Markkinaoikeus

Etusivu » Vireillä olevat hankinta-asiat

Vireillä

Julkisista hankinnoista annetun lain 88 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

Vireillä olevat hankinta-asiat

 • VIREILLE: Unnamed
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Siilinjärven kunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Siilinjärven kunnan teknisen johtajan päätös 5.12.2013 § 13, rakennustekniset vuosikorjaustyöt vuosille 2014-2015

 • VIREILLE: 10.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kouvolan kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Kouvolan kaupungin Konsernipalvelujen Hankintapäällikön päätös 26.9.2013 § 22 Toimistotarvikkeiden ja niihin liittyvien palveluiden hankinta 1.10.2013-30.9.2016.

 • VIREILLE: 9.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Hämeenlinnan kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Hämeenlinnan kaupungin LinnanInfra -liikelaitoksen päätös 16.9.2013 § 40, Dno 2608/2013, Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kaupunginosien talvikunnossapitotyöt.

 • VIREILLE: 9.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Ky:n hankinta- ja logistiikkapalveluiden päätös 25.9.2013 (HP E4174), Ortopediset jalkineet ja yksilölliset alaraajaortoosit hankintakaudelle 16.9.2013-20.9.2015 (+ optio 21.9.2015-18.9.2016).

 • VIREILLE: 9.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 25.9.2013.

 • VIREILLE: 8.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun päätös 30.9.2013 Monitori-defibrillaattorit ambulansseihin.

 • VIREILLE: 8.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Helsingin kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Helsingin kaupungin Rakennusviraston HKR-Rakennuttaja Tulosryhmän johtajan päätös 19.9.2013 § 12 9/2013 Töhryjenvahingontekojen vartiointi- ja asiantuntijapalveluiden tuottajan valinta, enintään 395 000, sopimuskaudelle 1.1.-31.12.2014 sekä mahdollinen optiovuosi mukaan lukien.

 • VIREILLE: 8.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Salon kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Salon kaupungin Opetuslautakunnan päätös 19.9.2013 § 96 1249/02.08.00.00.00/2013 Koululaiskuljetusten hankinta.

 • VIREILLE: 7.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Lahden kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Lahden kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtajan päätös 25.9.2013 § 44 D/3332/02.08.00.00.00/2012 Kotihoidon ateriakuljetusten hankinta sopimuskaudelle 1.11.2013-31.7.2015.

 • VIREILLE: 4.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Vantaan kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen päätös 16.9.2013 § 20 Vakuutusturvan hankinta.

 • VIREILLE: 4.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Larsmo kommun

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Larsmo kommun beslut 16.9.2013 § 233 Anbud på värmeleveranser fastigheter i Holm centrum.

 • VIREILLE: 3.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päätös 18.9.2013 § 190 Lääkehankinta Dnro 1/2013.

 • VIREILLE: 3.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Juupajoen kunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Juupajoen kunnan kunnanvaltuuston päätös 23.9.2013 § 52 6/2013 Terveyspalvelujen järjestäminen 1.1.2014.

 • VIREILLE: 1.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Liikennevirasto

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Liikenneviraston päätös 17.9.2013 2512/0712/2013 Pisararata: ARK 1, Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, Töölö.

 • VIREILLE: 1.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n päätös 4.9.2013 § 114 Kone- ja kuljetuspalvelut.

 • VIREILLE: 1.10.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kirkon Keskusrahasto

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen Keskusrahaston johtajan päätös 17.9.2013 § 99 2013-00380 IT-laitteita ja niihin liittyviä palveluja koskeva yhteishankinta.

 • VIREILLE: 30.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kotkan kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Kotkan kaupungin Kuntatekniikan Kuntatekniikan johtajan päätös 10.9.2013 § 135 Dnro TETA 92/2013 Kantasatama, Härniemen laituri, Suunnitelmat.

 • VIREILLE: 30.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kotkan kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Kotkan kaupungin Kuntatekniikan Kuntatekniikan johtajan päätös 10.9.2013 § 135 Dnro TETA 92/2013 Kantasatama, Härniemen laituri, Suunnitelmat.

 • VIREILLE: 27.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  KL-Kuntahankinnat Oy

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 13.9.2013 IT-laitteita ja niihin liittyviä palveluita koskeva yhteishankinta.

 • VIREILLE: 27.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  KL-Kuntahankinnat Oy

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 13.9.2013 IT-laitteita ja niihin liittyviä palveluita koskeva yhteishankinta.

 • VIREILLE: 27.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kangasalan kunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Kangasalan kunnan Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 12.9.2013 § 65 Valtuutus kasvatus- ja opetuslautakunnalle, toimintayksiköiden kuljetusten hankintapäätös sekä option käyttäminen kohteesta 15.

 • VIREILLE: 26.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Vaasan kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Vaasan kaupungin yleisjaoston päätös 16.9.2013 § 133 Lakisääteiset tapaturmavakuutukset.

 • VIREILLE: 26.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Ylivieskan seurakunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Ylivieskan seurakunnan Kirkkoneuvosto / Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskuksen päätös 11.9.2013 § 117 Monitoimilaitteet.

 • VIREILLE: 26.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  HUS-Kiinteistöt Oy

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  HUS-Kiinteistöt Oy:n päätös 20.9.2013, Meilahden sairaalan Meilahden välinehuoltokeskuksen pesukonejärjestelmän vaihto, työ nro 120 102.

 • VIREILLE: 25.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Helsingin kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 12.9.2013 suorahankintailmoitus

 • VIREILLE: 25.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Nurmijärven kunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Nurmijärven kunnan Teknisen lautakunnan päätös 29.8.2013 § 98 572/02.08.01.04/2013 Kuljetus- ja työkonepalveluiden hankinta

 • VIREILLE: 25.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Haapajärven kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Haapajärven kaupunginhallituksen päätös 3.9.2012 § 227, vakuutusturvan hankinta.

 • VIREILLE: 24.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo hallituksen päätös 11.9.2013 9/2013 § 016 , terveystalon suunnittelijan valinta

 • VIREILLE: 23.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Puolustusvoimat

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan järjestelmäosaston päätös 16.9.2013 (BJ9260), NVIS HF -antennit.

 • VIREILLE: 23.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Suomenlinnan hoitokunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Suomenlinnan hoitokunnan hankintaoikaisupäätös 22.8.2013 dnro 53/2.7.0/13 Peltitöiden ja kattolumitöiden puitejärjestely.

 • VIREILLE: 20.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Senaatti-kiinteistöt

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Senaatti-kiinteistöjen johtajan tarjouksen sulkemisesta pois päätös 23.8.2013, toimitilojen käyttäjäpalvelut 2012 osa-alue 2: turvallisuuspalvelut - Joensuun virastotalon tarjouskilpailu (kevennetty kilpailutus), Senaatti-kiinteistöjen johtajan päätös 26.8.2013, toimitilojen käyttäjäpalvelut 2012 osa-alue 2: turvallisuuspalvelut - Joensuun virastotalon tarjouskilpailu.

 • VIREILLE: 20.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Hengitysliitto ry

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovin päätös 10.9.2013 Tablet-laitteet

 • VIREILLE: 20.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Äänekosken kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Äänekosken kaupungin Kasvun ja oppimisen lautakunnan hankintaoikaisupäätös 4.9.2013 § 52 Hankintaoikaisuvaatimus Telakkakadun koulun fysiikan opetusvälineiden hankinnasta

 • VIREILLE: 19.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Akaan kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Akaan kaupungin Kaupunginhallituksen päätös 3.9.2013 § 201 Dnro AKAA: 232/2013 Vanhusten ja vammaisten palveluasumisen hankinta

 • VIREILLE: 19.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kangasalan kunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Kangasalan kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnan päärös 4.9.2013 § 46, koulukuljetukset ja toimintayksiköiden kuljetukset sekä option käyttäminen kohteesta 15

 • VIREILLE: 19.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Nurmijärven kunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Nurmijärven kunnan päätös, kuljetus- ja työkonepalvelut

 • VIREILLE: 18.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Ålands Hälso- och Sjukvård

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Ålands Hälso och Sjukvård beslut 5.9.2013 Konsultanbud, Konstruktion, EL, VVS, för geriatribyggnad.

 • VIREILLE: 17.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Liikennevirasto

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Liikenneviraston päätös 3.9.2013 (2519/0712/2013), pisararata: KAT 2, Kallio- ja geotekninen suunnittelu, keskusta.

 • VIREILLE: 17.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Sallan kunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Sallan kunnan kunnanhallituksen päätös 26.8.2013 § 250, Kehitysvammaisten Hoiva- ja Asumisyksikkö Kotikullan sähköurakoitsijan valinta.

 • VIREILLE: 17.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Espoon kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan Liiketoimintajohtajan päätös 3.9.2013 § 35 / 2013 2384/02.08.00/2013 Palvelunhallintajärjestelmän hankinta.

 • VIREILLE: 16.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Espoon kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Espoon kaupungin päätös 28.8.2013 § 31, vakuutuspalveluiden hankinta.

 • VIREILLE: 16.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Liikennevirasto

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Liikenneviraston päätös 30.8.2013 (2521/0712/2013), pisararata: PALO, Palotekninen suunnittelu.

 • VIREILLE: 13.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Kuntien hankintapalvelut KuHa Oy:n hylkäyspäätös 2.9.2013 sähkötarvikkeiden tarjouskilpailusta TKS303/28.5.2013 Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille.

 • VIREILLE: 13.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Rovaniemen kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Rovaniemen kaupungin Strategisen hallinto-osaston hankintapäällikön päätös 9.9.2013 § 23 Dno KAUPKIRJ: 1259/2013 Kotitalouskoneet ja viihde-elektroniikka.

 • VIREILLE: 12.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kittilän kunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Kittilän kunnanhallituksen keskeytyspäätös 26.8.2013 § 273 Levin alueurakka 2013-2018

 • VIREILLE: 12.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kittilän kunta

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Kittilän kunnanhallituksen keskeytyspäätös 26.8.2013 § 274 Kittilän kirkonkylän alueurakka 2013-2018.

 • VIREILLE: 12.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Vaasan kaupunki

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Vaasan kaupungin Vaasan Talotoimi Toimialajohtajan päätös 28.8.2013 § 153/2013 Dnro 0/2000 Hietalahden jalkapallostadionin arkkitehtisuunnittelu

 • VIREILLE: 12.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Senaatti-kiinteistöt

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Senaatti-kiinteistöjen 24.7.2013 päivätty tarjouspyyntö oikeudellisista palveluista

 • VIREILLE: 10.9.1013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Kainuun sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan päätös 27.8.2013, solusalpaajahoidon laitteiden- ja välineiden hankinta

 • VIREILLE: 10.9.2013
  HANKINTAYKSIKKÖ:

  Liikennevirasto

  HANKINTAPÄÄTÖS:

  Liikenneviraston päätös 29.8.2013 (3128/0821/2013), pisararata: alue 2, Nordenskiöldinkadun silta ja alue

VIREILLE: 27.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 13.5.2016 LIVI/521/02.01.02/2016, Kainuun ja Lapin alueiden väylänhoito 2016-2021.

VIREILLE: 26.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tyrnävän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tyrnävän kunnan teknisen lautakunnan päätös 29.3.2016 § 33, traktori ja piennarmurskain puistoalueiden, kaava-ja yksityisteiden tienvarsien niittoon sopimuskaudelle 1.5.2016-30.4.2018.

VIREILLE: 25.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin perusturva toimialajohtajan päätös 12.5.2016 32/2016, kotihoitoon palveluna hankittava mobiilikäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 25.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapuan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapuan kaupungin opetuspäällikön päätös 17.5.2016 § 60 koulukuljetus 1.8. 2016-31.7.2019.

VIREILLE: 24.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettvien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu,

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin materiaalipäälikön päätös 9.5.2016 nto 72, hammasimplantit 1.1.2.2015-30.1.2017.

VIREILLE: 20.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: SÖFUK-kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: SÖFUK-kuntayhtymän päätös 4.5.2016 § 24/2016, akustinen suunnittelu Wasa Teater, peruskorjaus 2018.

VIREILLE: 20.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston 6.5.2016 päätös LIVI/616/02.01.02/2016, Läntisen Suomenlahden alueen väylänhoito 2016/2021.

VIREILLE: 20.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen rakennusttamispäällikön päätös 4.5.2016 § 14 12684-2015(654), Impivaaran uimahalli, ilmanvaihdon parantaminen, ilmanvaihtouakka.

VIREILLE: 19.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen yliopiston päätös 4.5.2016 2/2016/HOP10 DI/169/240.20/2016, lääketieteen uudisrakennuksen AV-järjestelmien toteuttaminen.

VIREILLE: 18.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 15.4.2016 POPELY/87/2016, reittipohjainen käyttöoikeussopimus.

VIREILLE: 18.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päätös 3.5.2016 G § 64/2016 PET-radiolääkeinjektorin hankinta.

VIREILLE: 17.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan päätös 3.5.2016 § 62 955/02.08.01/2015 Poissulkupäätös suojavaatteiden vuokra- ja pesulapalveluiden hankinnasta.

VIREILLE: 17.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sastamalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Sastamalan kasvatus-ja opetuslautakunnan päätös 3.5.2016 § 46, koulukuljetusten lv.2016-2017 sekä Sotesin ja koulutoimen erilliskuljetukset.

VIREILLE: 16.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Loimaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Loimaan kaupunginhallituksen päätös 2.5.2016 § 121 998/10.03.01/2016, lämmön toimitussopimus, Metsämaan koulu, päiväkoti, paloasema ja Kalliohovi.

VIREILLE: 12.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 28.4.2016 LIVI/6802/02.01.07/2015, HELRA, Helsingin ratapihan parantaminen, rakennuttajakonsulttipalvelut.

VIREILLE: 12.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n tarjouspyyntö 14.4.2016 KLKH103 Pesuaineet, siivousvälineet ja pehmopaperit.

VIREILLE: 11.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päätös 26.4.2016 Äitiyspoliklinikan ja synnytystoiminnan tietojärjestelmä erikoissairaanhoitoon.

VIREILLE: 11.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Heinolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Heinolan kaupungin teknisen toimen johtajan päätös 27.4.2016 § 12, Palvelutalo Hopeasillan rakennusteknisten töiden työmaavalvojan valinta.

VIREILLE: 9.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyvinkään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinkään kaupungin sivistystoimenjohtajan päätös 25.4.2016 § 23, Hyvinkään Sveitsin uimalan kuntosalilaitteet ja-välineet.

VIREILLE: 9.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden Talot Oy-konserni
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden Talot Oy-konsernin päätös 25.4.2016, kiinteistöhuoltopalveluiden kilpailutus.

VIREILLE: 9.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyvinkään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinkään kaupungin sivistystoimenjohtajan päätös 25.4.2016 § 23, Hyvinkään Sveitsin uimalan kuntosalilaitteet ja-välineet.

VIREILLE: 6.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Baltic Connector Oy ja Elering AS
HANKITAPÄÄTÖS: Baltic Connector Oy:n ja Elering AS:n päätös 21.4.2016, rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut.

VIREILLE: 6.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Metsähallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Metsähallituksen päätös 21.4.2016MH 973/2016, puunkorjuupalvelu.

VIREILLE: 6.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Muhoksen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muhoksen teknisen lautakunnan päätös 12.4.2016 § 35 361/3/33/662/6621/2016, maanrakennusaineideet.

VIREILLE: 3.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Hankintapäällikön päätös 8.4.2016 5 § 135/02.08.00.00.02/2 Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus.

VIREILLE: 3.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sastamalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Sastamalan kasvatus-ja opetuslautakunnan päätös 19.4.2016 § 38, koulukuljetusten sekä Sotesin ja koulutoimen erilliskuljetukset.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 12.4.2016 § 55, liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä liikennevalolaitteet.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöjen päätös 15.4.2016 nro 351015, Valtion irtokalustemalliston toimistokalusteiden kalustetoimitukset.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jämsän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jämsän kaupunginhallituksen päätös 18.4.2016 § 312, työterveyspalvelut.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 18.4.2016 Nro 62 Hammasimplantit hankintakaudelle 1.12.2015-30.1.2017 sekä optiona ajalle 1.12.2017-30.11.2019.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 19.4.2016 LIVI/443/02.01.02/2016, Vaasan alueen väylähoito 2016/2022.

VIREILLE: 29.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahti Energia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahti Energia Oy:n päätös 15.4.2016 projektinhoito- ja suunnittelupalveluista (EPCM).

VIREILLE: 29.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Laihian kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Laihian kunnan kunnanhallituksen päätös 31.3.2016 Monnarin alakoulun uudisrakennuksen ja keskuskoulun C-rakennuksen laajennuksen urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 28.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Muhoksen seurakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muhoksen seurakunnan taloustoimiston päätös 11.4.2016 Muhoksen kirkon urkujen peruskorjaus.

VIREILLE: 28.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 14.4.2016 POSELY/183/2016, reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2016/3.

VIREILLE: 27.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 14.4.2016 POSELY/183/2016, reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2016/3.

VIREILLE: 26.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston osallistumishakemuksen hylkäyspäätös 12.4.2016 LIVI/650/02.01.08/2016.

VIREILLE: 26.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen yliopiston päätös 8.4.2016 Kaupin kampuksen ravintolapalvelujen tuottaminen.

VIREILLE: 26.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ranuan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Ranuan kunnanhallituksen päätös 11.4.2016 § 83, yläkoulun toiminnan siirtäminen väistötiloihin.

VIREILLE: 25.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon Asunnot Oy:n päätös, Suvelantie 8 parvekkeiden ja julkisivun maalauskorjausurakka.

VIREILLE: 25.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: TerraFame Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: TerraFame Oy:n päätös, SH-lohkojen 3 ja 4 geosynteettien asennusurakka, ns. kalvotusurakka Sotkamossa.

VIREILLE 22.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmeksen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lieksan ja Nurmeksen teknisen lautakunnan päätös 21.4.2016 § 31, Pikku-Kaarlen päiväkodin (Nurmes) KVR-urakka.

VIREILLE: 22.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 31.3.2016 § 38 Dno OUKA/10422/05.21.00/2015, vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevat palvelut.

VIREILLE: 22.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin suorahankintapäätös 14.3.2016, tulostuspalvelut pilvipalveluina.

VIREILLE: 21.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialajohtajan päätös 7.4.2016 17/2016, kotihoidon palvelun hankinta alueelle Huhtasuo-Aittorinne

VIREILLE: 21.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun yliopiston päätös 7.4.2016 56/02.05.01/2015 Hot Cells.

VIREILLE: 19.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 6.4.2016 LIVI/2175/02.01.02/2015 Hankintapäätös. Kunnossapitoalue 6 radan ja turvalaitteiden kunnossapito 2016-2021 (Savon rata).

VIREILLE: 19.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Rauman kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Rauman kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 22.3.2016 RAU/60/11.02.06/2015 60 § Löytöeläinten hoidon kilpailuttaminen.

VIREILLE: 18.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin päätös 5.4.2016 § 7 HUS/458/2016 Kipsauksen ja lastoituksen tarvikkeiden hankinta.

VIREILLE: 18.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenkaupungin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenkaupungin kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 29.3.2016 § 49 2044/10.03.01/2016 Päällystysurakan urakoitsijan valinta vuosille 2016-2018.

ANHÄNGIGGJORT: 15.4.2016
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands landskapsregering
BESLUT: Ålands landskapsregering beslut 1.4.2016 198I1 ÅLR 2016/688 Upphandling linfärjetrafik Ängö-Norrboda 2016-2020.

VIREILLE: 14.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin päätös 30.3.2016 § 4 HUS/154/2016, pyörälliset potilasnostimet.

VIREILLE: 14.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 30.3.2016 § 3 HUS/154/2016, lasten yksilölliset tukipohjalliset, alaraajaortoosit ja tankokengät.

VIREILLE: 12.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suorahankintailmoitus 30.3.2016 2016-004903 Tehostettu perhetyö.

VIREILLE: 11.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Rautalammin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Rautalammin kunnan kunnanjohtajan päätös 29.3.2016 kh § 93, kuljetukset.

VIREILLE: 11.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupungin päätös Dnro D/544/10.03.02.00/2016 Kotkan jäähallin ratakylmäkoneikon uusinta.

VIREILLE: 11.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin päätös 24.3.2016 PPSHP:n Sähköenergia 1.4.2017-31.12.2018.

VIREILLE: 7.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin Vesilaitoksen päätös 22.3.2016 § 13, Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon MBR-prosessiurakka,tarjouksen hylkääminen ja hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 6.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Maanmittauslaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Maanmittauslaitoksen päätös 23.3.2016 MML 5494/02 0/2015, kielikoulutuspalvelut.

VIREILLE: 6.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Maanmittauslaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Maanmittauslaitoksen päätös 23.3.2016 MML 5494/02 0/2015, kielikoulutuspalvelut.

VIREILLE: 6.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Hallintokeskuksen Hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 23.3.2016 41/2016 Dnro 456/2015, kulutustavarat ERVA, diabetestarvikkeet (480) 2. päätös.

VIREILLE: 6.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Hallintokeskuksen Hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 23.3.2016 41/2016 Dnro 456/2015, kulutustavarat ERVA, diabetestarvikkeet (480) 2. päätös.

VIREILLE: 6.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin päätös, vesi:1973/10.03.01/2015/ Palveluperiaatteesta Porin puhdistamislietteen käsittelystä ja lopputuotteen sijoituksesta hyötykäyttöön.

VIREILLE: 4.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 22.3.2016 KLKH 104 2016, toimistotarvikkeet.

VIREILLE: 4.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Nokian kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Nokian kaupunginhallituksen päätös 7.3.2016 § 92, Nokian kaupungin tytäryhtiöiden talous-ja palkkahallintopalvelut.

VIREILLE: 4.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomen kansallisooppera ja -baletti
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen kansallisoopperan ja -baletin päätös 17.3.2016 Suomen kansallisoopperan lämpiön uusien WC-tilojen ja edustuslämpiön muutosten hankinta kokonaisurakkana.

VIREILLE: 31.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan päätös 16.3.2016 31§ (Dnro TRE: 564 /02.07.01/2016), Tampereen stadionin joustavan kestopäällysteen uusiminen.

VIREILLE: 30.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan päätös 16.3.2016, rakennustekniset työt.

VIREILLE: 30.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan päätös 16.3.2016, rakennusmaalaustyöt.

VIREILLE: 30.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan päätös 16.3.2016, lattiapäällystetyöt.

VIREILLE: 30.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan päätös 17.3.2016 Nro: 24766/2016 Soittimet ja musiikkivälineet.

VIREILLE: 29.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 15.3.2016 LIVI/3555/02.01.07/2015 Lähiliikennealueen liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut.

VIREILLE: 29.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylä-Savon Jätehuolto Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n hallituksen päätös 1/16 10.3.2016, jätteiden siirtokuljetuksia Riikinvoiman ekovoimalaitokseen.

VIREILLE: 29.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin tilaajapäällikön päätös 16.3.2016 § 30, Lastensuojelun tehostettu perhetyö.

VIREILLE: 29.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun Jätehuolto kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun Jätehuolto kuntayhtymän toimitusjohtajan päätös § 4 16.4.2016, jätteiden siirtokuljetuksia

VIREILLE: 24.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan keskussairaala
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan keskussairaalan U-rakennuksen varavoimaurakan urakoitsijavalinta.

VIREILLE: 24.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin Lahden Tilakeskuksen päätös 9.3.2016 § 10 Rakokiven koulu, SR-urakasta päättäminen.

VIREILLE: 23.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 9.3.2016 POPELY/3157/2015, Työvoimakoulutus 15/2015 Rakennusalan täydennyskoulutus (T17), Oulu 2016-2017.

VIREILLE: 22.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin päätös 9.3.2016 60 § Tukiasumisen hankinta, Jussikoti.

VIREILLE: 22.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin päätös 14.9.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän etupihahankkeen työmaalta syntyvän maa- ja kiviaineksen hyödyntäminen.

VIREILLE: 21.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän logistiikkapalveluiden päätös 7.3.2016, hammasimplantit.

VIREILLE: 18.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saarijärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Saarijärven kaupungin sivistysjohtajan päätös 16.3.2016 § 1, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 18.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ruokolahden kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Ruokolahden kunnan hallintojohtajan päätös 4.3.2016 § 23, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 17.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintakeskuksen hankintajohtajan päätös 3.3.2016 § 13, siivousvälineet.

VIREILLE: 17.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan päätös 24.2.2016 § 12 Turvapuhelinten ja turvahälytysten vastaanottopalvelujen hankinta MliDno-2016-429.

VIREILLE: 17.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Konsernihankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin konsernihankinta Oy:n päätös 29.2.2016 § 8, (H143-15), siivousvälineet.

VIREILLE: 16.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 25.2.2016 § 20, henkilökutsujärjestelmä.

VIREILLE: 11.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 25.2.2016 8.02.000 1 §/2016 585/2016, Arkeologinen tutkimus Kokinkylän (Kockbyn) keskiaikaisella kylänmäellä.

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lohjan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lohjan kaupungin päätös 22.2.2016 § 66 Routionmäki-hankeen putki-, sähkö- ja ilmanvaihtourakka.

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan päätös 25.2.2016, KLKH 106 2015, Tajua mut! -tietojärjestelmä ja palvelu.

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Parikkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Parikkalan sivistyslautakunnan päätös 24.2.2016 § 12, koulukuljetukset 2015 - 2017 ja mahdollinen optiovuosi 2017 - 2018.

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon tietohallintojohtajan päätös 22.2.2016, verohallinnon ajanvarausohjelmistopalvelu.

VIREILLE: 9.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sotkamon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös 24,.2.2016 § 38, konsultin valinta Vuokatin yleiskaavan ja siihen liittyvän luonto- ja maisemaselvityksen laadinta.

VIREILLE: 9.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen koulutuskuntayhtymän päätös 29.2.2016 § 46/2016, käytetty puutavara-auto ja nosturi.

VIREILLE: 8.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintakeskuksen hankintajohtajan päätös, tutkimuskäsineet.

VIREILLE: 8.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Padasjoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Padasjoen kunnan kunnanhallituksen päätös, Ilmoilan alueen teiden korjausrakentaminen.

VIREILLE: 8.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös 23.2.2016, VARELY/3662/2015, maantielauttaliikennepalvelu Kietävälä ja Rongonsalmi.

VIREILLE: 8.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kolarin Vuokratalot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kolarin Vuokratalot Oy:n hallituksen päätös 24.2.2016, kiinteistönhoito sekä Kolarin Vuokratalot Oy:n hallituksen oikaisupäätös 7.3.2016.

VIREILLE: 8.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
HANKINTAPÄÄTÖS: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n talousjohtajan päätös, ICT-palvelut ja konesalipalvelut.

VIREILLE: 7.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintakeskuksen hankintajohtajan päätös 23.2.2016 § 9, käsineet.

VIREILLE: 7.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy:n päätös 22.2.2016, henkilöstöhygienia-, tekstiili- ja laitossiivousvälineet.

VIREILLE: 4.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 22.2.2016 POPELY/3157/5015, työvoimakoulutus 15/2015 Metallialan koulutus (T16), Oulu 2016-2017.

VIREILLE: 3.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Raha-automaattiyhdistys
HANKINTAPÄÄTÖS: Raha-automaattiyhdistyksen päätös 22.2.2016, ticket redemption machines.

VIREILLE: 3.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 23.2.2016 TL § 49, LED katuvalaisimien hankinta.

VIREILLE: 2.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Limingan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Limingan kunnan perusturvajohtajan päätös 2.2.2016 § 8, Luovin liminkalaisten kehitysvammaisten oppilaskuljetukset.

VIREILLE: 2.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös, verikaasuruiskuista ja ruiskusekoittajista Nordlab:n asiakkaille.

VIREILLE: 2.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Alavuden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Alavuden kaupungin teknisen lautakunnan päätös 17.2.2016 § 8, Töysä talon muutostyöt.

VIREILLE: 29.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 15.2.2016 4 § /2016 1514/2014, toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalvelut.

VIREILLE: 29.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungin hankintapäällikön päätös 16.2.2016 § 2, keittiöiden astianpesu- ja puhdistusaineet.

VIREILLE: 25.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 12.2.2016, tie- ja rakennussuunnittelun ja asiantuntijapalvelut.

VIREILLE: 25.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin konsernihallinnon kaupunginjohtajan päätös 8.2.2016, Dnro D/58/00.02.04/2016, kyydinvälityspalvelun sopimusliikenne.

VIREILLE: 24.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Napapiirin Energia ja Vesi Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n päätös, kaivinkonepalvelut.

VIREILLE: 23.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mänttä-Vilppulan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen päätös 9.2.2016 § 29, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut.

VIREILLE: 23.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Logistiikan liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 9.2.2016 §13, kotona tehtävät peritoneaalidialyysipaketit.

VIREILLE: 22.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Celia Näkövammaisten kirjasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Celia Näkövammaisten kirjaston päätös 10.2.2016, äänittämöpalvelut.

VIREILLE: 19.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirinkuntayhtymän Haliintokeskuksen Hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 5.2.2016 15/2016 Dnro 456/2015, kulutustavarat ERVA, diabetestarvikkeet.

VIREILLE: 18.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtioneuvoston kanslia
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtioneuvoston kanslian päätös 5.2.2016,VNK/9/26/2016, oikeusministeriön toimitalon AV-urakka.

VIREILLE: 18.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kangasniemen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kangasniemen kunnan päätös 11.1.2016, Yläkoulu ja kirjasto, varavoimakone.

VIREILLE: 17.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: ICT Kymi -liikelaitoksen johtokunnan päätös 2.2.2016 § 3, tietokoneet ja tulostimet.

VIREILLE: 16.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n tarjouspyyntöilmoitus 2.2.2016, VIRVE(TETRA) -päätelaitteet, ohjelmistoversioiden päivitys, huolto ja lisätarvikkeet.

VIREILLE: 16.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan päätös 26.1.2016 § 30, rakentamisen puitesopimus 2016-2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt, urakoitsijan valinta ennen 31.12.2017 toimeksiannoissa.

VIREILLE: 15.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Forssan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Forssan kaupungin sivistys-ja tulevaisuuslautakunnan päätös 27.1.2016 § 9, kirjastojärjestelmän hankinta Louna-kirjastoilla.

VIREILLE: 12.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin liikennelaitos- liikelaitoksen johtokunnan päätös 27.1.2016 § 12, hankintaoikaisuvaatimus metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmästä.

VIREILLE: 11.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kempeleen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kempeleen kunnan peruspalveluiden sosiaalijohtajan päätös 25.1.2016, 799/02.08.01/2016, Luovin kempeleläisten kehitysvammaisten oppilaskuljetukset.

VIREILLE: 11.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan päätös 26.1.2016 § 30, rakentamisen puitesopimus 2016-2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt, urakoitsijan valinta ennen 31.12.2017 tehtävissä toimeksiannoissa.

VIREILLE: 8.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vihdin kunta/Vihdin Vesi
HANKINTAPÄÄTÖS: Vihdin vesihuoltolaitos-liikelaitoksen johtokunnan päätös 18.1.2016 § 2, puhdistamolietteen jatkokäsittely ja loppusijoittaminen.

VIREILLE: 8.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tulli
HANKINTAPÄÄTÖS: Tullin tietohallintoyksikön päätös 25.1.2016 Dnro 23/01.06.02/2015, tulliselvitys- ja tariffijärjestelmät.

VIREILLE: 8.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan Sairaalapesula Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksen päätös 21.1.2016 § 8, pyykinkuljetus.

VIREILLE: 5.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Maanmittauslaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Maanmittauslaitoksen päätös MML 4543/02 02/2015, topograafisten maastokarttojen painatus ja jälkikäsittely.

VIREILLE: 5.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy:n päätös 22.1.2016, henkilöstöhygienia-, tekstiili- ja laitossiivousvälineet.

VIREILLE: 4.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helen Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helen Oy:n hallituksen päätös, voimalaitoksen prosessilaitteiden asennus- ja hitsaustyöt vuosiksi 2016-2017.

VIREILLE: 3.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungin liikuntalautakunnan päätös 20.1.2016 § 7, Urakoitsijan valinta, Kälviän urheilukenttä.

VIREILLE: 2.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän logistiikkapalveluiden materiaalipäällikön päätös 18.1.2016 nro 8, alueellisen apuvälinekeskuksen Kuulokojeet-hankintaryhmä ajalle 1.4.2016-31.3.2018 ja optiot 1.4.2018-31.3.2019 + 1.4.2019-31.3.2020 sekä hankintaoikaisupäätös 29.1.2016 nro15.

VIREILLE: 1.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lohjan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lohjan kaupunginhallituksen päätös 11.1.2016 § 9, Routionmäki-hanke, urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 29.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 18.1.2016 § 4, vartiointipalvelujen toimittaja.

VIREILLE: 29.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Caruna Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Caruna Oy:n päätös 15.1.2016, perintäpalvelut.

VIREILLE: 28.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 14.1.2016 nro 5/2016, antibakteeriset ikkunattomat ja ikkunalliset väliverhot ajalle 1.1.2016-31.12.2017 ja mahdolliset optiot 1.1.-31.12.2018 ja 1.1.-31.12.2019.

VIREILLE: 28.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan päätös 14.1.2016 § 6, takseilla toteutettavien hoitolaitossiirtojen palveluntuottajan uudelleenvalinta Loimaan alueella.

VIREILLE: 28.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali- ja tevreydenhuollon kuntayhtymän halllituksen päätös 13.1.2016 § 3, K-sairaalan rakenustekninen, sähkö-, putki-, ilmanvaihto-, sprinkler- ja automaatiourakat.

VIREILLE: 28.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 27.10.2015 UUDELY/6875/2014, taksin ja D1-kuljettajan RekryKoulutus, volyymihankinta. Helsingin hallinto-oikeus siirtänyt asiakirjat päätöksellään 27.1.2016.

VIREILLE: 26.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun seudun hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikön päätös 13.1.2016, monitoimilaiteet.

VIREILLE: 26.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Iin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Iin kunnan teknisen johtajan päätös 5.1.2016 § 1, uuden hoito-osaston kalusteet.

VIREILLE: 7.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin rakennusviraston kaupungininsinöörin päätös 15.12.2015 § 43, yleisökäymälöiden ylläpito 2016-2024.

VIREILLE: 5.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Tampereen Logistiikan Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 22.12.2015, huoneistoremontit.

VIREILLE: 5.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan teknillinen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan teknillisen yliopiston päätös 22.12.2015 sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palvelut 2015-2016 (käsittelylupahakemus ja valitus).

VIREILLE: 5.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 22.12.2015, Kuopion jätekeskuksen jätteenkäsittely ja siirtokuormaushallin KVR-urakka.

VIREILLE: 5.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy:n päätös 22.12.2015, sähkö-, taloautomaatio-, LVV-, IV-rakennustyöt (käsittelylupahakemus ja valitus).

VIREILLE: 4.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Raaseporin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raaseporin kaupungin hankintajohtokunnan päätös 18.12.2015 § 82, tilausliikenne Raasepori Oy:n pyyntö hankintaoikaisusta.

VIREILLE: 4.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylöjärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylöjärven kaupunginteknisen lautakunnan päätös 10.12.2015 § 217, kuljetuskaluston vuokraus vuodelle 2016.

VIREILLE: 4.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 18.12.2015, Verensokerimittarit ja testiliuskat omaseurantaan.

VIREILLE: 31.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n hankintapäätös18.12.2015, autojen huolenpitopalvelut.

VIREILLE: 31.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suorahankinta päätös, pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetukset .

VIREILLE: 31.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan Sairaalapesula Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksen päätös 16.12.2015 § 5, pyykin kuljetus.

VIREILLE: 30.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n päätös, konsulttipalvelut.

VIREILLE: 23.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Hailuodon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hailuodon kunnan teknisen lautakunnan päätös 29.10.2015 § 34, hakeurakoitsija.

VIREILLE: 23.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen johtaja päätös 11.12.2015, kyselytutkimuspalvelu.

VIREILLE: 23.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Mustankorkea Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mustankorkea Oy:n päätös 18.12.2015, biokaasulaitoksen KVR-urakka.

VIREILLE: 22.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin vesiliikelaitoksen liikelaitosjohtajan päätös 27.11.2015 § 26, viemäreiden puhdistustyöt ja TV-tutkimukset 2016-2017.

VIREILLE: 22.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän logistiikkapalveluiden päätös 8.12.2015 § 197, kliinisen kemian laboratoriotutkimukset ajalle 1.1.2016-31.12.2017.

VIREILLE: 22.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallituksen päätös 8.12.2015 § 164, bussiliikenne 37/2015.

VIREILLE: 22.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 8.12.2015, Poliklinikka-, leikkaus ja vuodeosastopalvelut.

VIREILLE: 21.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauhavan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauhavan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 27.11.2015 § 62, Mäki-Hannuksen hiihtosillan rakentamisurakka.

VIREILLE: 18.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ:Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 9.10.2015 LIVI/3698/02.01.00/2015, tie-ja rautatiehankkeiden pohjatutkimukset, PIMA-näytteenotto ja maastomalli.

VIREILLE: 18.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin strategia ja talousyksikön rahoitusjohtajan päätös 3.12.2015 § 45/2015, 397/2015, liikkeenjohdon konsultaatiopalvelut ja palvelumuotoilupalvelut.

VIREILLE: 18.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintokeskuksen hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 4.12.2015 § 112/2015, Dnro 459/2015, dialyysipaketit.

VIREILLE: 18.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin tilakeskuksen liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 11.12.2015 § 320, työmaiden puhtaudenhallintapalvelut.

VIREILLE: 17.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 3.12.2015 LIVI/3698/02.01.00/2015, tie-ja rautatiehankkeiden pohjatutkimukset, PIMA-näytteenotto ja maastomallit.

VIREILLE: 17.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin konsernihallinnon tilaajapäällikön päätös 8.12.2015 § 216, kehitysvammaisten henkilöiden asumis-, työ-, ja päivätoimintapalvelut.

VIREILLE: 16.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelun rakennustarkastajan suorahankintapäätös 1.12.2015 § 3, rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu.

VIREILLE: 16.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin konsernihallinnon tilaajapäällikön päätös 8.12.2015 § 216, kehitysvammaisten henkilöiden asumis-, työ-, ja päivätoimintapalvelut.

VIREILLE: 16.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin perusturvalautakunnan päätös 30.11.2015 § 279 PORI 2559/02.08.22/2015, PETU-silmänpohjakuvauspalvelut.

VIREILLE: 16.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin perusturvalautakunnan päätös 30.11.2015 § 279 PORI 2559/02.08.22/2015, PETU-silmänpohjakuvauspalvelut.

VIREILLE: 15.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun yliopiston päätös 1.12.2015, ruokailu- ja kahvilapalvelut Linnanmaan kampuksella.

VIREILLE: 15.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Hyvinvointipalveluiden sairaala- ja kuntoutuspalveluiden tuotantojohtajan päätös 2.12.2015, kotihoidon lääkäripalvelut.

VIREILLE: 15.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin Liikennelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 26.11.2015 § 210, HKL:n metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmä.

VIREILLE: 15.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkkalan kunnan teknisen lautakunnan päätös 18.11.2015 § 152, työkone- ja kuljetuspalvelut 2016-2018.

VIREILLE: 14.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Virtain kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunnan päätös 1.12.2015 § 111, vuodeosaston remontti ja vanhainkodin ilmastointiremontti / urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 14.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n päätös 2.12.2015, (ref. nro. 870/206020/2015), VTT:n kielikoulutuspalvelut, osakokonaisuus 1: kielikoulutus, lähiopetus.

VIREILLE: 14.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n päätös 30.11.2015, laajakaista ja kaapeli-TV-palvelut.

VIREILLE: 10.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, työterveyshuollon palvelut - Mikkeli.

VIREILLE: 10.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy, työterveyshuollon palvelut - Kotka.

VIREILLE: 10.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy, työterveyshuollon palvelut - Kouvola.

VIREILLE: 9.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallituksen päätös 25. 11.2015, jätekuljetukset Riihimäelle.

VIREILLE: 9.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kaupungin tietohallintojohtajan päätös 23.11.2015 Nro 48 Dno 549/2015, kirjastojärjestelmän hankinta.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupunginhallituksen päätös 23.11.2015 § 523 5398-2015 (642), palloiluhallin vuokratarjouskilpailun voittajan valinta ja tontin myynti

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy toimitusjohtajan päätös 26.11.2015, vakuutus ja lakisääteinen tapaturmavakuutus.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päätös 23.11.2015 § 145, itseilmoittautumisjärjestelmä.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Lempäälän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lempäälän kunnan teknisen lautakunnan päätös 10.11.2015 § 88, maanrakennuskone-ja kuljetuskalustopalvelut.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin hallintopalvelujen hankintapäällikön päätös 30.11.2015 §23, ajoneuvojen vuokrauspalvelut.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Lempäälän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lempäälän kunnan teknisen lautakunnan päätös 10.11.2015 § 89, katujen kunnossapitokalusto.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Lempäälän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lempäälän kunnan teknisen lautakunnan päätös 10.11.2015 § 89, katujen kunnossapitokalusto.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Lempäälän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lempäälän kunnan teknisen lautakunnan päätös 10.11.2015 § 89, katujen kunnossapitokalusto.

VIREILLE: 4.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 19.11.2015 LIVI/3348/02.01.12/2015, rautateiden turvalaitteiden käyttöohjeiden hallinta ja sähköradan ryhmityskaavion ylläpito.

VIREILLE: 4.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 18.11.2015 § 185, itseilmoittautumis- ja sisäänkutsumisjärjestelmä.

VIREILLE: 3.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Lempäälän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lempäälän kunnan, teknisen lautakunnan päätös 10.11.2015 § 88, maanrakennuskone-ja kuljetuskalustopalvelut vuosille 2016-2017.

VIREILLE: 2.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin päätös 18.11.2015 Dnro 489/02.05./2015, toimipisteiden yhdistäminen.

VIREILLE: 26.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Rauman kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rauman kaupungin kaupunginhallituksen päätös 9.11.2015 § 533, pesulapalvelut.

VIREILLE: 24.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Tukipalvelukeskuksen päätös 9.11.2015 G § 37/2015, potilasrannekeratkaisu.

VIREILLE: 24.11.2015
HANKINAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan päätös 5.11.2015 § 41 VIMJK § 41, Oppi 7 peruskorjaus-ja laajennushankkeen rakennusurakoitsijan valinta.

VIREILLE: 24.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Iisalmen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Iisalmen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 10.11.2015 § 213, katujen ja kevyen liikenteen väylien talvihoidon alueurakka 1 talvikausille 2015/2016, 2016/2017 ja 2017/2018.

VIREILLE: 24.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Heka-Vallila Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Heka-Vallila Oy:n työmaatoimikunnan päätös 12.10.2015 § 6, peruspesut.

VIREILLE: 23.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Haukiputaan Sähköosuuskunta ym.
HANKINTAPÄÄTÖS: Meri-Lapin alueen jakeluyhtiöiden hankintailmoitus 13.11.2015 (Hilma nro 2015-025333), häviösähköenergian hankinta.

VIREILLE: 23.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Lohjan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lohjan perusturvajohtajan päätös 9.11.2015 § 49, Petäjäkodin hoitajakutsujärjestelmä.

VIREILLE: 23.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Lohjan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lohjan kaupunginhallituksen päätös 16.11.2015 § 416, 209/10.03.02/2015, Anttilan koulun ja Tytyrin koulun väistötilojen järjestämisen hankintavaltuudet.

VIREILLE: 20.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Saarijärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Saarijärven kaupungin viranhaltijapäätös 4.11.2015 § 20, sisäilmapuhdistimien vuokraus koulukeskukselle.

VIREILLE: 19.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen Logistiikka Liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Logistiikka Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 6.11.2015 § 108, Dno TRE: 1647/02.07.01/2015, henkilökuljetuksia Tampereen seudulla

VIREILLE: 19.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin pelastuslautakunnan päätös 3.11.2015 § 124, HEL 2015-011188 T 02 08 01 01), Santahaminan öljytorjuntaveneiden ponttonilaiturin tilaaminen.

VIREILLE: 19.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin liikuntalautakunnan päätös 5.11.2015 § 177, HEL 2015-010163 T 02 08 01 00, teräsputkiponttonilaiturien tilaaminen.

VIREILLE: 18.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunki, Liikennelaitos- liikelaitoksen (HKL) johtokunnan päätös 20.10.2015 § 178, HEL 2014-003639 T 00 01 04 00, kaupunkipyöräjärjestelmä.

VIREILLE: 16.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Suomen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Suomen yliopiston päätös 30.10.2015,Openmetsä-portaalin kehittäminen.

VIREILLE: 16.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin poliisilaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikön päätös 4.11.2015, POL-2015-965, vainajien kuljetuspalvelut Rovaniemen osa-alueella.

VIREILLE: 12.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Laukaan Vuokrakodit Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Laukaan Vuokrakodit Oy:n hallituksen päätös 20.10.2015 § 7, kiinteistönhoito ja siivous.

VIREILLE: 12.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon koulutus Oy:n työterveyshuollon palvelut.

VIREILLE: 11.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Meri-Lapin alueen jakeluyhtiöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Meri-Lapin alueen jakeluyhtiöiden hankintapäätös 6.10.2015 , häviösähköenergian hankinta ja hankintapäätöksen kumoamis- ja keskeytyspäätös 5.11.2015.

VIREILLE: 11.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Valteri-koulu Onerva, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
HANKINTAPÄÄTÖS: Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri/Onerva koulun päätös 28.10.2015, Diaaritunnus 2015 26/28.10.2015, toimistokalusteet 2013-2017.

VIREILLE: 5.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Riihimäen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Riihimäen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 20.10.2015 § 259, siivouspalveluiden alihankinta.

VIREILLE: 29.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Tampereen yliopiston sairaalan päätös 15.10.2015 § 76, kuulokojeet ja kuulokojeiden tarvikkeet 7261/ERVA/15.

VIREILLE: 29.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Perusapalvelukuntayhtymä Kallio
HANKINTAPÄÄTÖS: Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen päätös 9.10.2015 § 83, työpalveluiden hankinta.

VIREILLE: 28.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupungin terveyspalvelujen päällikön päätös 13.10.2015 § 3, 1788/02.08.00.01.00/2015, autoklaavi.

VIREILLE: 27.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 13.10.2015 § 34, VD/2345/02.08.00.00/2015, puitejärjestely kunnossapidon rakennustyöt 2015-2017.

VIREILLE: 23.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n päätös 8.10.2015, (ref. nro. 690/206020/2015), VTT:n juridiset konsultaatiopalvelut.

VIREILLE: 21.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupungin kaupunginhallituksen päätös 5.10.2015 § 282 (965/58/2015), Näse skolan tilapäistilat.

VIREILLE: 20.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSLAB liikelaitoksen 2015 päätös 6.10.2015 § 151, Huslabin pipettien kalibrointipalvelu.

VIREILLE: 14.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakierto Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakierto Oy:n päätös 1.10.2015, Hallavaaran jätekeskuksen siirtokuormaushallin KRV-urakka.

VIREILLE: 5.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kaupungininsinöörin päätös 21.9.2015 § 90/2015, VD/6994/02.08.00.00/2015, Korson urheilukentän ja Kartanokosken liikuntapuiston jäädytyskonttien hankinta.

VIREILLE: 5.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon päätös 2.9.2015, Dnro A23/02 10 03/2015, verohallinnon digitointipalvelut

ANHÄNGIGGJORT: 30.9.2015
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands hälso- och sjukvårds
BESLUT: Ålands hälso- och sjukvårds beslut 8.9.2015 § 261, tjänster för analysinstrument - laboratorium

VIREILLE: 15.9.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen päätös 1.9.2015 § 19, kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu- ja toimituspalvelut.

VIREILLE: 14.9.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen hankintarengas
HANKINTAPÄÄTÖS: Puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen hankintarenkaan päätös 31.8.2015, puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntäminen.

ANHÄNGIGGJORT: 10.9.2015
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands Penningautomatförening
BESLUT: Ålands Bygg Ab:s besvär över Ålands Penningautomatförenings upphandlinggsförfarande

ANHÄNGIGGJORT: 10.9.2015
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands Penningautomatförening
BESLUT: Allbygg Ab:s besvär över Ålands penningautomatförenings upphandlinggsförfarande.

VIREILLE: 9.9.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Iin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Iin kunnan Vesiliikelaitoksen johtokunnan päätös 19.8.2015 § 24, Ojakylän viemäröinnin suunnitelmien hyväksyminen ja urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 9.9.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 25.8.2015 §147, koululaiskuljetukset (ks. 2015/332).

VIREILLE: 9.9.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Iin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Iin kunnan Vesiliikelaitoksen johtokunnan päätös § 25, paineenkorotusaseman ja jätevesipumppaamon hankinta.

VIREILLE: 8.9.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston hylkäämispäätös 25.8.2015 ja hankintapäätös 27.8.2015 (LIVI/2592/02.01.07/2015).

VIREILLE: 3.9.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 12.8.2015 § 152, Etelä-Karjalan keskussairaalan osastojen C1 ja C2 saneerauksesta (ks. 2015/448).

VIREILLE: 31.8.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suorahankinta opaskoirapalveluista ilman asianmukaista kilpailutusta.

VIREILLE: 28.8.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Virtain kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Virtain kaupungin tekemän suorahankintapäätökset Jäähdytyspohjan ja Rantatien koulukuljetuksista, päiväkeskustoiminnan kuljetuksista ja viikonloppujen ateriakuljetuksista.

VIREILLE: 28.8.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Virtain kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Virtain kaupungin kaupunginhallituksen päätös 10.8.2015 § 246, kuljetukset.

VIREILLE: 28.8.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Suomen Poliisilaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Suomen Poliisilaitoksen päätös 14.8.2015 POL-2015-7298, vainajien kuljetuspalvelut.

VIREILLE: 25.8.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan ELY-keskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 11.8.2015 Dnro POKELY/630/2015, työvoimakoulutus metsäkoneen-/hakkuukoneenkuljetuskoulutus.

VIREILLE: 18.8.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n päätös 5.8.2015, laitteiden ja ohjelmistojen verkkokauppa ja lähitukipalvelun toimittaminen.

VIREILLE: 12.8.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin hankinta -ja logistiikkakeskuksen päätös 29.7.2015, 5617-2015 (065). Pesula- sekä tekstiilien vuokrauspalvelut.

VIREILLE: 5.8.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Napapiirin Energia ja Vesi Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n päätös 23.7.2015 tarjousten poissulkeminen.

VIREILLE: 24.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 10.7.2015, POKELY/631/2015, työvoimakoulutus, puutavara-autonkuljettajakoulutus, Kuopion seutu.

VIREILLE: 24.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 15.6.2015, rakentamisen ja ympäristön lupa-asiointi kokonaispalveluna.

VIREILLE: 16.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintakeskuksen päätös 2.7.2015 § 38, dnro 38/2015, prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna H087-12.

VIREILLE: 16.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 2.7.2015, väistötilat Ylä-Savon Sote-kuntayhtymän aikuisten mielenterveyspalveluiden avopalvelupisteelle.

VIREILLE: 16.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
HANKINTAPÄÄTÖS: Peruspalvelukuntayhtymä Kallion päätös 2.7.2015, tekstiilihuoltopalvelut.

VIREILLE: 13.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri / HUS-Logistiikka liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS- Logistiikka liikelaitoksen päätös 25.6.2015 § 48, HUS toimistokalusteet 2015.

VIREILLE: 10.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 26.6.2015, tietoverkko- ja kommunikaatiopalvelut, Tampereen seutu, A kommunikaatiopalvelut.

VIREILLE: 6.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin perusturvalautakunnan päätös 4.5.2015 § 110, vammaispalvelun asiakkaiden työ- ja päivätoimintayksiköiden kuljetukset ja Porin kaupungin perusturvalautakunnan päätös 4.5.2015 § 111, vammaispalveluiden asiakkaiden työ- ja päivätoimintayksiköiden kuljetusreittien lisääminen toteutettavaksi Porin Linjat Oy:llä.

VIREILLE: 6.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Saarijärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Saarijärven kaupungin kaupunginhallituksen päätös 15.6.2015 § 123, Lanneveden koulun väistötilaelementit.

VIREILLE: 2.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 17.6.2015 § 143, Etelä-Karjalan keskussairaalan osastojen C1 ja C2 saneerauksesta.

VIREILLE: 2.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Raha-automaattiyhdistys
HANKINTAPÄÄTÖS: Raha-automaattiyhdistyksen päätös 18.6.2015, RAY Media kokonaisuuden hankinta.

VIREILLE: 30.6.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin yleisen töiden lautakunnan päätös 9.6.2015 § 21/2015, rakennusviraston uuden toimitalon toimistokalusteet.

VIREILLE: 18.6.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikenteen turvallisuusvirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Trafi Liikenteen turvallisuusviraston päätös 8.6.2015, TRAFI/32755/02.03.02/2014, jatkuvien palveluiden kehittämisen resurssit (ks. 2015/403).

VIREILLE: 17.6.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikenteen turvallisuusvirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Trafi Liikenteen turvallisuusviraston päätös 8.6.2015, TRAFI/32755/02.03.02/2014, jatkuvien palveluiden kehittämisen resurssit.

VIREILLE: 11.6.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirinkuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 27.5.2015, tietoliikenteen suodatusjärjestelmäpalvelut ajalle 1.1.2016-31.12.2018, optiot 2 vuotta.

VIREILLE: 10.6.2015
HANKINTAYKSIKKÖ:Korsnäs Värme Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: Korsnäs Värme Ab:n johdon päätös 12.5.2015, KPA-laitetekniikka.

VIREILLE: 1.6.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Musiikkitalo Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Musiikkitalo Oy:n päätös 15.5.2015, turvallisuuspalvelut

VIREILLE: 20.5.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintaoikaisupäätös 18.5.2015 KLKH 73 2014, Ensihoitohenkilöstön vaatteet (ks. 2015/275).

VIREILLE: 8.5.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Logistiikka Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 23.4.2015 § 37, lastenkalusteet.

VIREILLE: 8.5.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Logistiikka Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 23.4.2015 § 37, lastenkalusteet.

VIREILLE: 7.5.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Raha-automaattiyhdistys
HANKINTAPÄÄTÖS: Raha-automaattiyhdistyksen päätös 23.4.2015, RAY mediakokonaisuuden hankinnan ehdokkaiden valinta.

VIREILLE: 6.5.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oy:n päätös 22.4.2015, HUS, Jorvin sairaala, keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus, työnumero 183 300.

VIREILLE: 30.4.2015
HANKINTAYKSIKKÖ:KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 23.4.2015 KLKH 73 2014, Ensihoitohenkilöstön vaatteet.

VIREILLE: 29.4.2015
HANKINTAYKSIKKÖ:KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 16.4.2015 KLKH 902014, mobiililaitteiden etähallinta ja siihen liittyvät palvelut, yhteishankinta

VIREILLE: 20.4.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 1.4.2015 § 113 katuvalaisimien hankinta teholuokka 70/50W ja § 114 päätös katuvalaisimien hankinta teholuokka 150/100W .

VIREILLE: 8.4.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin konserni- ja asukaspalvelujen toimialan / Hankintakeskuksen hankintajohtajan päätös 25.3.2015 § 23/2015 (VD/2466/02.08.00.00/2014), tilausajojen hankinta.

VIREILLE: 31.3.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Statens ämbetsverk på Åland
HANKINTAPÄÄTÖS: Statens ämbetsverk på Åland beslut 16.3.2015 upphandling av tarnsporttjänster för rättsmedicinska obduktioner.

VIREILLE: 23.3.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 18.3.2015 § 91, katuvalaisimien hankinta teholuokka 150/100W ja § 92 katuvalaisimien hankinta teholuokka 70/50W.

VIREILLE: 16.3.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen aivotutkimus-ja kuntoutussäätiön päätös 2.3.2015, verkkopalvelualustaa kuntouttaville peleille, sisältäen kehittämistä ja pelaamiseen liittyvä tiedonkeruujärjestelmiä.

 
Julkaistu 30.5.2016