Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

18.12.2018
Stadion-säätiö sr - LVIA-teknistä projektinjohtourakkaa
julkinen hankinta - vertailuperusteiden soveltaminen - tarjousten vertailu - hyvitysmaksun edellytykset
18.12.2018
Kansaneläkelaitos - aikuisen neurologinen yksilökuntoutus
julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintapäätöksen perusteleminen
18.12.2018
MAK-System International Group > Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
todistelun turvaaminen - tekijänoikeus
18.12.2018
Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy - ilmanvaihtosuodattimet
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus