Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

18.4.2019
Kaarinan TR-Työstö Oy
tuomarin esteellisyys
18.4.2019
Turun kaupunki - lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu
julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankinnasta ilmoittaminen
15.4.2019
Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut
julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
12.4.2019
Kittilän kunta - Levin katujen talvihoitotyöt
julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö