Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

26.5.2020
Väylävirasto - tärinän hallinnointikonsulttipalvelu
julkinen hankinta - vertailuperusteet - tarjousten vertailu
26.5.2020
Väylävirasto - tärinän mittauspalvelut
julkinen hankinta - puitejärjestely - vertailuperusteiden asettaminen - tarjouspyyntö - syrjimätön kohtelu - tarjousten täsmentäminen
26.5.2020
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - ruggeroidut tietokoneet
julkinen hankinta - käsittelylupa - puitejärjestely - kevennetty kilpailutus - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
26.5.2020
Scanbox Entertainment A/S > DNA Oyj
tekijänoikeus - teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen