Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

23.8.2019
Loimaan kaupunki - henkilökohtaisen avun palveluhankinta
julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - hyvitysmaksun määräämisen edellytykset
22.8.2019
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - suun terveydenhuollon laitteiden ja hoitohuoneiden kalusteet
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu
21.8.2019
Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautatien huomiovalojärjestelmä
julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - markkinaoikeuden toimivalta - hankintalaji
21.8.2019
Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy - rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut
julkiset hankinnat - poikkeuksellisen alhainen hinta