Korona

Markkinaoikeus tiedottaa täällä koronavirukseen liittyvistä viraston toimintaan vaikuttavista asioita.

Koronavirustilanteen vaikutuksista markkinaoikeuden toimintaan

Markkinaoikeus pyrkii järjestämään toimintansa siten, että se voisi jatkua mahdollisimman normaalina koronavirustilanteesta huolimatta. Kaikessa toiminnan käytännön järjestämisessä koronavirustilanne pyritään ottamaan huomioon siten, että tartuntariski kyettäisiin minimoimaan.

Koronavirustilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Koronavirustilanteen mahdollisesti huonontuessa markkinaoikeus voi joutua rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet.

Suulliset istunnot markkinaoikeudessa koronavirusepidemian aikana

Markkinaoikeuden suulliset istunnot koronavirusepidemian aikana toimitetaan joko Tuomioistuimet-talon istuntosaleissa (Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki) tai Messukeskukseen järjestetyssä tilapäisessä istuntosalissa (Messukeskuksen kongressisiiven salissa 204–205, Rautatieläisenkatu 3, 2. kerros, 00520 Helsinki (hotellin sisäänkäynti)). Kutsussa markkinaoikeuden istuntoon on mainittu, kummassa osoitteessa istunto toimitetaan.

Istuntosalin valinnalla markkinaoikeus pyrkii turvaamaan sen, että istuntosalissa sekä tuomareiden että asianosaisten ja näiden avustajien on mahdollista sijoittua siten, että turvaetäisyydet kyetään takaamaan. Saliin sijoittumisessa kuten istuntojen läpiviennissä muutoinkin tulee aina noudattaa annettavia ohjeita.

Tuomioistuimet-talon istuntosaleissa voi markkinaoikeuden istuntojen lisäksi olla samana päivänä myös Helsingin hallinto-oikeuden ja työtuomioistuimen istuntoja. Markkinaoikeuden, Helsingin hallinto-oikeuden ja työtuomioistuimen kesken istuntojen alkamisajankohtia on pyritty porrastamaan siten, että aulassa oleva henkilömäärä pysyisi maltillisena.

Aulassa ja istuntosaleissa on saatavilla käsien desinfiointiainetta. Lisäksi asiakastilat ja istuntosalit siivotaan tehostetusti päivittäin.

Markkinaoikeuden tiloissa voi käyttää hengityssuojainta tai visiiriä, jollei tuomioistuin istuntosalissa toisin määrää.

Mahdollinen tulkki on suullisen istunnon aikana lähtökohtaisesti tulkattavan kanssa samassa tilassa. Tulkkaus voidaan kuitenkin hoitaa myös puhelimitse tai videon välityksellä.

Asian valmistelun kuluessa tapauskohtaisesti arvioidaan myös mahdollisuus etäyhteyksien (puhelin, Skype tms.) hyödyntämiseen laajemmin.

Koronavirusepidemian aikana yleisön määrää suullisissa istunnoissa voidaan rajoittaa käsittelyjen turvallisuuden takaamiseksi.

Koronavirusepidemian aikana on syytä noudattaa viranomaisten antamia yleisiä ohjeita ja suosituksia. Lisäohjeita on saatavissa Tuomioistuimet-talon aulahenkilöltä.

Jos olet sairas, oireilet tai olet altistunut koronavirukselle

Koronaviruksen oireita voivat olla kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Oireet ovat yleensä lieviä, mutta voivat vaihdella henkilön mukaan.

Suulliseen istuntoon ei tule saapua sairaana eikä myöskään oireilevana tai koronavirukselle altistuneena. Mahdollisissa sairaus- tai altistustapauksissa pyydetään olemaan yhteydessä markkinaoikeuteen suullisen istunnon kutsussa mainittuihin henkilöihin.

Jos markkinaoikeus päättää siirtää suullista istuntoa, ilmoitetaan uusi ajankohta myöhemmin.

Muu asiointi tuomioistuimessa

Koronavirusepidemian aikana asioinnissa suositellaan käytettäväksi sähköpostia tai puhelinta.

Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa

Markkinaoikeudessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Markkinaoikeuden tiloihin ei pidä tulla sairaana eikä myöskään oireilevana tai koronavirukselle altistuneena. Tuomioistuimen omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.

 
Julkaistu 13.1.2021