Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

27.10.2020
Lahden kaupunki - kalusteet
julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus
22.10.2020
Salon kaupunki - koululaiskuljetukset
julkinen hankinta - vertailuperusteet
22.10.2020
Cantina di Bacco Oy Ltd > Rederi Ab Fakir
toiminimi - toiminimen loukkaus - hyvitys
22.10.2020
Kankaanpään kaupunki - katu- ja kuntoratavalaistusverkkopalvelu
julkinen hankinta - oikeudenkäyntikulut - hankintalain soveltaminen - sekamuotinen sopimus - sopimuskokonaisuus