Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

24.5.2019
Salon kaupunki - tunneliastianpesukone
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu
24.5.2019
Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - väylänhoidot
julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus
24.5.2019
Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - väylänhoidot
julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen
24.5.2019
Kotkan kaupunki - tulkkauspalvelut
julkinen hankinta - hankinnan kohde