Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

18.10.2018
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - omaseurannassa käytettävät diabetestarvikkeet
julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - puitejärjestely
18.10.2018
VR-Yhtymä Oy - dieselmoottoreiden kunnostusta koskevat palvelut
julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - tutkimatta jättäminen - epäselvä tarjouspyyntö
18.10.2018
Vaasan Seudun Areenat Kuntayhtymä – Vasaregionens Arenor Samkommun - tekonurmet
julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
18.10.2018
Vaasan kaupunki - tekonurmet
julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus