Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

19.2.2019
Kilpailu- ja kuluttajavirasto >Jämsän kaupunki
hankintasopimuksen muutos - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - seuraamusmaksun määrääminen
19.2.2019
Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Loviisan kaupunki
suorahankinta - sidosyksikköhankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - seuraamusten määrääminen
19.2.2019
Kiinteistö Oy Kärrykartano - kiinteistönhoidon palvelut
julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen
19.2.2019
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaala-apteekin keräilyvarastoautomaatiojärjestelmät
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus