännösten mukaisesti.

Markkinaoikeus päätti 12.6.2009 pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta (nykyisin Unionin tuomioistuin) ennakkoratkaisun Euroopan yhteisön julkisia hankintoja koskevien säännösten tulkinnasta. Markkinaoikeuden käsityksen mukaan tässä asiassa tarvittiin yhteisön oikeussääntöjen tulkintaa siitä, onko järjestelyä pidettävä yhteisön oikeussäännöissä tai yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettuna hankintana, joka olisi tullut kilpailuttaa.

Unionin tuomioistuin katsoi 22.12.2010 antamassaan tuomiossaan, että edellä kuvattuun järjestelyyn tuli soveltaa EU:n hankintadirektiivin 2004/18 säännöksiä.

Markkinaoikeus katsoi päätöksessään 11.5.2011, että edellä kuvatussa järjestelyssä, oli siltä osin kuin siinä oli kysymys Oulun kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä, kysymys julkisesta hankinnasta, joka oli erotettavissa yhteisyrityksen perustamiseen liittyvästä sopimuskokonaisuudesta. Markkinaoikeus kumosi Oulun kaupunginvaltuuston päätöksen 21.4.2008 siltä osin kuin siinä oli päätetty työterveyshuollon järjestämisestä sitä kilpailuttamatta ja kielsi päätöksen täytäntöönpanon tältä osin 500.000 euron sakon uhalla.

Lisätiedot:Markkinaoikeustuomari Ville ParkkariPuh. 010 36 43305