Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

15.2.2019
Joensuun kaupunki - palveluasuminen
julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - tasapuolinen kohtelu - tutkimatta jättäminen
11.2.2019
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - palvelimet ja integroidut ratkaisut
julkinen hankinta - puitejärjestely - käsittelylupa - hankintamenettelyn keskeyttäminen
7.2.2019
Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt), Scanbox Entertainment Content Rights ApS, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS ja
Scanbox Entertainment Film Rights ApS > A
turvaamistoimi vastapuolta kuulematta - todistelun turvaaminen - tekijänoikeus
6.2.2019
Tampereen kaupunki - ikäihmisten asumismuodot ja erikoislääkäripalvelut
julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet