Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

14.9.2020
SuperScale Sp. z.o.o > Traplight Oy
turvaamistoimi - tekijänoikeus - liikesalaisuus
9.9.2020
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut
julkinen hankinta - hankintamenettelyn vaiheittaisuus - tarjouspyynnön epäselvyys - hankintapäätöksen perusteleminen
4.9.2020
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft > Vannetukku.fi Oy
asiakirjan esittämisvelvollisuus - tiedonsaanti - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi
4.9.2020
Sodankylän kunta - välinehuollon laitteet
julkinen hankinta - täytäntöönpanokiellon rikkominen - seuraamusmaksu