Suomeksi - På svenska - In English

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus

Etusivu » Vireillä olevat hankinta-asiat

Vireillä

Julkisista hankinnoista annetun lain 88 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

VIREILLE: 27.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 1.2.2017, L3 varavoima.

VIREILLE: 27.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin sivistys-ja kulttuurilautakunnan päätös 9.2.2017 § 23, Oulun kaupungin koulu-ja päiväkotikuvaukset.

VIREILLE: 24.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän talousjohtajan päätös 31.1.2017 § 1, Pohjois-Karjalan keskussairaalan Laajennus J2:n kiinto- ja rst-kalusteurakka.

VIREILLE: 23.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy:n päätös 9.2.2017 K1516-0120 Hankintapäätös ICT-asiantuntijapuitejärjestelyä koskevassa tarjouskilpailussa.

VIREILLE: 23.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 10.2.2017 8 §, ulkoleikkivälineet, kiipeilyverkot ja turva-alustat 28.2.2019 päättyvälle sopimuskaudelle.

VIREILLE: 23.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy:n päätös 9.2.2017 K1516-0120 Hankintapäätös ICT-asiantuntijapuitejärjestelyä koskevassa tarjouskilpailussa.

VIREILLE: 23.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin perusturvajohtajan päätös 7.2.2017 § 5 02.08.00 3511/2016 tarjouspyyntö, Seulontamammografiatutkimusten hankinta.

VIREILLE: 21.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin perusturvajohtajan päätös 7.2.2017 § 5 02.08.00 3511/2016 tarjouspyyntö, Seulontamammografiatutkimusten hankinta.

VIREILLE: 21.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy:n päätös 7.2.2017 Dnro K1016-0100 ,TETRA-ohjaamoradiopuhelinten hankinta VIRVE-verkkoon koskevassa tarjouskilpailussa.

VIREILLE: 20.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oy:n tarjouskilpailun valintailmoitus 6.2.2017 , Siltasairaala-hanke, yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka tavoitebudjetilla.

VIREILLE: 20.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 8.2.2017 § 26 TRE:856/02.07.01/2017, hoitajakutsujärjestelmän ja siihen kuuluvien laitteiden toimittaminen kokonaispalveluna.

VIREILLE: 13.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Mäntsälän Palvelukotiyhdistys ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Mäntsälän Palvelukotiyhdistys ry:n hallituksen päätös 13.12.2016 suojavaatteiden vuokra- ja pesulapalveluita koskevan hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 13.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KuntaPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KuntaPro Oy:n hankintajohtajan päätös 30.1.2017 tulkkaus- ja käännöspalveluista.

VIREILLE: 13.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 31.1.2017 § 34, Hankintaoikaisuvaatimukset ja itseoikaisu lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden hankintaa koskevasta sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintapäätöksestä 29.11.2016 § 250.

VIREILLE: 13.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtajan päätös 23.1.2017 § 18, rakennusautomaatiojärjestelmien ja valvomo-ohjelmien asennus-, ohjelmointi-, korjaus-ja ylläpito-työt.

VIREILLE: 9.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson sairaahoito- ja sosilaalipalvelujen kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän päätös Effica-järjestelmän leikkaus- ja anestesiahoidon tietojärjestelmälaajennus.

VIREILLE: 9.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hangon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hangon perusturvalautakunnan päätös 25.1.2017 § 12, asumispalvelun tuottaminen Nova Palvelutaloon.

VIREILLE: 8.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomen ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen ympäristökeskuksen päätös 1.1.2017 SYKE-2014-V-50, Arandan peruskorjaus.

VIREILLE: 7.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupunginhallituksen päätös 23.1.2017 § 55 TRE:5193/02. 07.01/2016, Muumimuseon näyttelyarkkitehtuuri ja museotekniikka.

VIREILLE: 6.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-kuntahankkinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-kuntahankkinnat Oy:n päätös 24.1.2017 KLKH 1252016 Hoitajakutsujärjestelmä hoiva-alalle.

VIREILLE: 6.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 23.1.2017, Operatiivinen 3D-kuvantamislaite ja neuronavigaattori.

VIREILLE: 6.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Iisalmen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: IIsalmen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 24.1.2017 § 6, katujen ja kevyen liikenteen väylien talvihoidon alueurakka 1 talvikausille.

VIREILLE: 6.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen yleinen johto Toimitusjohtaja, 30.1.2017, asianro 834/2017, Louhepenger Hiltulanlahteen.

VIREILLE: 1.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ:Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 18.1.2017 § 1/2017, tehostettu perhetyö.

VIREILLE: 1.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Limingan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Limingan kunnan kiinteistöpäällikön päätös 18.1.2017 § 2, jätehuoltoyrittäjän valinta vuosille 2017-2017.

VIREILLE: 31.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 18.1.2017 § 1/2017 Dno 1096/02.08.00.04.00.01.06/2016, tehostettu perhetyö.

VIREILLE: 30.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS:Pohjois-Savon elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 16.1.2017 Dnro POSELY/2269/2016, työssäoppimispainotteinen ammatillinen koulutus.

VIREILLE: 30.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vihdin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Vihdin kunnanjohtajan päätös 16.1.2017 § 4, Vihdin perheryhmäkodin palvelutuottajan kilpailuttaminen.

VIREILLE: 30.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Monetra Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Monetra Oy:n palvelujohtajan päätös 17.1.2017 5/2017, Itseoikaisu hankintapäätökseen OUKA/152/02.08.00/2016 § 131 22.12.2016, pesu-, siivous-, puhdistus- ja desinfiointiaineet.

VIREILLE: 27.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lohjan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lohjan kaupungin elinvoimajohtajan päätös 11.1.2017 § 2, IV-töiden vuosisopimusurakoitsijan valinta v. 2017-2019.

VIREILLE: 25.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Metsähallitus Metsätalous Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metsähallituksen päätös 13.1.2017 MH 4344 2016, Maanmuokkaus-,kunnostusojitus-ja puunkorjuupalvelut.

VIREILLE: 25.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lohjan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lohjan kaupungin päätös , Nummi-Pusulan koulun liikuntahalli.

VIREILLE: 20.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 19.1.2017 UUDELY/13724/2016, Taloushallinnon tehtäviin Suomessa - koulutus.

VIREILLE: 19.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KuntaPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KuntaPro Oy:n hankintajohtajan hankintapäätös ja hylkäyspäätös 5.1.2017, käännös-ja tulkkauspalvelut- ja ympäristökeskuksen päätös 4.1.2017, KASELY/1857/2016, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kouvolan seudulle 2017-2018.

VIREILLE: 18.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 4.1.2017, KASELY/1857/2016, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kouvolan seudulle 2017-2018.

VIREILLE: 16.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen päätös 29.7.2015 § 42, 5617-2015 (065), pesula- sekä tekstiilienvuokrauspalvelut. Palautettu KHO:n päätöksellä 13.1.2017 nro 65 uudelleen käsiteltäväksi.

VIREILLE: 13.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: A-Kruunu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: A-Kruunu Oy:n päätös 3.1.2017 kiinteistöjen vuosityökorjauspalvelusta.

VIREILLE: 13.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupungin hankintatoimen /Kainuun kuntien hankintarenkaan päätös 30.12.2016 § 18, toimisto-,koulu-ja päiväkotikalusteet sekä toimiston ergonomiatuotteet.

VIREILLE: 12.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun Konttori liikelaitoksen johtajan päätös 29.12.2016 § 132/2016, laboratoriopalveluiden hankinta.

VIREILLE: 11.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kristiinankaupungin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kristiinankaupungin teknisen lautakunnan päätös 14.12.2016 § 175 DNr TEKN:181/2016/60, Kristiinankaupungin päiväkodin urakoitsijoiden valinta.

VIREILLE: 11.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kristiinankaupungin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kristiinankaupungin teknisen lautakunnan päätös 14.12.2016 § 175 DNr TEKN:181/2016/60, Kristiinankaupungin päiväkodin urakoitsijoiden valinta.

VIREILLE: 10.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan päätös § 500 15.12.2016, Finlandia-talon perusparannus, pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinta.

VIREILLE: 9.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Statens ämbetsverk på Åland
HANKINTAPÄÄTÖS: Statens ämbetsverk på Åland beslut 12.12.2016 Nr 198 A 10 och 13.12.2016 Nr 199 A 10 Direktupphandlingsbeslut gällande rättsmedicinska transporter

VIREILLE: 5.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KuntaPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KuntaPro Oy:n hankintapäätös 22.12.2016 Tarjouspyyntö 31213 Vaipat ja vuoteensuojat.

VIREILLE: 5.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kiinteistöhallinnon päätös 19.12.2016 § 102 2017 Purku-urakka, PEKO 1 vaihe 2.

VIREILLE: 5.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hattulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hattulan kunnanvaltuuston päätös 14.12.2016 § 59, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisyrityksen perustaminen ja sote-palveluiden hankinta.

VIREILLE: 5.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun Konttori liikelaitoksen johtajan päätös 22.12.2016 § 131/2016, pesu-, siivous-, puhdistus- ja desinfiointiaineet. OUKA/152/02.08.00/2016.

VIREILLE: 4.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kehittämispalvelut - HUS-Tietohallinto hankintapäätös § 35 21.12.2016, HUS/797/2016.

VIREILLE: 4.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankintapäätös starttirahalausuntopalvelusta POHELY/350/2016.

VIREILLE: 3.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon suomalainen seurakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös § 120 13.12.2016, seurakunnan viikkoilmoitusten julkaisulehti.

VIREILLE: 2.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungin päätös 19.12.2016 § 8 Siivoustarvikkeiden ja välineiden yhteishankinta.

VIREILLE: 29.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin päätös 15.12.2016 § 24 TRE:6370/02.07/2016 Englanninkielisen esiopetuksen hankinta.

VIREILLE: 29.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin tietohallintojohtajan päätös 15.12.2016 § 38 TRE:8029/02.07.01/2016 Pysäköinninvalvonnan toimintajärjestelmän hankinta.

VIREILLE: 29.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ:Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Sosiaali-ja terveysviraston päätös 12.12.2016 § 63 vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon hakinta.

VIREILLE: 28.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupungin päätös 13.12.2016, Kajaanin kaupungin sekä sen liikelaitosten vakuutuksien ja vakuutusturvan hankinta.

VIREILLE: 28.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sastamalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Sastamalan kaupungin sosiaali-ja terveysjohtajan päätös 13.12.2016 § 9, rintamaveteraanien jalkahoito.

VIREILLE: 28.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupungin päätös 14.12.2016 § 142/2016, Koivulantie raitti.

VIREILLE: 27.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.12.2016 PIRELY/7879/2016, kotoutumiskoulutus.

VIREILLE: 27.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan päätös 13.12.2016 BM17881 3612/08.05.02/, sähkövoimakoneet 28 KVA .

VIREILLE: 27.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän hallituksen päätös 13.12.2016 § 139 146/07.71.711/2016, bussiliikenne 39/2016.

VIREILLE: 27.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin sosiaali-ja terveydenhuollon toimiala, apulaiskaupunginjohtajan päätös 13.12.2016 § 52/2016 VD/9991/02.08.00.00/2016, toimeentuloasiakkaiden hautauspalvelut ja vainajien siirtokuljetus.

VIREILLE: 23.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sosiaali-ja terveysministeriö
HANKINTAPÄÄTÖS: Sosiaali-ja terveysministeriön päätös 1.12.2016, rokotteet .

VIREILLE: 23.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Tekniikan palvelut hankintaoikaisu 9.12.2016 5066 PPSHP

VIREILLE: 22.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 8.12.2016, IT-laitteet ja tarvikkeet, tarjouspyyntö 71898.

VIREILLE: 22.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun Ylioppilaskyläsäätiö-Studentbystiftelsen i Åbo sr
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun Ylioppilaskyläsäätiö-Studentbystiftelsen i Åbo sr päätös 12.12.2016, TYS IT-Infrastuktuuripalvelut.

VIREILLE: 16.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Parkanon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Parkanon kaupungin päätös 28.11.2016 § 67, Parkanon koulukampuksen elinkaari.

VIREILLE: 16.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 25.11.2016 LIVI/4925/02.01.10 Lahden eteläinen kehätie, täydentävät pohjatutkimukset.

VIREILLE: 15.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Finavia Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS: Finavia Oyj:n päätös 1.12.2016 viitenumero 66699, Helsinki-Vantaan lentoaseman vammaisten ja liikuntarajoitteistenmatkustajien avustamispalvelu.

VIREILLE: 15.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Kulttuuritalo
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Kulttuuritalo päätös 9.12.2016, lipunvälityspalvelut

VIREILLE: 14.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupungin päätös 9.12.2016, monilaitepalvelut

VIREILLE: 14.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös, Oracle-lisenssit ja-palvelut.

VIREILLE: 13.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino- liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-,liikenne-ja ympäristön päätökset 1.12.2016 Dnro UUDELY/12798/2016, isännöinnin ammattitutkinto,ammatillinen työvoimakoulutus ja poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 13.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin päätös, katuvalojen muuttaminen led-valoiksi.

VIREILLE: 13.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 15.11.2016 kuljetuslogistiikkapalvelujen hankinta.

VIREILLE: 12.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Haapaveden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Haapaveden kaupungin Sivistysjohtajan päätös 30.11.2016 § 168. Liikkuva koulu -hankkeen hankinnat, leikkipaikkavälineet.

VIREILLE: 7.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Someron kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Someron kaupungin sivistyslautakunnan päätös 22.11.2016 § 93, koulukuljetussuunnitelman vahvistaminen lukuvuodelle 2016-2017.

VIREILLE: 7.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Äänekosken Energia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Äänekosken Energia Oy:n hallituksen päätös 23.11.2016, Teräväniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus.

VIREILLE: 5.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 16.11.2016 § 276, mielenterveyskuntoutujien asumis-ja hoivapalvelut.

VIREILLE: 5.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 21.11.2016 § 182, F-rakennusosan laajennus, Drups- urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 5.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän materiaalipäällikön päätös 21.11.2016 § 176, lääkkeelliset kaasut.

VIREILLE: 5.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 16.11.2016 § 276, mielenterveyskuntoutujien asumis-ja hoivapalvelut.

VIREILLE: 5.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päätös, Effica-potilastietojärjestelmä.

VIREILLE: 5.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 16.11.2016 § 276, mielenterveyskuntoutujien asumis-ja hoivapalvelut.

VIREILLE: 30.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuhmon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuhmon kaupungin teknisen johtajan päätös 11.11.2016 § 28, varavoimakoneen hankinta terveysasemalle.

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Riihimäen Kotikulma Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Riihimäen Kotikulma Oy:n päätös 8.11.2016, uudisrakennus, 2 kerrostaloa käsittävä vuokratalokohde, KVR-urakka.

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampere tuotantojohtajan päätös 15.11.2016 § 27 TRE:6601/02.07.01/2016 , apteekkipalvelut.

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.11.2016 KASELY/1473/2016 Länsi-Suomen tiesääasemien huoltopalvelut 2016-2018.

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.11.2016 KASELY/1471/2016 Etelä-Suomen tiesääasemien huoltopalvelut 2016-2018.

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Viitasaaren kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Viitasaaren kaupungin teknisen lautakunnan päätös 9.11.2016 § 111, päiväkoti Marjametsä, rakennusurakka (pääurakka).

VIREILLE: 25.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Viitasaaren kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Viitasaaren kaupungin teknisen lautakunnan päätös 9.11.2016 § 113, päiväkoti Marjametsä, uudisrakennuksen putkiurakka.

VIREILLE: 23.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnan sosiaali-ja terveysvaliokunnan päätös 16.11.2016 § 93 Dno KESH:0/2000, suojavaatteiden vuokra-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 23.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mäntsälän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Mäntsälän kunnanhallituksen päätös 14.11.2016 § 260, suojavaatteiden vuokra-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 23.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sipoon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sipoon kunnan sosiaali-ja terveysvaliokunnan päätös 9.11.2016 § 81, suojavaatteiden vuokra-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 22.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ :Eteva kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Eteva kuntayhtymän päätös 8.11.2016 § 76, työterveyshuollon palvelut vuosille 2017-2018.

VIREILLE: 22.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapäällikön päätös 10.11.2016 maitotaloustuotteiden osalta.

VIREILLE: 21.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia Tietotekniikka- ja viestintäosasto pöytäkirja 26.10.2016 § 25, nimipalvelu- ja DHCP-järjestelmän hankinta: HEL 2016-008712 T 02 08 02 00, hankinta HO71-16.

VIREILLE: 18.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin HUS-Servis liikelaitoksen hallinnon päätös 4.11.2016 § 20 HUS/20/2016, puheentunnistusratkaisu.

VIREILLE: 17.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: HUS kuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 31.10.2016 § 96 HUS/2023/2016, psykoterapioiden ostopalvelut.

VIREILLE: 16.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: HUS kuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 31.10.2016 § 96 HUS/2023/2016, psykoterapioiden ostopalvelut.

VIREILLE: 15.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali- jaterveydenhuollon kuntayhtymän halllituksen päätös 28.10.2016 §251. Vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n mukaan järjestettävät asumispalvelut.

VIREILLE: 15.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 28.10.2016 § 253. Aikuisten työikäisten ja muiden erityisryhmien kuntouttavat asumis- ja hoivapalvelut.

VIREILLE: 15.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 28.10.2016 § 253, aikuisten työikäisten muistisairaiden ja muiden erityisryhmien kuntouttavat asumis-ja hoivapalvelut.

VIREILLE: 15.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän materiaalipäällikön päätös 31.10.2016 nro 160, lääkkeelliset kaasut.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupungin
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupungin päätös 25.10.2016 § 134 suojavaatteiden vuokra- ja pesulapalveluita koskevan hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan päätös 31.10.2016 Nurmijärven kunnan suojavaatteiden vuokra- ja pesulapalveluita koskevan hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan päätös 31.10.2016 No:66124, sisäkorvaistutejärjestelmät, niden varaosat ja lisälaitteet.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: FinPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Finpro Oy:n päätös 4.11.2016, viestintäpalvelut osa-alue - F,valmennus ja mediakoulutus.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: FinPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Finpro Oy:n päätös 4.11.2016, viestintäpalvelut osa-alue - E, tutkimus ja mittaaminen

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: FinPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Finpro Oy:n päätös 4.11.2016, viestintäpalvelut osa-alue - D, vaikuttajaviestintä.

VIREILLE: 14.11.2016
HAKINTAYKSIKKÖ: FinPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Finpro Oy:n päätös 4.11.2016, viestintäpalvelut - C. Mediaviestintä Suomessa ja kansainvälisesti:Mediayhteydet, mediamateriaalit.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: FinPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: FinPro Oy:n hankintapäätös: Viestintäpalvelut - A. Viestinän Strateginen suunnittelu ja konsultointi.

VIREILLE: 11.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 31.10.2016 LIVI/2221/02.01.00/2016, Riihimäki-Tampere turvalaitteiden uusiminen, käyttöönottotarkastuspalvelut.

VIREILLE: 10.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n hankintaoikaisupäätös 5.10.2016 93/2015 hankintapäätökseen 20.9.2016, sähköpyörätuolit kohderyhmä 122306, sähköinen ohjaus:keskivertoiset.

VIREILLE: 9.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupungin teknisen johtajan päätös 26.10.2016 § 20, suurvideonäyttö, ohjauslaitteisto ja ohjausohjelmisto.

VIREILLE: 9.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Baltic Connector Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Baltic Connector Oy:n ja Elering AS:n päätös 28.10.2016 merenpohjan tutkimustöiden kilpailutus.

VIREILLE: 8.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 24.10.2016 VARELY/2616/2016, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, ict-alan ammatillinen koulutus.

VIREILLE: 2.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 19.10.2016 UUDELY/8261/2016 Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja opiskelijoiden lisäohjaus osa-alue 4 Länsi-Uusimaa.

VIREILLE: 2.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tohmajärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tohmajärven kunnan ympäristölautakunnan päätös 11.10.2016 § 137, auratarjoukset v. 2016-2019.

VIREILLE: 1.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin YH-Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin YH-Asunnot Oy:n päätös 18.10.2016 Jätehuoltopalvelun hankinnasta.

VIREILLE: 1.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 19.10.2016 UUDELY/8261/2016 Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja opiskelijoiden lisäohjaus

VIREILLE: 31.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tohmajärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tohmajärven kunnan ympäristölautakunnan päätös 11.10.2016 § 137, auratarjoukset v. 2016-2019.

VIREILLE: 28.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n koulu- ja askartelutarvikkeiden hankinta 2016-2020.

VIREILLE: 28.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n päätös 17.10.2016 Envitech -alueen yhteistarkkailuohjelman ja LHJ Groupin jätekskusten ja -asemien käyttötarkkailuohjelmien mukainen vesien tarkkailu.

VIREILLE: 28.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Haminan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Haminan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 19.10.2016 § 86, tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen käynnistäminen.

VIREILLE: 27.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Raaseporin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raaseporin kaupungin päätös 13.10.2016 § 64 Henkilökohtaisen avun hankinta vammaispalveluissa - toimittajan valinta.

VIREILLE: 27.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauhavan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauhavan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 6.10.2016 § 42 Kauhavan Monitoimitalon kokonaissuunnittelu ja pääsunnittelijan tehtävät.

VIREILLE: 26.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Myllypuron kampus ja Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Myllypuron kampus hallituksen päätös 13.10.2016 8, taloteknisten töiden urakka toteutus projektinjohtourakkana.

VIREILLE: 25.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomusalmen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomussalmen kunnan hankintaoikaisupäätös 10.10.2016 Hossan rantaosayleiskaavan tarkistaminen.

VIREILLE: 24.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtiokonttori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtiokonttorin päätös 10.10.2016 Dnro VK/360/00.01.01./2016, verkkomaksamisen palvelu.

VIREILLE: 24.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnan päätös 11.10.2016 12/2016 Tuusulan katuvalojen valaisinten vaihto 2016.

VIREILLE: 21.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hattulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hattulan kunnanhallituksen päätös 3.10.2016 § 156, Sosiaali-ja terveyspalveluiden tuotannon turvaaminen.

VIREILLE: 20.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hattulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hattulan kunnanhallituksen päätös 3.10.2016 § 156, Sosiaali-ja terveyspalveluiden tuotannon turvaaminen.

VIREILLE: 18.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupunginhallituksen päätös 3.10.2016 § 55, Tapereen raitiotien kalustotoimittajan valinta.

VIREILLE: 18.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n päätös 20.6.2016, opintohallinnon ja opetuksen suunnittelun selainkäyttöinen kokonaisratkaisu/tietojärjestelmä.

VIREILLE: 17.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Limingan Liikekeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Limingan Liikekeskuksen hallituksen päätös 30.9.2016, Lakeustalon urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 17.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Logistiikka Liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Logistiikka Liikelaitoksen päätös 1.9.2016, digitaalinen saneluratkaisu.

VIREILLE: 17.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaalijalan kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen päätös 5.10.2016 § 118, psykososiaalisen kuntoutusyksikkö korallin peruskorjaus.

VIREILLE: 12.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suorahankinta 30.9.2016 Puheentunnistuksen laajentaminen PPSHP:ssä.

VIREILLE: 11.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhytmähallituksen päätös suorahankinnoista 11.4.2014 § 66, liittyminen Peppi-konsortioon, Peppi-järjestelmän hankinta ja Peppi-järjestelmän käyttöönottoprojektin hankinta.

VIREILLE: 11.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n päätökset suorahankinnoista 26.2.2014 liittyminen Peppi-konsortioon, 10.3.2016 Peppi-järjestelmän hankinta ja 22.6.2016 Peppi-järjestelmän käyttöönottoprojektin hankinta.

VIREILLE: 11.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Valkeakosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Valkeakosken kaupungin teknisen lautakunnan päätös 21.9.2016 § 104, Tyrynlahden pintavesilaitoksen rakennusurakka.

VIREILLE: 11.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylä-Savon SOTE kuntayhytmä
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 6.9.2016 § 147 palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta (PSOP).

VIREILLE: 10.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Muonion kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muonion kunnan teknisen lautakunnan päätös 26.9.2016 § 60, Tuomaanpalon kunnallistekniikan urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 7.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n toimitusjohtajan päätös 22/2016 23.9.2016 koskien IT-palveluhallinnan järjestelmän ohjelmistopalvelun ja sen ylläpitoon tarkoitetut asiantuntijapalvelut.

VIREILLE: 7.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Valkeakosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Valkeakosken kaupungin teknisen lautakunnan päätös 21.9.2016 § 104, Tyrynlahden vesiaseman rakentaminen.

VIREILLE: 6.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnanhallituksen päätös 3.10.2016 § 342 ja Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikan päällikön viranhaltijapäätös 45/2016 22.9.2016 koskien Puustellinmetsän esirakentamisen urakoitsijavalintaa ja tarjouskilpailua.

VIREILLE: 6.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Utsjoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Utsjoen kunnan sivistyslautakunnan päätös7.6.2016 § 96, koulukuljetuksetn 2016-2017 ja 2017-2018.

VIREILLE: 5.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 21.9.2016 § 141, HANK:2/2016. Sairaanhoitopiirin elintarvikkeiden hankintarenkaan elintarvikkeiden kilpailutus: kypsä liha, raakaliha ja lihavalmisteet.

VIREILLE: 30.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan päätös 20.9.2016, Dnro 6137/2016, Fimlab Laboratoriot Oy - Keski-Suomen alueelliset näyte-, verivalmiste. ja oheistavarakuljetusten kilpailutus.

VIREILLE: 30.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Järvenpään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Järvenpään sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 14.9.216 § 47. Mielenterveys- ja päihdenkuntoutujien asumispalvelut.

VIREILLE: 30.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulun talous-ja hallintojohtajan päätös 15.9.2016, isokineettinen mittalaite.

VIREILLE: 29.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 15.9.2016 LIVI/2221/02.01.00/2016, Riihimäki-Tampere turvalaitteet, käyttöönottotarkastuspalvelut.

VIREILLE: 29.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Puumalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Puumalan peruspalvelulautakunnan päätös 1.9.2016 § 48 PuuDno-2015-394, koulukuljetukset 2016-2017.

VIREILLE: 28.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n hankintaoikaisupäätös 14.9.2016 tulostuslaitteet palveluineen 2016-2018

VIREILLE: 28.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n hankintaoikaisupäätös 14.9.2016, tulostuslaitteet palveluineen 2016-2018

VIREILLE: 23.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päätös 7.9.2016, Loimaan aluesairaala, varavoimakoneurakka.

VIREILLE: 22.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupunginhallituksen päätös 5.9.2016 § 229 Dnro kh/kv: 709/2016, vakuutukset 2017-2020

VIREILLE: 21.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 6.9.2016 UUDELY/5391/"016 LIN-294, liikennevalojen saneeraus UUD 2016.

VIREILLE: 20.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomussalmen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomussalmen kunnan päätös 12.9.2016 § 72 Hossan rantaosayleiskaavan tarkistaminen.

VIREILLE: 20.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion kaupungin löytöeläinpalvelut.

VIREILLE: 19.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 14.9.2016 § 69, suojavaatteiden vuokraus-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 15.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen päätös 2.9.2016 SEN/756/2015, arkistolaitoksen keskusarkiston arkistohylly.

VIREILLE: 15.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 30.8.2016 § 108, Dnro SOSTER: 279/2015, suojavaatteiden vuokra-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 14.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sipoon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sipoon sosiaali-ja terveysvaliokunnan päätös 30.8.2016 § 58, suojavaatteiden vuokra-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 14.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Linnankosken Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Linnankosken Asunnot Oy:n päätös 2.9.2016, Askolan kirkonkylän luhtitaloasunnot.

VIREILLE: 14.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Valitus Hämeenlinnan kaupunginhallituksen päätöksestä 335 § 29.8.2016 vakuutukset vuosille 2017-2020.

VIREILLE: 13.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun seudun hankintatoimen päätös 31.8.2016, kopio-ja tulostuspalvelut

VIREILLE: 13.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnanjohtajan päätös 26.8.2016 § 23, suojavaatteiden vuokraus-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 9.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenkosken Biolämpö Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenkosken Biolämpö Oy:n hallituksen päätös 9.3.2016 Lämpöyrittäjän valinta Hämeenkosken biolämpölaitoksiin.

VIREILLE: 7.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Koski Tl kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Koski Tl kunnan sivistyslautakunnan päätös, koulukuljetukset Turkuun.

VIREILLE: 6.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 23.8.2016 KLKH 119 / Lehtitilaukset 2017-2020.

VIREILLE: 01.09.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keminmaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Keminmaan teknisen lautakunnan päätös 17.8.2016 § 99, vartiontipalvelut.

VIREILLE: 31.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupunginhallituksen päätös 6.6.2016 § 201, Palveluseteli-ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP).

VIREILLE: 31.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n päätös, PSOP-järjestelmään liittyvät palvelut .

VIREILLE: 29.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen päätös 15.8.2016 17/2016 § 278 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa.

VIREILLE: 29.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Fimlab Laboratorio Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Fimlab Laboratorio Oy:n päätös 15.8.2016 0377/LAB/15 Automatiojärjestelmien ja kemia-immunokemian analytiikan hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa.

VIREILLE: 25.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun Kodit Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun Kodit Oy:n hallituksen päätös 10.8.2016, kiinteistönhoitourakointia.

VIREILLE: 24.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Iisalmen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Iisalmen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 9.8.2016 § 108, terveyskeskuksen peruskorjaus, urakoitsijoiden valinta.

VIREILLÄ: 19.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 5.8.2016, tulostuslaitteet palveluineen 2016-2018.

VIREILLÄ: 18.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 5.8.2016, tulostuslaitteet palveluineen 2016-2018.

VIREILLÄ: 9.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupungin teknisen johtajan päätös 11.7.2016 § 138, ilmanvaihdon mittaus-, säätö- ja saneeraustöiden sopimusurakoitsija.

VIREILLÄ: 26.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin hankintajohtajan hankintaoikaisupäätös 13.7.2016 § 69/2016 (VD/8943/02.08.00.00/2015) ,toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinnassa.

VIREILLÄ: 25.7.2016
HANINTAYKSIKKÖ: KuntaPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KuntaPro Oy:n päätös 11.7.2016 Kiinteistönhoidon siivousaineet ja -välineet, suurkeittiöpesuaineet, pehmopaperit ja kerta-astiat sekä jätesäkit ja -pussit.

VIREILLÄ: 15.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kiinteistöjaoston päätös 28.6.2016 § 76, Vakka-Suomen sairaalan ambulanssitallin rakentaminen.

VIREILLE: 14.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hartolan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hartolan sivistyslautakunnan päätös 16.6.2016 § 53 102/02.01.01/2016, koulutoimen ostoliikenne lukuvuonna 2016-2017.

VIREILLÄ: 8.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylitornion kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylitornion teknisen lautakunnan päätös 17.6.2016 § 84, Ainiovaaran koulun lähiliikuntapaikka.

VIREILLÄ: 8.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johtajan päätös 21.6.2016 § 10, erikoissairaanhoidon endoskopialaitteiden leasing.

VIREILLÄ: 8.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oyn:n päätös 30.6.2016. ATK-konesalin rakentaminen olemassa oleviin maanalaisiin tiloihin.

VIREILLÄ: 7.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kaupunginjohtajan päätös 28.6.2016 Nro 67 Dno 995/2016, Kanta-Hämeenlinnan alueen sekä Janakkalan ja Hämeenlinnan välisten henkilökuljetukset.

VIREILLÄ: 7.7.216
HANKINTAYKSIKKÖ: Innovaatiorahoituskeskus Tekes
HANKINTAPÄÄTÖS: Innovaatiorahoituskeskus Tekesin päätös 23.6.2016 37/25/2015, TF-työterveyshuollon palvelut. (Sis. käsittelylupahakemuksen).

VIREILLÄ: 6.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Laukaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Laukaan kunnan teknisen lautakunnan päätös 14.6.2015 § 64, Koti-Kuuselan uudisrakennuksen putkiurakoitsijan vaihdos.

VIREILLÄ: 6.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Laukaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Laukaan kunnan teknisen lautakunnan päätös 14.6.2015 § 65, Kehitysvammaisten ohjatun asumisen uudisrakennuksen (KEVA) putkiurakoitsijan vaihdos.

VIREILLÄ: 4.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 14.6.2016 LIVI/59/02.01.05/2016, Rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmä.

VIREILLÄ: 1.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 16.6.2016 § 83 OUKA/8464/02.08.00/2015, Aapistie 3 Hammashoitoyksiköiden hankinta (ks. 2016/407).

VIREILLÄ 1.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 16.6.2016 § 82 OUKA/1155/02.08.00/2016, Aapistie 3, käytettyjen hammashoitoyksiköiden päivitys.

VIREILLÄ: 1.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Rauman kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rauman kaupungin kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan päätös 15.6.2016 KUVALA § 44 RAU/464/02.08.00/2016, uimahallin kahvilanyrittäjän valinta.

VIREILLÄ: 30.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin päätös 16.6.2016, psykiatriset asumispalvelut.

VIREILLÄ: 30.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin hankinta-ja logistiikkakeskuksen johtajan päätös 16.6.2016 § 31, kirjastojen aineistohankinnan portaali.

VIREILLÄ: 28.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen päätös 16.6.2016 4/2016 Ruoka- ja kotipalveluateriakuljetukset 1.9.2016-31.8.2018 (ks. 2016/352).

VIREILLE: 23.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin päätös 9.6.2016 § 63/2016, varavoimakone.

VIREILLE: 22.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin rakennusviraston toimistopäällikön päätös 1.6.2016§ 6 HEL 2016-006494 T 02 08 03 00, pilaantuneen maan ja pohjaveden koekunnostus.

VIREILLE: 22.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun kuntien hankintarenkaan hallintojohtajan päätös 14.6.2016 § 23, vaihtomattopalvelu.

VIREILLE: 16.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouspyyntö 24.5.2016 0398/212/2016 Työnhakuvalmennus Turun seudulla.

VIREILLE: 15.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemijärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemijärven kaupungin teknisen lautakunnan päätös 23.5.2016 § 57 447/54.545/2014, Kuumalammen ryhmäkodin hoitajakutsujärjestelmä.

VIREILLE: 14.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

VIREILLE: 14.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin palveluhallintajärjestelmä.

VIREILLE: 13.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätös 27.5.2016 § 72 1781/05.050.500.5002/2015 Luistiventiilien hankinta ajalla 1.2.2016-31.1.2018.

VIREILLE: 13.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätös 27.5.2016 § 72 1781/05.050.500.5002/2015 Luistiventiilien hankinta ajalla 1.2.2016-31.1.2018.

VIREILLE: 13.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan päätös 19.5.2016 § 216, keskuskirjaston projektinjohtourakka, urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 13.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätös 27.5.2016 § 72 1781/05.050.500.5002/2015 Luistiventiilien hankinta ajalla 1.2.2016-31.1.2018

VIREILLE: 10.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pudasjärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Pudasjärven kaupungin päätös 24.5.2016 § 166 970/04.05/2016 Soittimet ja niiden osat.

VIREILLE: 10.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Evijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Evijärven kunnanhallituksen päätös 23.5.2016 § 59, Kirkonkylän koulun esiopetustilat.

VIREILLE: 10.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan Jätehuolto Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n päätös, sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus.

VIREILLE: 8.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin liikennelaitos- liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 19.5.2016 § 63, metron opetusjärjestelmän uudistaminen.

VIREILLE: 3.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 24.5.2016 § 73 N:o 6/2016 Dnro SOSTER: 279/2015. Suojavaatteiden vuokra- ja pesulapalveluiden hankinta.

VIREILLE: 1.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-lomat ry:n päätös 17.5.2016 Virkistyslomat vuosille 2017-2018.

VIREILLE: 1.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-lomat ry:n päätös 17.5.2016 Virkistyslomat vuosille 2017-2018.

VIREILLE: 1.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 19.5.2016 POSELY/183/2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailun 2016/3 uudelleen ratkaiseminen kohteen 8 osalta.

VIREILLE: 27.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 13.5.2016 LIVI/521/02.01.02/2016, Kainuun ja Lapin alueiden väylänhoito 2016-2021.

VIREILLE: 26.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tyrnävän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tyrnävän kunnan teknisen lautakunnan päätös 29.3.2016 § 33, traktori ja piennarmurskain puistoalueiden, kaava-ja yksityisteiden tienvarsien niittoon sopimuskaudelle 1.5.2016-30.4.2018.

VIREILLE: 25.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapuan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapuan kaupungin opetuspäällikön päätös 17.5.2016 § 60 koulukuljetus 1.8. 2016-31.7.2019.

VIREILLE: 24.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettvien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu,

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin materiaalipäälikön päätös 9.5.2016 nto 72, hammasimplantit 1.1.2.2015-30.1.2017.

VIREILLE: 20.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston 6.5.2016 päätös LIVI/616/02.01.02/2016, Läntisen Suomenlahden alueen väylänhoito 2016/2021.

VIREILLE: 18.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 15.4.2016 POPELY/87/2016, reittipohjainen käyttöoikeussopimus.

VIREILLE: 17.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan päätös 3.5.2016 § 62 955/02.08.01/2015 Poissulkupäätös suojavaatteiden vuokra- ja pesulapalveluiden hankinnasta.

VIREILLE: 17.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sastamalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Sastamalan kasvatus-ja opetuslautakunnan päätös 3.5.2016 § 46, koulukuljetusten lv.2016-2017 sekä Sotesin ja koulutoimen erilliskuljetukset.

VIREILLE: 11.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päätös 26.4.2016 Äitiyspoliklinikan ja synnytystoiminnan tietojärjestelmä erikoissairaanhoitoon.

VIREILLE: 11.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Heinolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Heinolan kaupungin teknisen toimen johtajan päätös 27.4.2016 § 12, Palvelutalo Hopeasillan rakennusteknisten töiden työmaavalvojan valinta.

VIREILLE: 9.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden Talot Oy-konserni
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden Talot Oy-konsernin päätös 25.4.2016, kiinteistöhuoltopalveluiden kilpailutus.

VIREILLE: 3.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Hankintapäällikön päätös 8.4.2016 5 § 135/02.08.00.00.02/2 Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 12.4.2016 § 55, liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä liikennevalolaitteet.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jämsän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jämsän kaupunginhallituksen päätös 18.4.2016 § 312, työterveyspalvelut.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 18.4.2016 Nro 62 Hammasimplantit hankintakaudelle 1.12.2015-30.1.2017 sekä optiona ajalle 1.12.2017-30.11.2019.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 19.4.2016 LIVI/443/02.01.02/2016, Vaasan alueen väylähoito 2016/2022.

VIREILLE: 29.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahti Energia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahti Energia Oy:n päätös 15.4.2016 projektinhoito- ja suunnittelupalveluista (EPCM).

VIREILLE: 28.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 14.4.2016 POSELY/183/2016, reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2016/3.

VIREILLE: 27.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 14.4.2016 POSELY/183/2016, reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2016/3.

VIREILLE: 26.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ranuan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Ranuan kunnanhallituksen päätös 11.4.2016 § 83, yläkoulun toiminnan siirtäminen väistötiloihin.

VIREILLE: 25.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: TerraFame Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: TerraFame Oy:n päätös, SH-lohkojen 3 ja 4 geosynteettien asennusurakka, ns. kalvotusurakka Sotkamossa.

VIREILLE: 22.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 31.3.2016 § 38 Dno OUKA/10422/05.21.00/2015, vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevat palvelut.

VIREILLE: 21.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialajohtajan päätös 7.4.2016 17/2016, kotihoidon palvelun hankinta alueelle Huhtasuo-Aittorinne

VIREILLE: 18.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenkaupungin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenkaupungin kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 29.3.2016 § 49 2044/10.03.01/2016 Päällystysurakan urakoitsijan valinta vuosille 2016-2018.

ANHÄNGIGGJORT: 15.4.2016
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands landskapsregering
BESLUT: Ålands landskapsregering beslut 1.4.2016 198I1 ÅLR 2016/688 Upphandling linfärjetrafik Ängö-Norrboda 2016-2020.

VIREILLE: 6.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Hallintokeskuksen Hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 23.3.2016 41/2016 Dnro 456/2015, kulutustavarat ERVA, diabetestarvikkeet (480) 2. päätös.

VIREILLE: 6.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Hallintokeskuksen Hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 23.3.2016 41/2016 Dnro 456/2015, kulutustavarat ERVA, diabetestarvikkeet (480) 2. päätös.

VIREILLE: 31.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan päätös 16.3.2016 31§ (Dnro TRE: 564 /02.07.01/2016), Tampereen stadionin joustavan kestopäällysteen uusiminen.

VIREILLE: 30.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan päätös 16.3.2016, rakennustekniset työt.

VIREILLE: 30.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan päätös 16.3.2016, rakennusmaalaustyöt.

VIREILLE: 30.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan päätös 16.3.2016, lattiapäällystetyöt.

VIREILLE: 29.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin tilaajapäällikön päätös 16.3.2016 § 30, Lastensuojelun tehostettu perhetyö.

VIREILLE: 21.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän logistiikkapalveluiden päätös 7.3.2016, hammasimplantit.

VIREILLE: 18.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saarijärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Saarijärven kaupungin sivistysjohtajan päätös 16.3.2016 § 1, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 18.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ruokolahden kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Ruokolahden kunnan hallintojohtajan päätös 4.3.2016 § 23, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan päätös 25.2.2016, KLKH 106 2015, Tajua mut! -tietojärjestelmä ja palvelu.

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Parikkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Parikkalan sivistyslautakunnan päätös 24.2.2016 § 12, koulukuljetukset 2015 - 2017 ja mahdollinen optiovuosi 2017 - 2018.

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon tietohallintojohtajan päätös 22.2.2016, verohallinnon ajanvarausohjelmistopalvelu.

VIREILLE: 8.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kolarin Vuokratalot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kolarin Vuokratalot Oy:n hallituksen päätös 24.2.2016, kiinteistönhoito sekä Kolarin Vuokratalot Oy:n hallituksen oikaisupäätös 7.3.2016.

VIREILLE: 29.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 15.2.2016 4 § /2016 1514/2014, toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalvelut.

VIREILLE: 25.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 12.2.2016, tie- ja rakennussuunnittelun ja asiantuntijapalvelut.

VIREILLE: 22.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Celia Näkövammaisten kirjasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Celia Näkövammaisten kirjaston päätös 10.2.2016, äänittämöpalvelut.

VIREILLE: 11.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan päätös 26.1.2016 § 30, rakentamisen puitesopimus 2016-2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt, urakoitsijan valinta ennen 31.12.2017 tehtävissä toimeksiannoissa.

VIREILLE: 26.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Iin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Iin kunnan teknisen johtajan päätös 5.1.2016 § 1, uuden hoito-osaston kalusteet.

VIREILLE: 4.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Raaseporin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raaseporin kaupungin hankintajohtokunnan päätös 18.12.2015 § 82, tilausliikenne Raasepori Oy:n pyyntö hankintaoikaisusta.


VIREILLE: 4.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 18.12.2015, Verensokerimittarit ja testiliuskat omaseurantaan.

VIREILLE: 30.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n päätös, konsulttipalvelut.

VIREILLE: 22.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallituksen päätös 8.12.2015 § 164, bussiliikenne 37/2015.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupunginhallituksen päätös 23.11.2015 § 523 5398-2015 (642), palloiluhallin vuokratarjouskilpailun voittajan valinta ja tontin myynti

VIREILLE: 23.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Haukiputaan Sähköosuuskunta ym.
HANKINTAPÄÄTÖS: Meri-Lapin alueen jakeluyhtiöiden hankintailmoitus 13.11.2015 (Hilma nro 2015-025333), häviösähköenergian hankinta.

VIREILLE: 18.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunki, Liikennelaitos- liikelaitoksen (HKL) johtokunnan päätös 20.10.2015 § 178, HEL 2014-003639 T 00 01 04 00, kaupunkipyöräjärjestelmä.

VIREILLE: 11.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Meri-Lapin alueen jakeluyhtiöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Meri-Lapin alueen jakeluyhtiöiden hankintapäätös 6.10.2015 , häviösähköenergian hankinta ja hankintapäätöksen kumoamis- ja keskeytyspäätös 5.11.2015.

VIREILLE: 5.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon päätös 2.9.2015, Dnro A23/02 10 03/2015, verohallinnon digitointipalvelut


 
Julkaistu 27.2.2017