Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

25.9.2018
Kuusamon kaupunki - metsäsuunnitelman laatimista ja metsäpalvelut
julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - tarjoajan soveltuvuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hankintalaki 2017
25.9.2018
AstraZeneca AB ja AstraZeneca Oy > Sandoz A/S
turvaamistoimi - patentti
25.9.2018
Omya AG > Patentti-ja rekisterihallitus
tavaramerkki - sekaannusvaara - toiminimi
25.9.2018
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä - vahinkovakuutusten palvelut
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kohteen määritteleminen - syrjimätön kohtelu