Markkinaoikeus hyväksyi Fortumin valituksen Kilpailuviraston päätöksestä E.ON Finland Oyj:n yrityskauppavalvonta-asiassa

Julkaistu 14.3.2008

Julkaisuvapaa 14.3.2008 klo 9.00

Markkinaoikeus hyväksyi Fortumin valituksen Kilpailuviraston päätöksestä E.ON Finland Oyj:n yrityskauppavalvonta-asiassa

Markkinaoikeus antoi tänään ratkaisunsa E.ON Finland Oyj:n hankkimiseen liittyneessä, yrityskaupan ehdollista hyväksymistä koskevassa asiassa.

Fortum Power and Heat Oy hankki keväällä 2006 määräysvallan E.ON Finland Oyj:ssä.

Kilpailuvirasto hyväksyi 2.6.2006 antamallaan päätöksellä kyseisen yrityskaupan ehdollisena, määräten päätöksessä selostetut sitoumukset Fortum Oyj:n noudatettaviksi. Päätöksessään Kilpailuvirasto lähti siitä, että sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinoita oli pidettävä ainakin osan ajasta maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan kansallisina. Kilpailuviraston arvion mukaan Fortumin määräävä markkina-asema ilman Kilpailuviraston päätöksessä määrättyjä sitoumuksia vahvistuisi yrityskaupan seurauksena siten, että se merkittävästi estäisi kilpailua Suomessa.

Fortum Oyj ja Fortum Power and Heat Oy valittivat Kilpailuviraston päätöksestä markkinaoikeuteen ja vaativat, että markkinaoikeus kumoaa Kilpailuviraston päätöksellä yrityskaupan toteuttamiselle asetetut ehdot. Valituksessaan Fortum Oyj ja Fortum Power and Heat Oy esittivät, ettei Kilpailuvirasto ollut osoittanut olevan olemassa niitä kilpailunrajoituslaissa säädettyjä edellytyksiä, joita ehtojen asettaminen yrityskaupan toteuttamiselle lain mukaan vaati.

Markkinaoikeus katsoi päätöksessään Kilpailuviraston päätöksestä poiketen, että sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinoiden osalta relevantteja maantieteellisiä markkinoita oli pidettävä ainakin Suomen ja Ruotsin laajuisina.

Ottaen huomioon Fortumin markkina-osuuden pienuuden edellä mainituilla Suomen ja Ruotsin muodostamilla sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinoilla sekä erityisesti sen, että Fortum oli niin ennen E.ON Finland Oyj:n hankkimista koskenutta yrityskauppaa kuin sen jälkeenkin vasta toiseksi suurin toimija sanotuilla relevanteilla markkinoilla, markkinaoikeus katsoi, ettei Fortum ollut kyseisillä relevanteilla markkinoilla määräävässä markkina-asemassa ennen kyseistä yrityskauppaa eikä sen jälkeenkään.

Koska Fortumin ei ollut katsottava olleen määräävässä markkina-asemassa ennen E.ON Finland Oyj:n hankkimista koskenutta yrityskauppaa, eikä asiassa siten voitu katsoa olevan kysymys määräävän markkina-aseman vahvistumisesta, ja koska Fortumille ei yrityskaupan seurauksena myöskään ollut katsottava syntyvän määräävää markkina-asemaa, markkinaoikeus katsoi, etteivät kilpailunrajoituslaissa säädetyt edellytykset ehtojen asettamiselle kysymyksessä olleelle yrityskaupalle olleet täyttyneet.

Markkinaoikeus näin ollen hyväksyi Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n valituksen ja kumosi Kilpailuviraston päätöksen siltä osin kuin päätöksessä oli määrätty siinä selostetut sitoumukset Fortum Oyj:n noudatettaviksi.

Markkinaoikeuden päätöksen tunnistetiedot

Markkinaoikeus 14.3.2008 nro 123/2008 (Dnro 209/06/KR)

Lisätietoja:

Ylituomari Kimmo Mikkola
Puhelin: 050 592 9182