Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

12.9.2019
Jyväskylän kaupunki - Tampereen kaupunki - Vantaan kaupunki - asuntosuunnittelukohteiden suunnittelukilpailu
julkinen hankinta - suunnittelukilpailu - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen
11.9.2019
Vaunula Oy > RK
toiminimi - toiminimen loukkaus - tavaramerkki - tavaramerkin loukkaus
9.9.2019
KL-Kuntahankinnat Oy - teleoperaattoripalvelut
julkinen hankinta - asianosaisuus - syrjimätön kohtelu - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen
6.9.2019
Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International B.V. > MySoda Oy
tavaramerkki - yksinoikeuden sammuminen - perusteltu aihe