Suomeksi - På svenska - In English

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus

Etusivu » Vireillä olevat hankinta-asiat

Vireillä

Julkisista hankinnoista annetun lain 88 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

VIREILLE: 30.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuhmon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuhmon kaupungin teknisen johtajan päätös 11.11.2016 § 28, varavoimakoneen hankinta terveysasemalle.

VIREILLE: 30.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HSY Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HSY Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtajan hankintapäätös 15.11.2016.325/05.050.500.5001/2016 Polymeerien hankinta vuosina 2017 - 2018

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 15.11.2016, tulevaisuuden sairaala 2030 rakennusautomaatiotyöt.

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Riihimäen Kotikulma Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Riihimäen Kotikulma Oy:n päätös 8.11.2016, uudisrakennus, 2 kerrostaloa käsittävä vuokratalokohde, KVR-urakka.

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampere tuotantojohtajan päätös 15.11.2016 § 27 TRE:6601/02.07.01/2016 , apteekkipalvelut.

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.11.2016 KASELY/1473/2016 Länsi-Suomen tiesääasemien huoltopalvelut 2016-2018.

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.11.2016 KASELY/1471/2016 Etelä-Suomen tiesääasemien huoltopalvelut 2016-2018.

VIREILLE: 29.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Viitasaaren kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Viitasaaren kaupungin teknisen lautakunnan päätös 9.11.2016 § 111, päiväkoti Marjametsä, rakennusurakka (pääurakka).

VIREILLE: 28.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Järvenpään kaupunkikehityskunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Järvenpään kaupunkikehityslautakunnan päätös 10.11.2016 § 69 1664/16, Järvenpään paikallisbussiliikenne 2016-2018.

VIREILLE: 25.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Viitasaaren kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Viitasaaren kaupungin teknisen lautakunnan päätös 9.11.2016 § 113, päiväkoti Marjametsä, uudisrakennuksen putkiurakka.

VIREILLE: 23.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnan sosiaali-ja terveysvaliokunnan päätös 16.11.2016 § 93 Dno KESH:0/2000, suojavaatteiden vuokra-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 23.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mäntsälän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Mäntsälän kunnanhallituksen päätös 14.11.2016 § 260, suojavaatteiden vuokra-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 23.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sipoon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sipoon kunnan sosiaali-ja terveysvaliokunnan päätös 9.11.2016 § 81, suojavaatteiden vuokra-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 22.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ :Eteva kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Eteva kuntayhtymän päätös 8.11.2016 § 76, työterveyshuollon palvelut vuosille 2017-2018.

VIREILLE: 22.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapäällikön päätös 10.11.2016 maitotaloustuotteiden osalta.

VIREILLE: 21.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia Tietotekniikka- ja viestintäosasto pöytäkirja 26.10.2016 § 25, nimipalvelu- ja DHCP-järjestelmän hankinta: HEL 2016-008712 T 02 08 02 00, hankinta HO71-16.

VIREILLE: 18.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin HUS-Servis liikelaitoksen hallinnon päätös 4.11.2016 § 20 HUS/20/2016, puheentunnistusratkaisu.

VIREILLE: 17.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: HUS kuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 31.10.2016 § 96 HUS/2023/2016, psykoterapioiden ostopalvelut.

VIREILLE: 16.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: HUS kuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 31.10.2016 § 96 HUS/2023/2016, psykoterapioiden ostopalvelut.

VIREILLE: 16.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oy:n päätös 3.11.2016, HUS Raaseporin turvapalvelut.

VIREILLE: 15.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali- jaterveydenhuollon kuntayhtymän halllituksen päätös 28.10.2016 §251. Vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n mukaan järjestettävät asumispalvelut.

VIREILLE: 15.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 28.10.2016 § 253. Aikuisten työikäisten ja muiden erityisryhmien kuntouttavat asumis- ja hoivapalvelut.

VIREILLE: 15.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 28.10.2016 § 253, aikuisten työikäisten muistisairaiden ja muiden erityisryhmien kuntouttavat asumis-ja hoivapalvelut.

VIREILLE: 15.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän materiaalipäällikön päätös 31.10.2016 nro 160, lääkkeelliset kaasut.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupungin
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupungin päätös 25.10.2016 § 134 suojavaatteiden vuokra- ja pesulapalveluita koskevan hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan päätös 31.10.2016 Nurmijärven kunnan suojavaatteiden vuokra- ja pesulapalveluita koskevan hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan päätös 31.10.2016 No:66124, sisäkorvaistutejärjestelmät, niden varaosat ja lisälaitteet.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: FinPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Finpro Oy:n päätös 4.11.2016, viestintäpalvelut osa-alue - F,valmennus ja mediakoulutus.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: FinPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Finpro Oy:n päätös 4.11.2016, viestintäpalvelut osa-alue - E, tutkimus ja mittaaminen

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: FinPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Finpro Oy:n päätös 4.11.2016, viestintäpalvelut osa-alue - D, vaikuttajaviestintä.

VIREILLE: 14.11.2016
HAKINTAYKSIKKÖ: FinPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Finpro Oy:n päätös 4.11.2016, viestintäpalvelut - C. Mediaviestintä Suomessa ja kansainvälisesti:Mediayhteydet, mediamateriaalit.

VIREILLE: 14.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: FinPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: FinPro Oy:n hankintapäätös: Viestintäpalvelut - A. Viestinän Strateginen suunnittelu ja konsultointi.

VIREILLE: 11.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 31.10.2016 LIVI/2221/02.01.00/2016, Riihimäki-Tampere turvalaitteiden uusiminen, käyttöönottotarkastuspalvelut.

VIREILLE: 10.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n hankintaoikaisupäätös 5.10.2016 93/2015 hankintapäätökseen 20.9.2016, sähköpyörätuolit kohderyhmä 122306, sähköinen ohjaus:keskivertoiset.

VIREILLE: 9.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupungin teknisen johtajan päätös 26.10.2016 § 20, suurvideonäyttö, ohjauslaitteisto ja ohjausohjelmisto.

VIREILLE: 9.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Baltic Connector Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Baltic Connector Oy:n ja Elering AS:n päätös 28.10.2016 merenpohjan tutkimustöiden kilpailutus.

VIREILLE: 8.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 24.10.2016 VARELY/2616/2016, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, ict-alan ammatillinen koulutus.

VIREILLE: 4.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekniikan palveluiden päätös 21.10.2016 TP 5066, höyrynkehittimet rakennusosille K6 ja N8.

VIREILLE: 2.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 19.10.2016 UUDELY/8261/2016 Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja opiskelijoiden lisäohjaus osa-alue 4 Länsi-Uusimaa.

VIREILLE: 2.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tohmajärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tohmajärven kunnan ympäristölautakunnan päätös 11.10.2016 § 137, auratarjoukset v. 2016-2019.

VIREILLE: 1.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin YH-Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin YH-Asunnot Oy:n päätös 18.10.2016 Jätehuoltopalvelun hankinnasta.

VIREILLE: 1.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n palvelimien, verkon laitteet, tallennus- ja varmistusratkaisujen suorahankinta.

VIREILLE: 1.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 19.10.2016 UUDELY/8261/2016 Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja opiskelijoiden lisäohjaus

VIREILLE: 31.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tohmajärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tohmajärven kunnan ympäristölautakunnan päätös 11.10.2016 § 137, auratarjoukset v. 2016-2019.

VIREILLE: 28.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n koulu- ja askartelutarvikkeiden hankinta 2016-2020.

VIREILLE: 28.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n päätös 17.10.2016 Envitech -alueen yhteistarkkailuohjelman ja LHJ Groupin jätekskusten ja -asemien käyttötarkkailuohjelmien mukainen vesien tarkkailu.

VIREILLE: 28.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Haminan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Haminan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 19.10.2016 § 86, tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen käynnistäminen.

VIREILLE: 27.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Raaseporin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raaseporin kaupungin päätös 13.10.2016 § 64 Henkilökohtaisen avun hankinta vammaispalveluissa - toimittajan valinta.

VIREILLE: 27.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauhavan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauhavan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 6.10.2016 § 42 Kauhavan Monitoimitalon kokonaissuunnittelu ja pääsunnittelijan tehtävät.

VIREILLE: 26.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Myllypuron kampus ja Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Myllypuron kampus hallituksen päätös 13.10.2016 8, taloteknisten töiden urakka toteutus projektinjohtourakkana.

VIREILLE: 26.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KuntaPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KuntaPro Oy:n päätös 10.10.2016, hammashoitoyksiköt.

VIREILLE: 25.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomusalmen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomussalmen kunnan hankintaoikaisupäätös 10.10.2016 Hossan rantaosayleiskaavan tarkistaminen.

VIREILLE: 24.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtiokonttori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtiokonttorin päätös 10.10.2016 Dnro VK/360/00.01.01./2016, verkkomaksamisen palvelu.

VIREILLE: 24.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnan päätös 11.10.2016 12/2016 Tuusulan katuvalojen valaisinten vaihto 2016.

VIREILLE: 21.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helen Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helen Oy:n päätös 6.10.2016 nro 60388 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköbussien latausasemien hankinta.

VIREILLE: 21.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hattulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hattulan kunnanhallituksen päätös 3.10.2016 § 156, Sosiaali-ja terveyspalveluiden tuotannon turvaaminen.

VIREILLE: 20.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hattulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hattulan kunnanhallituksen päätös 3.10.2016 § 156, Sosiaali-ja terveyspalveluiden tuotannon turvaaminen.

VIREILLE: 19.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymähallituksen päätös 3.10.2016 § 135, sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden tuottamista yhteiskumppanin valinnasta.

VIREILLE: 18.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupunginhallituksen päätös 3.10.2016 § 55, Tapereen raitiotien kalustotoimittajan valinta.

VIREILLE: 18.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n päätös 20.6.2016, opintohallinnon ja opetuksen suunnittelun selainkäyttöinen kokonaisratkaisu/tietojärjestelmä.

VIREILLE: 17.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Limingan Liikekeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Limingan Liikekeskuksen hallituksen päätös 30.9.2016, Lakeustalon urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 17.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Logistiikka Liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Logistiikka Liikelaitoksen päätös 1.9.2016, digitaalinen saneluratkaisu.

VIREILLE: 17.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaalijalan kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen päätös 5.10.2016 § 118, psykososiaalisen kuntoutusyksikkö korallin peruskorjaus.

VIREILLE: 12.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suorahankinta 30.9.2016 Puheentunnistuksen laajentaminen PPSHP:ssä.

VIREILLE: 11.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhytmähallituksen päätös suorahankinnoista 11.4.2014 § 66, liittyminen Peppi-konsortioon, Peppi-järjestelmän hankinta ja Peppi-järjestelmän käyttöönottoprojektin hankinta.

VIREILLE: 11.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n päätökset suorahankinnoista 26.2.2014 liittyminen Peppi-konsortioon, 10.3.2016 Peppi-järjestelmän hankinta ja 22.6.2016 Peppi-järjestelmän käyttöönottoprojektin hankinta.

VIREILLE: 11.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Valkeakosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Valkeakosken kaupungin teknisen lautakunnan päätös 21.9.2016 § 104, Tyrynlahden pintavesilaitoksen rakennusurakka.

VIREILLE: 11.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylä-Savon SOTE kuntayhytmä
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 6.9.2016 § 147 palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta (PSOP).

VIREILLE: 10.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Muonion kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muonion kunnan teknisen lautakunnan päätös 26.9.2016 § 60, Tuomaanpalon kunnallistekniikan urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 7.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n toimitusjohtajan päätös 22/2016 23.9.2016 koskien IT-palveluhallinnan järjestelmän ohjelmistopalvelun ja sen ylläpitoon tarkoitetut asiantuntijapalvelut.

VIREILLE: 7.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Valkeakosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Valkeakosken kaupungin teknisen lautakunnan päätös 21.9.2016 § 104, Tyrynlahden vesiaseman rakentaminen.

VIREILLE: 6.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnanhallituksen päätös 3.10.2016 § 342 ja Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikan päällikön viranhaltijapäätös 45/2016 22.9.2016 koskien Puustellinmetsän esirakentamisen urakoitsijavalintaa ja tarjouskilpailua.

VIREILLE: 6.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Utsjoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Utsjoen kunnan sivistyslautakunnan päätös7.6.2016 § 96, koulukuljetuksetn 2016-2017 ja 2017-2018.

VIREILLE: 6.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n päätös 16.9.2016, kodinkoneet.

VIREILLE: 5.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 21.9.2016 § 141, HANK:2/2016. Sairaanhoitopiirin elintarvikkeiden hankintarenkaan elintarvikkeiden kilpailutus: kypsä liha, raakaliha ja lihavalmisteet.

VIREILLE: 30.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan päätös 20.9.2016, Dnro 6137/2016, Fimlab Laboratoriot Oy - Keski-Suomen alueelliset näyte-, verivalmiste. ja oheistavarakuljetusten kilpailutus.

VIREILLE: 30.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Järvenpään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Järvenpään sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 14.9.216 § 47. Mielenterveys- ja päihdenkuntoutujien asumispalvelut.

VIREILLE: 30.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulun talous-ja hallintojohtajan päätös 15.9.2016, isokineettinen mittalaite.

VIREILLE: 29.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 15.9.2016 LIVI/2221/02.01.00/2016, Riihimäki-Tampere turvalaitteet, käyttöönottotarkastuspalvelut.

VIREILLE: 29.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Puumalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Puumalan peruspalvelulautakunnan päätös 1.9.2016 § 48 PuuDno-2015-394, koulukuljetukset 2016-2017.

VIREILLE: 28.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n hankintaoikaisupäätös 14.9.2016 tulostuslaitteet palveluineen 2016-2018

VIREILLE: 28.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n hankintaoikaisupäätös 14.9.2016, tulostuslaitteet palveluineen 2016-2018

VIREILLE: 27.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Finpro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Finpro Oy:n päätös 13.9.2016 "A Series of Pitch Coaching Events"

VIREILLE: 23.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päätös 7.9.2016, Loimaan aluesairaala, varavoimakoneurakka.

VIREILLE: 22.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupunginhallituksen päätös 5.9.2016 § 229 Dnro kh/kv: 709/2016, vakuutukset 2017-2020

VIREILLE: 22.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylilääkärin päätös 8.9.2016 § 33/2016, veriviljelylaitteisto.

VIREILLE: 21.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 6.9.2016 UUDELY/5391/"016 LIN-294, liikennevalojen saneeraus UUD 2016.

VIREILLE: 20.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomussalmen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomussalmen kunnan päätös 12.9.2016 § 72 Hossan rantaosayleiskaavan tarkistaminen.

VIREILLE: 20.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion kaupungin löytöeläinpalvelut.

VIREILLE: 19.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Viitasaaren kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Viitasaaren kaupungin päätös 31.8.2016 § 74 54/526/2016, ruokapalvelun ateriakuljetukset.

VIREILLE: 19.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 14.9.2016 § 69, suojavaatteiden vuokraus-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 15.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen päätös 2.9.2016 SEN/756/2015, arkistolaitoksen keskusarkiston arkistohylly.

VIREILLE: 15.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 30.8.2016 § 108, Dnro SOSTER: 279/2015, suojavaatteiden vuokra-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 14.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sipoon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sipoon sosiaali-ja terveysvaliokunnan päätös 30.8.2016 § 58, suojavaatteiden vuokra-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 14.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Linnankosken Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Linnankosken Asunnot Oy:n päätös 2.9.2016, Askolan kirkonkylän luhtitaloasunnot.

VIREILLE: 14.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Valitus Hämeenlinnan kaupunginhallituksen päätöksestä 335 § 29.8.2016 vakuutukset vuosille 2017-2020.

VIREILLE: 13.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun seudun hankintatoimen päätös 31.8.2016, kopio-ja tulostuspalvelut

VIREILLE: 13.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnanjohtajan päätös 26.8.2016 § 23, suojavaatteiden vuokraus-ja pesulapalvelut.

VIREILLE: 9.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenkosken Biolämpö Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenkosken Biolämpö Oy:n hallituksen päätös 9.3.2016 Lämpöyrittäjän valinta Hämeenkosken biolämpölaitoksiin.

VIREILLE: 9.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupungin Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunnan päätös 1.9.2016 103 § (pöytäkirjan ote 9/2016), useaan kertaan siirrettävän puurakenteisen moduulirakennuksen hankinta.

VIREILLE: 8.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen päätös § 119, 25.8.2016, SoTe-palveluiden tuottamista koskevan yhteisyrityskumppanin valintaa koskeva hankinta.

VIREILLE: 7.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Logistiikka liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Logistiikka liikelaitos § 54, 26.8.2016, HUS /1406/2016. Synteettisten kipsisiteiden hankinta.

VIREILLE: 7.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Koski Tl kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Koski Tl kunnan sivistyslautakunnan päätös, koulukuljetukset Turkuun.

VIREILLE: 6.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 23.8.2016 KLKH 119 / Lehtitilaukset 2017-2020.

VIREILLE: 01.09.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keminmaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Keminmaan teknisen lautakunnan päätös 17.8.2016 § 99, vartiontipalvelut.

VIREILLE: 31.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupunginhallituksen päätös 6.6.2016 § 201, Palveluseteli-ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP).

VIREILLE: 31.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n päätös, PSOP-järjestelmään liittyvät palvelut .

VIREILLE: 29.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen päätös 15.8.2016 17/2016 § 278 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa.

VIREILLE: 29.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Fimlab Laboratorio Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Fimlab Laboratorio Oy:n päätös 15.8.2016 0377/LAB/15 Automatiojärjestelmien ja kemia-immunokemian analytiikan hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa.

VIREILLE: 25.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun Kodit Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun Kodit Oy:n hallituksen päätös 10.8.2016, kiinteistönhoitourakointia.

VIREILLE: 24.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Iisalmen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Iisalmen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 9.8.2016 § 108, terveyskeskuksen peruskorjaus, urakoitsijoiden valinta.

VIREILLÄ: 19.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 5.8.2016, tulostuslaitteet palveluineen 2016-2018.

VIREILLÄ: 18.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 5.8.2016, tulostuslaitteet palveluineen 2016-2018.

VIREILLÄ: 9.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupungin teknisen johtajan päätös 11.7.2016 § 138, ilmanvaihdon mittaus-, säätö- ja saneeraustöiden sopimusurakoitsija.

VIREILLÄ: 1.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän päätös 14.7.2016 § 118 241/06/2016 Hankintaoikaisu konesalilaitteiden hankintapäätökseen.

VIREILLÄ 28.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 14.7.2016 LIVI/2279/02.01.12/2016 Misi-Kemijärvi rataosan perusparannuksen rakennuttamis- ja valvontapalvelut.

VIREILLÄ: 26.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin hankintajohtajan hankintaoikaisupäätös 13.7.2016 § 69/2016 (VD/8943/02.08.00.00/2015) ,toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinnassa.

VIREILLÄ: 25.7.2016
HANINTAYKSIKKÖ: KuntaPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KuntaPro Oy:n päätös 11.7.2016 Kiinteistönhoidon siivousaineet ja -välineet, suurkeittiöpesuaineet, pehmopaperit ja kerta-astiat sekä jätesäkit ja -pussit.

VIREILLÄ: 15.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kiinteistöjaoston päätös 28.6.2016 § 76, Vakka-Suomen sairaalan ambulanssitallin rakentaminen.

VIREILLÄ: 15.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 1.7.2016 LIVI/2221/02.01.00/2016, Riihimäki-Tampere turvalaitteiden uusiminen.

VIREILLE: 14.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hartolan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hartolan sivistyslautakunnan päätös 16.6.2016 § 53 102/02.01.01/2016, koulutoimen ostoliikenne lukuvuonna 2016-2017.

VIREILLÄ: 8.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylitornion kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylitornion teknisen lautakunnan päätös 17.6.2016 § 84, Ainiovaaran koulun lähiliikuntapaikka.

VIREILLÄ: 8.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johtajan päätös 21.6.2016 § 10, erikoissairaanhoidon endoskopialaitteiden leasing.

VIREILLÄ: 8.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oyn:n päätös 30.6.2016. ATK-konesalin rakentaminen olemassa oleviin maanalaisiin tiloihin.

VIREILLÄ: 7.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin kiinteistöjohtajan päätös 23.6.2016 Dnro D571/00.02.04/2016, kiinteistöhoitopalvelun toimittajan hankinta 2017 Itäinen alue A ja B.

VIREILLÄ: 7.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kaupunginjohtajan päätös 28.6.2016 Nro 67 Dno 995/2016, Kanta-Hämeenlinnan alueen sekä Janakkalan ja Hämeenlinnan välisten henkilökuljetukset.

VIREILLÄ: 7.7.216
HANKINTAYKSIKKÖ: Innovaatiorahoituskeskus Tekes
HANKINTAPÄÄTÖS: Innovaatiorahoituskeskus Tekesin päätös 23.6.2016 37/25/2015, TF-työterveyshuollon palvelut. (Sis. käsittelylupahakemuksen).

VIREILLÄ: 6.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Laukaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Laukaan kunnan teknisen lautakunnan päätös 14.6.2015 § 64, Koti-Kuuselan uudisrakennuksen putkiurakoitsijan vaihdos.

VIREILLÄ: 6.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Laukaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Laukaan kunnan teknisen lautakunnan päätös 14.6.2015 § 65, Kehitysvammaisten ohjatun asumisen uudisrakennuksen (KEVA) putkiurakoitsijan vaihdos.

VIREILLÄ: 5.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 22.6.2016 LIVI/2447/02.01.00/2016, Vt 8 Tievalaistus välillä Mynämäki - Unaja.

VIREILLÄ: 4.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 14.6.2016 LIVI/59/02.01.05/2016, Rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmä.

VIREILLÄ: 1.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 16.6.2016 § 83 OUKA/8464/02.08.00/2015, Aapistie 3 Hammashoitoyksiköiden hankinta (ks. 2016/407).

VIREILLÄ 1.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 16.6.2016 § 82 OUKA/1155/02.08.00/2016, Aapistie 3, käytettyjen hammashoitoyksiköiden päivitys.

VIREILLÄ: 1.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 17.6.2016 VARELY/5415/2015, E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirsimäki tiesuunnitelma.

VIREILLÄ: 1.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Rauman kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rauman kaupungin kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan päätös 15.6.2016 KUVALA § 44 RAU/464/02.08.00/2016, uimahallin kahvilanyrittäjän valinta.

VIREILLÄ: 30.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin päätös 16.6.2016, psykiatriset asumispalvelut.

VIREILLÄ: 30.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin hankinta-ja logistiikkakeskuksen johtajan päätös 16.6.2016 § 31, kirjastojen aineistohankinnan portaali.

VIREILLÄ: 29.6.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Simon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Simon kunnan teknisen lautakunnan päätös 9.6.2016 § 53, Simon yläkoulun hallintorakennuksen vesikaton ja LVISA-järjestelmän uusiminen.

VIREILLÄ: 28.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen päätös 16.6.2016 4/2016 Ruoka- ja kotipalveluateriakuljetukset 1.9.2016-31.8.2018 (ks. 2016/352).

VIREILLE: 27.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistö Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistö Oy:n päätös 14.6.2016, ehdokkan poissulkeminen.

VIREILLE: 23.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin päätös 9.6.2016 § 63/2016, varavoimakone.

VIREILLE: 22.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin rakennusviraston toimistopäällikön päätös 1.6.2016§ 6 HEL 2016-006494 T 02 08 03 00, pilaantuneen maan ja pohjaveden koekunnostus.

VIREILLE: 22.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun kuntien hankintarenkaan hallintojohtajan päätös 14.6.2016 § 23, vaihtomattopalvelu.

VIREILLE: 20.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Valteri-koulu Onerva
HANKINTAPÄÄTÖS: Valteri-koulu Onerva päätös 6.6.2016, koulupäivien oppilaskuljetukset.

VIREILLE: 16.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouspyyntö 24.5.2016 0398/212/2016 Työnhakuvalmennus Turun seudulla.

VIREILLE: 15.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemijärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemijärven kaupungin teknisen lautakunnan päätös 23.5.2016 § 57 447/54.545/2014, Kuumalammen ryhmäkodin hoitajakutsujärjestelmä.

VIREILLE: 14.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintaoikaisupäätös 31.5.2016 päätökseen 17.5.2016, Hengityshoitolaitteet ja -maskit.

VIREILLE: 14.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

VIREILLE: 14.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin palveluhallintajärjestelmä.

VIREILLE: 13.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätös 27.5.2016 § 72 1781/05.050.500.5002/2015 Luistiventiilien hankinta ajalla 1.2.2016-31.1.2018.

VIREILLE: 13.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätös 27.5.2016 § 72 1781/05.050.500.5002/2015 Luistiventiilien hankinta ajalla 1.2.2016-31.1.2018.

VIREILLE: 13.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan päätös 19.5.2016 § 216, keskuskirjaston projektinjohtourakka, urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 13.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätös 27.5.2016 § 72 1781/05.050.500.5002/2015 Luistiventiilien hankinta ajalla 1.2.2016-31.1.2018

VIREILLE: 10.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaarinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaarinan kaupungin 23.5.2016 julkaistu hankinta-ilmoitus numero 2016-013970 Katuvalaistuksen valaisinvaihtoehdot Kaarinassa 2016.

VIREILLE: 10.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pudasjärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Pudasjärven kaupungin päätös 24.5.2016 § 166 970/04.05/2016 Soittimet ja niiden osat.

VIREILLE: 10.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun seudun hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun seudun hankintatoimen päätös 30.5.2016 SEU527414, astianpesu-ja keittiöhygienia-aineet.

VIREILLE: 10.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Evijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Evijärven kunnanhallituksen päätös 23.5.2016 § 59, Kirkonkylän koulun esiopetustilat.

VIREILLE: 10.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan Jätehuolto Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n päätös, sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus.

VIREILLE: 8.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin liikennelaitos- liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 19.5.2016 § 63, metron opetusjärjestelmän uudistaminen.

VIREILLE: 3.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 24.5.2016 § 73 N:o 6/2016 Dnro SOSTER: 279/2015. Suojavaatteiden vuokra- ja pesulapalveluiden hankinta.

VIREILLE: 1.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-lomat ry:n päätös 17.5.2016 Virkistyslomat vuosille 2017-2018.

VIREILLE: 1.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-lomat ry:n päätös 17.5.2016 Virkistyslomat vuosille 2017-2018.

VIREILLE: 1.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 19.5.2016 POSELY/183/2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailun 2016/3 uudelleen ratkaiseminen kohteen 8 osalta.

VIREILLE: 1.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin päätös 18.5.2016 § 79/2016 nro 16024 Suomen-, ruotsin- ja vieraskielinen kirjallisuus, äänikirjat, kielikurssit ja nuotit. Sopimuskausi 3 vuotta + optiot 1+1.

VIREILLE: 27.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 13.5.2016 LIVI/521/02.01.02/2016, Kainuun ja Lapin alueiden väylänhoito 2016-2021.

VIREILLE: 26.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tyrnävän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tyrnävän kunnan teknisen lautakunnan päätös 29.3.2016 § 33, traktori ja piennarmurskain puistoalueiden, kaava-ja yksityisteiden tienvarsien niittoon sopimuskaudelle 1.5.2016-30.4.2018.

VIREILLE: 25.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin perusturva toimialajohtajan päätös 12.5.2016 32/2016, kotihoitoon palveluna hankittava mobiilikäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 25.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapuan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapuan kaupungin opetuspäällikön päätös 17.5.2016 § 60 koulukuljetus 1.8. 2016-31.7.2019.

VIREILLE: 24.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettvien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu,

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali-ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 9.5.2016 §12 3449/2015, kotiin tuotettavien kotihoito-, siivouspalvelut ja henkilökohtainen apu.

VIREILLE: 23.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin materiaalipäälikön päätös 9.5.2016 nto 72, hammasimplantit 1.1.2.2015-30.1.2017.

VIREILLE: 20.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: SÖFUK-kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: SÖFUK-kuntayhtymän päätös 4.5.2016 § 24/2016, akustinen suunnittelu Wasa Teater, peruskorjaus 2018.

VIREILLE: 20.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston 6.5.2016 päätös LIVI/616/02.01.02/2016, Läntisen Suomenlahden alueen väylänhoito 2016/2021.

VIREILLE: 18.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 15.4.2016 POPELY/87/2016, reittipohjainen käyttöoikeussopimus.

VIREILLE: 17.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan päätös 3.5.2016 § 62 955/02.08.01/2015 Poissulkupäätös suojavaatteiden vuokra- ja pesulapalveluiden hankinnasta.

VIREILLE: 17.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Sastamalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Sastamalan kasvatus-ja opetuslautakunnan päätös 3.5.2016 § 46, koulukuljetusten lv.2016-2017 sekä Sotesin ja koulutoimen erilliskuljetukset.

VIREILLE: 11.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päätös 26.4.2016 Äitiyspoliklinikan ja synnytystoiminnan tietojärjestelmä erikoissairaanhoitoon.

VIREILLE: 11.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Heinolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Heinolan kaupungin teknisen toimen johtajan päätös 27.4.2016 § 12, Palvelutalo Hopeasillan rakennusteknisten töiden työmaavalvojan valinta.

VIREILLE: 9.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyvinkään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinkään kaupungin sivistystoimenjohtajan päätös 25.4.2016 § 23, Hyvinkään Sveitsin uimalan kuntosalilaitteet ja-välineet.

VIREILLE: 9.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden Talot Oy-konserni
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden Talot Oy-konsernin päätös 25.4.2016, kiinteistöhuoltopalveluiden kilpailutus.

VIREILLE: 9.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyvinkään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinkään kaupungin sivistystoimenjohtajan päätös 25.4.2016 § 23, Hyvinkään Sveitsin uimalan kuntosalilaitteet ja-välineet.

VIREILLE: 6.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Muhoksen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muhoksen teknisen lautakunnan päätös 12.4.2016 § 35 361/6/66/662/6621/2016, maanrakennusaineideet.

VIREILLE: 3.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Hankintapäällikön päätös 8.4.2016 5 § 135/02.08.00.00.02/2 Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 12.4.2016 § 55, liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä liikennevalolaitteet.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöjen päätös 15.4.2016 nro 351015, Valtion irtokalustemalliston toimistokalusteiden kalustetoimitukset.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jämsän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jämsän kaupunginhallituksen päätös 18.4.2016 § 312, työterveyspalvelut.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 18.4.2016 Nro 62 Hammasimplantit hankintakaudelle 1.12.2015-30.1.2017 sekä optiona ajalle 1.12.2017-30.11.2019.

VIREILLE: 2.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 19.4.2016 LIVI/443/02.01.02/2016, Vaasan alueen väylähoito 2016/2022.

VIREILLE: 29.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahti Energia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahti Energia Oy:n päätös 15.4.2016 projektinhoito- ja suunnittelupalveluista (EPCM).

VIREILLE: 28.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 14.4.2016 POSELY/183/2016, reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2016/3.

VIREILLE: 27.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 14.4.2016 POSELY/183/2016, reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2016/3.

VIREILLE: 26.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ranuan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Ranuan kunnanhallituksen päätös 11.4.2016 § 83, yläkoulun toiminnan siirtäminen väistötiloihin.

VIREILLE: 25.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon Asunnot Oy:n päätös, Suvelantie 8 parvekkeiden ja julkisivun maalauskorjausurakka.

VIREILLE: 25.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: TerraFame Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: TerraFame Oy:n päätös, SH-lohkojen 3 ja 4 geosynteettien asennusurakka, ns. kalvotusurakka Sotkamossa.

VIREILLE: 22.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 31.3.2016 § 38 Dno OUKA/10422/05.21.00/2015, vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevat palvelut.

VIREILLE: 22.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin suorahankintapäätös 14.3.2016, tulostuspalvelut pilvipalveluina.

VIREILLE: 21.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialajohtajan päätös 7.4.2016 17/2016, kotihoidon palvelun hankinta alueelle Huhtasuo-Aittorinne

VIREILLE: 19.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Rauman kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Rauman kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 22.3.2016 RAU/60/11.02.06/2015 60 § Löytöeläinten hoidon kilpailuttaminen.

VIREILLE: 18.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenkaupungin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenkaupungin kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 29.3.2016 § 49 2044/10.03.01/2016 Päällystysurakan urakoitsijan valinta vuosille 2016-2018.

ANHÄNGIGGJORT: 15.4.2016
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands landskapsregering
BESLUT: Ålands landskapsregering beslut 1.4.2016 198I1 ÅLR 2016/688 Upphandling linfärjetrafik Ängö-Norrboda 2016-2020.

VIREILLE: 11.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin päätös 24.3.2016 PPSHP:n Sähköenergia 1.4.2017-31.12.2018.

VIREILLE: 6.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Maanmittauslaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Maanmittauslaitoksen päätös 23.3.2016 MML 5494/02 0/2015, kielikoulutuspalvelut.

VIREILLE: 6.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Hallintokeskuksen Hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 23.3.2016 41/2016 Dnro 456/2015, kulutustavarat ERVA, diabetestarvikkeet (480) 2. päätös.

VIREILLE: 6.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Hallintokeskuksen Hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 23.3.2016 41/2016 Dnro 456/2015, kulutustavarat ERVA, diabetestarvikkeet (480) 2. päätös.

VIREILLE: 4.4.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomen kansallisooppera ja -baletti
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen kansallisoopperan ja -baletin päätös 17.3.2016 Suomen kansallisoopperan lämpiön uusien WC-tilojen ja edustuslämpiön muutosten hankinta kokonaisurakkana.

VIREILLE: 31.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan päätös 16.3.2016 31§ (Dnro TRE: 564 /02.07.01/2016), Tampereen stadionin joustavan kestopäällysteen uusiminen.

VIREILLE: 30.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan päätös 16.3.2016, rakennustekniset työt.

VIREILLE: 30.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan päätös 16.3.2016, rakennusmaalaustyöt.

VIREILLE: 30.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan Tukipalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan päätös 16.3.2016, lattiapäällystetyöt.

VIREILLE: 29.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylä-Savon Jätehuolto Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n hallituksen päätös 1/16 10.3.2016, jätteiden siirtokuljetuksia Riikinvoiman ekovoimalaitokseen.

VIREILLE: 29.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin tilaajapäällikön päätös 16.3.2016 § 30, Lastensuojelun tehostettu perhetyö.

VIREILLE: 29.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun Jätehuolto kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun Jätehuolto kuntayhtymän toimitusjohtajan päätös § 4 16.4.2016, jätteiden siirtokuljetuksia

VIREILLE: 23.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 9.3.2016 POPELY/3157/2015, Työvoimakoulutus 15/2015 Rakennusalan täydennyskoulutus (T17), Oulu 2016-2017.

VIREILLE: 22.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin päätös 14.9.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän etupihahankkeen työmaalta syntyvän maa- ja kiviaineksen hyödyntäminen.

VIREILLE: 21.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän logistiikkapalveluiden päätös 7.3.2016, hammasimplantit.

VIREILLE: 18.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saarijärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Saarijärven kaupungin sivistysjohtajan päätös 16.3.2016 § 1, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 18.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ruokolahden kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Ruokolahden kunnan hallintojohtajan päätös 4.3.2016 § 23, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 11.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 25.2.2016 8.02.000 1 §/2016 585/2016, Arkeologinen tutkimus Kokinkylän (Kockbyn) keskiaikaisella kylänmäellä.

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan päätös 25.2.2016, KLKH 106 2015, Tajua mut! -tietojärjestelmä ja palvelu.

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Parikkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Parikkalan sivistyslautakunnan päätös 24.2.2016 § 12, koulukuljetukset 2015 - 2017 ja mahdollinen optiovuosi 2017 - 2018.

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon tietohallintojohtajan päätös 22.2.2016, verohallinnon ajanvarausohjelmistopalvelu.

VIREILLE: 9.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen koulutuskuntayhtymän päätös 29.2.2016 § 46/2016, käytetty puutavara-auto ja nosturi.

VIREILLE: 8.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Padasjoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Padasjoen kunnan kunnanhallituksen päätös, Ilmoilan alueen teiden korjausrakentaminen.

VIREILLE: 8.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös 23.2.2016, VARELY/3662/2015, maantielauttaliikennepalvelu Kietävälä ja Rongonsalmi.

VIREILLE: 8.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kolarin Vuokratalot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kolarin Vuokratalot Oy:n hallituksen päätös 24.2.2016, kiinteistönhoito sekä Kolarin Vuokratalot Oy:n hallituksen oikaisupäätös 7.3.2016.

VIREILLE: 3.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Raha-automaattiyhdistys
HANKINTAPÄÄTÖS: Raha-automaattiyhdistyksen päätös 22.2.2016, ticket redemption machines.

VIREILLE: 3.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 23.2.2016 TL § 49, LED katuvalaisimien hankinta.

VIREILLE: 2.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Alavuden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Alavuden kaupungin teknisen lautakunnan päätös 17.2.2016 § 8, Töysä talon muutostyöt.

VIREILLE: 29.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtajan päätös 15.2.2016 4 § /2016 1514/2014, toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalvelut.

VIREILLE: 29.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungin hankintapäällikön päätös 16.2.2016 § 2, keittiöiden astianpesu- ja puhdistusaineet.

VIREILLE: 25.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 12.2.2016, tie- ja rakennussuunnittelun ja asiantuntijapalvelut.

VIREILLE: 24.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Napapiirin Energia ja Vesi Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n päätös, kaivinkonepalvelut.

VIREILLE: 22.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Celia Näkövammaisten kirjasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Celia Näkövammaisten kirjaston päätös 10.2.2016, äänittämöpalvelut.

VIREILLE: 18.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtioneuvoston kanslia
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtioneuvoston kanslian päätös 5.2.2016,VNK/9/26/2016, oikeusministeriön toimitalon AV-urakka.

VIREILLE: 16.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan päätös 26.1.2016 § 30, rakentamisen puitesopimus 2016-2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt, urakoitsijan valinta ennen 31.12.2017 toimeksiannoissa.

VIREILLE: 15.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Forssan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Forssan kaupungin sivistys-ja tulevaisuuslautakunnan päätös 27.1.2016 § 9, kirjastojärjestelmän hankinta Louna-kirjastoilla.

VIREILLE: 11.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan päätös 26.1.2016 § 30, rakentamisen puitesopimus 2016-2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt, urakoitsijan valinta ennen 31.12.2017 tehtävissä toimeksiannoissa.

VIREILLE: 8.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vihdin kunta/Vihdin Vesi
HANKINTAPÄÄTÖS: Vihdin vesihuoltolaitos-liikelaitoksen johtokunnan päätös 18.1.2016 § 2, puhdistamolietteen jatkokäsittely ja loppusijoittaminen.

VIREILLE: 5.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Maanmittauslaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Maanmittauslaitoksen päätös MML 4543/02 02/2015, topograafisten maastokarttojen painatus ja jälkikäsittely.

VIREILLE: 4.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helen Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helen Oy:n hallituksen päätös, voimalaitoksen prosessilaitteiden asennus- ja hitsaustyöt vuosiksi 2016-2017.

VIREILLE: 2.2.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän logistiikkapalveluiden materiaalipäällikön päätös 18.1.2016 nro 8, alueellisen apuvälinekeskuksen Kuulokojeet-hankintaryhmä ajalle 1.4.2016-31.3.2018 ja optiot 1.4.2018-31.3.2019 + 1.4.2019-31.3.2020 sekä hankintaoikaisupäätös 29.1.2016 nro15.

VIREILLE: 28.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 14.1.2016 nro 5/2016, antibakteeriset ikkunattomat ja ikkunalliset väliverhot ajalle 1.1.2016-31.12.2017 ja mahdolliset optiot 1.1.-31.12.2018 ja 1.1.-31.12.2019.

VIREILLE: 28.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 27.10.2015 UUDELY/6875/2014, taksin ja D1-kuljettajan RekryKoulutus, volyymihankinta. Helsingin hallinto-oikeus siirtänyt asiakirjat päätöksellään 27.1.2016.

VIREILLE: 26.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Iin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Iin kunnan teknisen johtajan päätös 5.1.2016 § 1, uuden hoito-osaston kalusteet.

VIREILLE: 5.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan teknillinen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan teknillisen yliopiston päätös 22.12.2015 sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palvelut 2015-2016 (käsittelylupahakemus ja valitus).

VIREILLE: 5.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 22.12.2015, Kuopion jätekeskuksen jätteenkäsittely ja siirtokuormaushallin KVR-urakka.

VIREILLE: 4.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Raaseporin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raaseporin kaupungin hankintajohtokunnan päätös 18.12.2015 § 82, tilausliikenne Raasepori Oy:n pyyntö hankintaoikaisusta.

VIREILLE: 4.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylöjärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylöjärven kaupunginteknisen lautakunnan päätös 10.12.2015 § 217, kuljetuskaluston vuokraus vuodelle 2016.

VIREILLE: 4.1.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 18.12.2015, Verensokerimittarit ja testiliuskat omaseurantaan.

VIREILLE: 31.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n hankintapäätös18.12.2015, autojen huolenpitopalvelut.

VIREILLE: 31.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suorahankinta päätös, pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetukset .

VIREILLE: 30.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n päätös, konsulttipalvelut.
VIREILLE: 23.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Mustankorkea Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mustankorkea Oy:n päätös 18.12.2015, biokaasulaitoksen KVR-urakka.

VIREILLE: 22.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän logistiikkapalveluiden päätös 8.12.2015 § 197, kliinisen kemian laboratoriotutkimukset ajalle 1.1.2016-31.12.2017.

VIREILLE: 22.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallituksen päätös 8.12.2015 § 164, bussiliikenne 37/2015.

VIREILLE: 18.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintokeskuksen hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 4.12.2015 § 112/2015, Dnro 459/2015, dialyysipaketit.

VIREILLE: 17.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin konsernihallinnon tilaajapäällikön päätös 8.12.2015 § 216, kehitysvammaisten henkilöiden asumis-, työ-, ja päivätoimintapalvelut.

VIREILLE: 16.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelun rakennustarkastajan suorahankintapäätös 1.12.2015 § 3, rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu.

VIREILLE: 16.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin konsernihallinnon tilaajapäällikön päätös 8.12.2015 § 216, kehitysvammaisten henkilöiden asumis-, työ-, ja päivätoimintapalvelut.

VIREILLE: 15.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Hyvinvointipalveluiden sairaala- ja kuntoutuspalveluiden tuotantojohtajan päätös 2.12.2015, kotihoidon lääkäripalvelut.

VIREILLE: 14.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n päätös 2.12.2015, (ref. nro. 870/206020/2015), VTT:n kielikoulutuspalvelut, osakokonaisuus 1: kielikoulutus, lähiopetus.

VIREILLE: 9.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kaupungin tietohallintojohtajan päätös 23.11.2015 Nro 48 Dno 549/2015, kirjastojärjestelmän hankinta.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupunginhallituksen päätös 23.11.2015 § 523 5398-2015 (642), palloiluhallin vuokratarjouskilpailun voittajan valinta ja tontin myynti

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy toimitusjohtajan päätös 26.11.2015, vakuutus ja lakisääteinen tapaturmavakuutus.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päätös 23.11.2015 § 145, itseilmoittautumisjärjestelmä.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin hallintopalvelujen hankintapäällikön päätös 30.11.2015 §23, ajoneuvojen vuokrauspalvelut.

VIREILLE: 4.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 19.11.2015 LIVI/3348/02.01.12/2015, rautateiden turvalaitteiden käyttöohjeiden hallinta ja sähköradan ryhmityskaavion ylläpito.

VIREILLE: 4.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 18.11.2015 § 185, itseilmoittautumis- ja sisäänkutsumisjärjestelmä.

VIREILLE: 26.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Rauman kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rauman kaupungin kaupunginhallituksen päätös 9.11.2015 § 533, pesulapalvelut.

VIREILLE: 24.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Tukipalvelukeskuksen päätös 9.11.2015 G § 37/2015, potilasrannekeratkaisu.

VIREILLE: 24.11.2015
HANKINAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan päätös 5.11.2015 § 41 VIMJK § 41, Oppi 7 peruskorjaus-ja laajennushankkeen rakennusurakoitsijan valinta.

VIREILLE: 23.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Haukiputaan Sähköosuuskunta ym.
HANKINTAPÄÄTÖS: Meri-Lapin alueen jakeluyhtiöiden hankintailmoitus 13.11.2015 (Hilma nro 2015-025333), häviösähköenergian hankinta.

VIREILLE: 18.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunki, Liikennelaitos- liikelaitoksen (HKL) johtokunnan päätös 20.10.2015 § 178, HEL 2014-003639 T 00 01 04 00, kaupunkipyöräjärjestelmä.

VIREILLE: 11.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Meri-Lapin alueen jakeluyhtiöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Meri-Lapin alueen jakeluyhtiöiden hankintapäätös 6.10.2015 , häviösähköenergian hankinta ja hankintapäätöksen kumoamis- ja keskeytyspäätös 5.11.2015.

VIREILLE: 11.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Valteri-koulu Onerva, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
HANKINTAPÄÄTÖS: Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri/Onerva koulun päätös 28.10.2015, Diaaritunnus 2015 26/28.10.2015, toimistokalusteet 2013-2017.

VIREILLE: 5.11.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Riihimäen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Riihimäen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 20.10.2015 § 259, siivouspalveluiden alihankinta.

VIREILLE: 21.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupungin kaupunginhallituksen päätös 5.10.2015 § 282 (965/58/2015), Näse skolan tilapäistilat.

VIREILLE: 20.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSLAB liikelaitoksen 2015 päätös 6.10.2015 § 151, Huslabin pipettien kalibrointipalvelu.

VIREILLE: 5.10.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon päätös 2.9.2015, Dnro A23/02 10 03/2015, verohallinnon digitointipalvelut

VIREILLE: 14.9.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen hankintarengas
HANKINTAPÄÄTÖS: Puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen hankintarenkaan päätös 31.8.2015, puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntäminen.

ANHÄNGIGGJORT: 10.9.2015
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands Penningautomatförening
BESLUT: Ålands Bygg Ab:s besvär över Ålands Penningautomatförenings upphandlinggsförfarande

ANHÄNGIGGJORT: 10.9.2015
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands Penningautomatförening
BESLUT: Allbygg Ab:s besvär över Ålands penningautomatförenings upphandlinggsförfarande.

VIREILLE: 3.9.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 12.8.2015 § 152, Etelä-Karjalan keskussairaalan osastojen C1 ja C2 saneerauksesta (ks. 2015/448).

VIREILLE: 28.8.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Virtain kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Virtain kaupungin tekemän suorahankintapäätökset Jäähdytyspohjan ja Rantatien koulukuljetuksista, päiväkeskustoiminnan kuljetuksista ja viikonloppujen ateriakuljetuksista.

VIREILLE: 28.8.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Virtain kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Virtain kaupungin kaupunginhallituksen päätös 10.8.2015 § 246, kuljetukset.

VIREILLE: 16.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintakeskuksen päätös 2.7.2015 § 38, dnro 38/2015, prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna HO87-12 (ks. 2015/291).

VIREILLE: 16.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
HANKINTAPÄÄTÖS: Peruspalvelukuntayhtymä Kallion päätös 2.7.2015, tekstiilihuoltopalvelut.

VIREILLE: 6.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin perusturvalautakunnan päätös 4.5.2015 § 110, vammaispalvelun asiakkaiden työ- ja päivätoimintayksiköiden kuljetukset ja Porin kaupungin perusturvalautakunnan päätös 4.5.2015 § 111, vammaispalveluiden asiakkaiden työ- ja päivätoimintayksiköiden kuljetusreittien lisääminen toteutettavaksi Porin Linjat Oy:llä.

VIREILLE: 2.7.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 17.6.2015 § 143, Etelä-Karjalan keskussairaalan osastojen C1 ja C2 saneerauksesta.

VIREILLE: 18.6.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikenteen turvallisuusvirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Trafi Liikenteen turvallisuusviraston päätös 8.6.2015, TRAFI/32755/02.03.02/2014, jatkuvien palveluiden kehittämisen resurssit (ks. 2015/403).

VIREILLE: 17.6.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikenteen turvallisuusvirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Trafi Liikenteen turvallisuusviraston päätös 8.6.2015, TRAFI/32755/02.03.02/2014, jatkuvien palveluiden kehittämisen resurssit.

VIREILLE: 1.6.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Musiikkitalo Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Musiikkitalo Oy:n päätös 15.5.2015, turvallisuuspalvelut

VIREILLE: 6.5.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oy:n päätös 22.4.2015, HUS, Jorvin sairaala, keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus, työnumero 183 300.

VIREILLE: 29.4.2015
HANKINTAYKSIKKÖ:KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 16.4.2015 KLKH 902014, mobiililaitteiden etähallinta ja siihen liittyvät palvelut, yhteishankinta

VIREILLE: 16.3.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen aivotutkimus-ja kuntoutussäätiön päätös 2.3.2015, verkkopalvelualustaa kuntouttaville peleille, sisältäen kehittämistä ja pelaamiseen liittyvä tiedonkeruujärjestelmiä.

 
Julkaistu 2.12.2016