Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

5.12.2019
ICEPRO Oy > Rai-Ta Sport Oy
patentti - patentin rajoittaminen
5.12.2019
Espoon kaupunki - siivouspalvelut
julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen
5.12.2019
Landskapets fastighetsverk - nybyggnad av rehabiliterings- och geriatribyggnad
offentlig upphandling - avbrytande av upphandlingsförfarandet
4.12.2019
Lappeenrannan kaupunki - kutsutaksiliikenne
julkinen hankinta - hankintapäätöksen tiedoksianto - hankintapäätöksen perusteleminen - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen