Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

10.1.2019
Yleisradio Oy - digitointipalvelu
julkinen hankinta - kilpailullinen neuvottelumenettely - osallistumishakemus - osallistumishakemusten vertailu
4.1.2019
Someron kaupunki - Kiiruun koulun soittimien ja musiikin välineistö
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
4.1.2019
Pohjois-Karjalan hankintatoimi (aiemmin Joensuun seudun hankintatoimi) - monitoimilaitteet
julkinen hankinta - palautettu asia - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
4.1.2019
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Oracle-tuotteiden ja -palvelujen jälleenmyyntiä
julkinen hankinta - tarjouksen saapuminen - myöhästynyt tarjous - hankintalaki 2017