Vireillä

Julkisista hankinnoista annetun lain 148 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

VIREILLE: 15.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin perusturvalautakunnan päätös 30.5.2018 5/2018 105§ 1288/02.08.00/2018 Silmänpohjakuvauspalvelujen kilpailuttaminen

VIREILLE: 14.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin Konsernihallinnon, strateginen hankinta, Hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 31.5.2018 § 33 7448-2017 (065) Strategisen hankinnan henkilökuljetusten tukipalveluja koskevan päätöksen osittainen poistaminen ja hankintaoikaisun tekeminen.

VIREILLE: 13.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalveluiden päätös 30.5.2018 19458/2, kuulokojeen korvakappaleen valmistuspalvelu.

VIREILLE: 13.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin konsernihallinnon, strateginen hankinta, hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 30.5.2018 § 32 9637-2018 (061), ajoneuvorenkaat ja rengaspalvelut ajalle 1.7.-30.6.2020.

VIREILLE: 12.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen päätös 28.5.2018 § 97, matkapalvelukeskuksen hankinta.

VIREILLE: 11.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n päätös 29.3.2018, Ounasjoen monitoimitalon piha-alueurakka ilman asfaltointia.

VIREILLE: 5.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Finavia Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS: Finavia Oyj:n päätös 22.5.2018, Helsinki-Vantaan lentoaseman taksiliikennepalvelut.

VIREILLE: 5.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Raahen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raahen kaupungin rakennetun ympäristölautakunnan päätös 15.5.2018 § 63, Vihannin kaupunginosan koulutuskeskuksen rakennusurakka.

VIREILLE: 5.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtajan päätös 22.5.2018 § 38, IT-laitteiden hankinta.

VIREILLE: 4.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 23.5.2018 EPOELY/764/2018, päällysteiden reikienpaikkausurakka (REPA) EPO ELY 2018-2019.

VIREILLE: 4.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Finavia Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS: Finavia Oyj:n päätös 22.5.2018, Helsinki-Vantaan lentoaseman taksiliikennepalvelut.

VIREILLE: 4.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 21.5.2018 LIVI/2787/02.01.10/2018, sisävesimerenmittaukset 2018 Hydrographic surveying services in inland lakes HAKO2018

VIREILLE: 1.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 18.5.2018 Saaristomeren alueen väylänhoito 2018-2023 hankinnan keskeyttäminen LIVI/8173/02.01.02/2017

VIREILLE: 31.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätös 16.5.2018 § 105, Lippumäen urheilualueen tekojääradan rakentaminen / urakoitsijan valinta ja rahoitus.

VIREILLE: 31.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Ranuan Seudun Matkailu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ranuan Seudun Matkailu Oy:n päätös 28.5.2018 Hankintapäätös Arctic glass igloos koskevassa tarjouskilpailussa.

VIREILLE: 30.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan suorahankintapäätös 16.5.2018 § 137 4384-2018 (00 01 05, 02 08 00) Kotihoidon optimointihanke ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään hankittava optimointijärjestelmä.

VIREILLE: 30.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Raision kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raision kaupungin Sosiaali- ja terveyskeskuksen päätös 23.5.2018 02.08.00 5/2018 41§ Hammashoitoyksikkö (unit) Suun terveydenhuoltoon, 2 kpl.

VIREILLE: 29.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy:n päätös 9.5.2018 Sisäilmanpuhdistin vuokrauspalvelu -puitesopimus.

VIREILLE: 28.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päätös 8.5.2018, takaisinsoittojärjestelmien hankinta.

VIREILLE: 28.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen, TUVE-yksikön tarjouskilpailun keskeyttäminen Tarjouspyyntö 141436 Turvallisuusverkon oheistulostimet sekä olemassa olevaan turvatulostusjärjestelmään liittyvät hankinnat palveluineen 2017-2019 (2021).

VIREILLE: 25.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös 3.5.2018 § 58, Telakkarannan alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 24.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen, TUVE-yksikön tarjouskilpailun keskeyttäminen Tarjouspyyntö 141436 Turvallisuusverkon oheistulostimet sekä olemassa olevaan turvatulostusjärjestelmään liittyvät hankinnat palveluineen 2017-2019 (2021).

VIREILLE: 22.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 24.4.2018 Diaari: 33/2018 § 66 Oulaskankaan sairaalan ja perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan lääkäripalvelut 2018-2020

VIREILLE: 22.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 3.5.2018 LIVI/299/02.01.07/2017 KR17244, KAKO:n käyttöönottotarkastukset.

VIREILLE: 22.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiertokapula Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiertokapula Oy:n päätös 8.5.2018 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan jätekuljetukset.

VIREILLE: 22.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS:Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut kaupungininsinöörin päätös 15.5.2018 § 6/2018 nro 3751/2018, Puijon urheilulaakson latusillan levennys.

VIREILLE: 21.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS:Lahden kaupungin joukkoliikennelautakunnan päätös 17.4.2018 § 17 D/848/08.01.00.00/2012, Lahden seudun joukkoliikenne.

VIREILLE: 18.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS:Turun kaupungin sosiaali-ja terveyslautakunnan päätös 25.4.2018 § 120, lääkkeiden koneellinen annosjakelu.

VIREILLE: 17.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kaupungin konsernipalvelut hankintapäällikön päätös 27.4.2018 nro 9 Dno HML/317/08.01.01/2018, maakunnallinen kuljetuspalvelukeskus ja liikennöinti.

VIREILLE: 17.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupunkikehitysjohtajan päätös 8.5.2018 § 6, tunneliastianpesukoneen hankinta.

ANHÄNGIGGJORT: 16.5.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice
BESLUT: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservices beslut av 2.5.2018 Dnr 2016-0193 § 74 Upphandling av avfallstömning i 4 facks kär.


VIREILLE: 11.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 27.4.2018 UUDELY/7/150/2017, hoidonjohtourakka Hyvinkää.

VIREILLE: 9.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala: Kolmen leikkkipuistorakennuksen uudisrakennus, KVR-urakka.

VIREILLE: 8.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen Evankelis-Luterialinen Seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Evankelis-Luterialaisen Seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvoston päätös 19.4.2018 § 67, leiri- ja retkikuljetusten hankintapäätöksen kumoaminen ja hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 8.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön päätös 23.4.2018, suun terveydenhuollon hoitokoneiden hankinta.

VIREILLE: 4.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 20.4.2018, tilausajopalvelut 2018-2020 (2022), osa-alueet 1-6.

VIREILLE: 4.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy:n päätös 20.4.2018 sulkeminen hankintamenettelyn ulkopuolelle.

VIREILLE: 4.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomussalmen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomussalmen kunnan teknisen lautakunnan päätös 19.4.2018 § 128, Ruukinkankaan koulun väistötilojen hankinta.

VIREILLE: 2.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KuntaPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KuntaPro Oy hankintajohtajan päätös 18.4.2018, ilmanpuhdistimien vuokraus.

VIREILLE: 2.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankitatoimen päätös 18.4.2018, sosiaalisen asumisen palvelut: tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen.

VIREILLE: 27.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kempeleen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kempeleen kunnan teknisen johtajan päätös 13.4.2018 § 11, Kempelehallin vuorkalaisen ja toiminnan järjestäjän valinta.

VIREILLE: 27.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n hankintaoikaisupäätös 13.4.2018 liittyen 12.2.2018 annettuun hankintapäätökseen TKS216/3.10.2017 Ilmanvaihtosuodattimet.

VIREILLE: 26.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiertokapula Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiertokapula Oy:n päätös 12.4.2018, Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan jätteenkuljetukset.

VIREILLE: 26.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Raaseporin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raaseporin teknisen lautakunnan päätös 10.4.2018 § 51, laitureiden hankkiminen Pohoissatamaan / päätöksen oikaisu.

VIREILLE: 25.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitoksen johtajan päätös 11.4.2018 § 25, ilmanpuhdistimien vuokraus.

VIREILLE: 24.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan teknisen lautakunnan päätös 17.4.2018 § 38, Kellokosken teknisen kalatien rakentaminen

VIREILLE: 23.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 9.4.2018 UUDELY/7151/2017, hoidon ja ylläpidon alueurakka Hämeenlinna 2018-2023.

VIREILLE: 23.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiertokapula Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiertokapula Oy:n päätös 12.4.2018, Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan jätteenkuljetukset.

VIREILLE: 23.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 5.4.2018 LIVI/1073/02.01.02/2017, Lappeenrannan alueen väylänhoito 2018-2023.

VIREILLE: 20.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 6.4.2018 BO5941 konttien hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 20.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunginkanslian hankintajohtajan päätös 12.4.2018 § 19, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinta.

VIREILLE: 19.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätös 26.3.2018 § 27, tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2018-2021 ja optiona tilivuosille 2022-2023.

VIREILLE: 19.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän materiaalipäällikön päätös 4.4.2018 nro 70, hankintaoikaisu päätökseen 6.3.2018 nro 43 diabetestarvikkeet omaseurantaan hankintakaudelle 1.4.2018-31.3.2020 sekä optiona ajalle 1.4.2020-31.3.20121 ja 1.4.2021-31.3.2022.

VIREILLE: 18.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin sivistys toimialan toimialajohtajan päätös 4.4.2018 § 9, sivistystoimialan koulujen ja päiväkotien ruokailun kilpailutus, vaihe 3.

VIREILLE: 17.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 4.4.2018, Saaristomeren alueen väylänhoito 2018-2023.

VIREILLE: 16.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Metsähallitus Metsätalous Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metsähallitus Metsätalous Oy:n päätös MH 600/2018.

VIREILLE: 12.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupungin hankintajohtajan päätös 26.3.2018, ilmanvaihtolaitteiden suodattimet.

VIREILLE: 11.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n toimitusjohtajan hankintapäätös 28.3.2018 ja päätös tarjouksen hylkäämisestä 28.3.2018 Matinkylä-Kivenlahti-hanke ratalinjan rakennusurakka RU27.

VIREILLE: 10.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Paraisten kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kilpailu ja-kuluttajaviraston esitys seuraamusmaksun määräämiseksi: Paraisten kaupunginvaltuuston päätös § 76, Paraisten kaupungin ruokapalvelutoiminta.

VIREILLE: 10.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 26.3.2018 Kela 1/42/2017, vuoden äitiyspakkauksen tuotteiden kilpailutus, sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle.

VIREILLE: 10.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 27.3.2018, tilausajopalvelut 2018-2020 (2022), osa-alue 4: tilausajopalvelut - Lounais-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 10.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 27.3.2018, tilausajopalvelut 2018-2020 (2022), osa-alue 1: tilausajopalvelut - Etelä-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 10.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös17.3.2018 LIVI/295/02.01.00/2018, KAKO:n käyttöönottotarkastukset.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Päijät-Hämeen maakunnan alueelle.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Lapin maakunnan alueelle.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen Evankelis-Luterialinen Seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Evankelis-Luterialaisen Seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvoston päätös 22.3.2018 § 51, nuorisotyön leiri- ja retkikuljetusten hankinta.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 27.3.2018, tilausajopalvelut 2018-2020 (2022), osa-alue 5: tilausajopalvelut - Länsi-ja Sisä-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 27.3.2018, tilausajopalvelut 2018-2020 (2022), osa-alue 4: tilausajopalvelut - Lounais-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Kanta-Hämeen alueelle.

VIREILLE: 4.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 21.3.2018 VARELY/3658/2017, yhteisalusliikennepalvelu Rymättylän reittialue 2019-2023.

VIREILLE: 3.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Loimaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokunnan päätös 20.3.2018 § 33, vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ostopalvelu.

VIREILLE: 3.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 19.3.2018, siivouskoneet ja siivousvaunut ammattikäyttöön.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin Matkailu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtajan päätös 19.3.2018 Kemin ympärivuotisen lumilinnan päärakennuksen rakennusurakka.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen päätös 15.3.2018 10§/2018 1911/2017 Urologisten hoitotarvikkeiden hankinta.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin ammatillisen koulutuksen johtajan päätös 13.3.2018 § 42, esitystekniikkakokonaisuuksien hankinta Tredun Kangasalan toimipisteeseen.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin sivistyslautakunnan päätös 13.3.2018 § 38, perusopetuksen iltapäivätoiminta.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauhavan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauhavan kaupunginhallituksen päätös 12.3.2018 § 52, Kauhavan Monitoimitalon (koulukeskus) sähköurakka.

VIREILLE: 28.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintapäätös 14.3.2018 KLKH 130 / ICT-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut 2018.

VIREILLE: 28.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 19.3.2018, BO4900 konttien hankintaa koskevan päätöksen poistaminen ja hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 28.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Someron kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Someron teknisen lautakunnan päätös 12.3.2018 § 30, soittimet ja musiikin opetuksen välineistöä.

VIREILLE: 27.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan päätös 9.3.2018 135522/2017, steriloinnin tarvikkeiden hankinta.

VIREILLE: 27.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kulttuuri-ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätös 12.3.2018 § 9, purunpoistojärjestelmän hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelujen Vuosaaren tukikohtaan.

VIREILLE: 26.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n päätös 6.3.2018, isännöin tukipalvelut.

VIREILLE: 26.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauhavan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauhavan teknisen lautakunnan päätös 6.3.2018 § 16, monitoimitalon työmaavalvonta.

VIREILLE: 23.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen suorahankintapäätös sairausvakuutuslain perusteella suoritettavien taksikuljetusten välittämistä.

VIREILLE: 23.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hyvinkää kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinkään kaupungin suorahankintapäätös, vammaispalvelulain perusteella suoritettavien taksikuljetusten välittämistä.

VIREILLE: 22.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän materiaalipäällikön päätös 6.3.2018 nro 43 , diabetestarvikkeet omaseurantaan hankintakaudelle 1.4.2018-31.3.2020 sekä optiona ajalle 1.4.2020-31.3.2021 ja 1.4.20121-31.3.2022

VIREILLE: 22.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan päätös 8.3.2018 §37/2018 VD/7832/02.08.00.00/2017, ajoneuvojen paikannus-ja raportointijärjestelmäpalvelu.

VIREILLE: 20.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätös 1.3.2018 3/2018 HEL 2017-012093 T 02 08 03 00 §27 Maalaus- ja tasoitetyöt, puitejärjestely 1.4.2018 - 31.3.2020.

VIREILLE: 16.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy väliaikainen järjestely, laitteiden ja ohjelmistojen verkkokauppa ja lähitukipalvelun toimittaminen.

VIREILLE: 16.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy hankintailmoitus 16.2.2018 dieselvetureista.

VIREILLE: 16.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara, leikkipuistorakennus Lp Lohikäärme.

VIREILLE: 15.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 12.3.2018 LIVI/195/02.01.12/2018, tieliikenteen teknisten järjestelmien konsultointipalvelu.

VIREILLE: 14.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL Kuntahankinnat Oy:n päätös 28.2.2018 KLKH 139 APTJ, asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, ehdokkaiden valinta kolmannella kierroksella.

VIREILLE: 13.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 27.2.2018 § 9 OUKA/5351/02.08.01/2017, kodin turvapalvelulaitteet ja hälytysten vastaanottojärjestelmä.

VIREILLE: 13.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymänhallituksen päätös 26.2.2018 § 32, sairaala-apteekin keräilyvarastoautomaatiojärjestelmä.

VIREILLE: 13.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ : Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapäällikön päätös 9.2.2018 696, sähköiset liikkumisen apuvälineet.

VIREILLE: 12.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ : Ilmajoen Vuokratalot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ilmajoen Vuokratalot Oy:n päätös 9.3.2018 ja 12.3.2018, hankintapäätöksen keskeyttäminen, Leppätie 4 remontti.

VIREILLE: 12.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Someron kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Someron kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 20.2.2018 § 17, Kiiruun koulukeskuksen musiikin opetusvälineiden kilpailutus.

VIREILLE: 9.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Valkeakosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Valkeakosken kaupungin päätös 20.2.2018 § 21 Dno VLK/2059/02.06.00/2017 Hankinnan valmistelu, palautettu II: Sosiaali- ja terveyskeskuksen eräät taksipalvelut.

VIREILLE: 9.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Viitasaaren kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Viitasaaren kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 21.2.2018 § 25 86/527/2018 Viitasaaren kaupungintalon projektinjohtopalvelun urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 8.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 22.2.2018 § 9, etälääketieteellisten palvelujen hankinta.

VIREILLE: 8.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Ilmajoen Vuokratalot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ilmajoen Vuokratalot Oy:n hallituksen päätös 26.2.2018, urakoitsijan valinta remonttiin osoitteeseen Leppätie 4.

VIREILLE: 6.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomen eOppimiskeskus ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen eOppimiskeskus ry:n päätös 20.2.2018 Painotuotteiden suunnittelu- ja painatuspalvelut.

VIREILLE: 6.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollon toimialajohtajan päätös 20.2.2018 636/05.050.500.5000/2017 3§ Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulopumppaamo 1 Pumput (kilpailutus).

VIREILLE: 6.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 21.2.2018 Röntgenkuvien etälausuntapalvelu.

VIREILLE: 5.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 13.12.2017 103 § (D/1350/02.08.00.00.02/2017), itseilmoitusjärjestelmän hankinta, Digitouch Group Oy:n tarjouksen sulkeminen pois tarjoustenvertailusta.

VIREILLE: 5.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuusamon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätös 25.1.2018 6 §, Metsäsuunnitelman laatimisen ja metsäpalveluiden hankinta vuosille 2018-2020.

VIREILLE: 2.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 23.2.2018, VARELY/145/07.02/2010, Harjakosken padon korjaus.

VIREILLE: 1.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 15.2.2018 UUDELY/7151/2017, hoidon ja ylläpidon alueurakka 2018-2023.

VIREILLE: 1.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiertokapula Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiertokapula Oy:n päätös 15.2.2018, Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan jätteenkuljetukset 1.10.2018-30.9.2023.

VIREILLE: 27.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Koulutuskuntayhtymä Tavastia
HANKINTAPÄÄTÖS: KoulutuskuntayhtymäTavastian talousjohtajan päätös 13.2.2018 6/2018, Tavastian A-rakennuksen muutostöiden 2018 keittiölaitteet ja-kalusteet-urakan urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 27.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Raaseporin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raaseporin kaupunginhallituksen päätös 19.2.2018 § 62, Mustionjoen Åminneforsin ja Billnäsin kalatiet.

VIREILLE: 26.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin sairaanhoitopiirin johtajan päätös 13.2.2018 § 37/2018 HANK 410/2017, siivouspalvelut.

VIREILLE: 26.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin sairaanhoitopiirin johtajan päätös 12.2.2018 § 36/2018 HANK 410/2017, siivouspalvelut.

VIREILLE: 22.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Suupohjan Koulutuskuntayhtymähallituksen päätös 7.2.2018 § 8,nro YH 1/07.02.2018, Oppitien A-rakennuksen saneerauksen II-vaihe.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 7.2.2018 nro56/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07B.3.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 14.2.2018 nro 80/2018, hammashuollon tarvikkeet (086, 088, 089), oikaisuvaatimuksen hylkääminen.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 14.2.2018 nro 79/2018, hammashuollon tarvikkeet (086, 088, 089), hankintaoikaisu

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 9.2.2018 nro 78/2018, hammashuollon tarvikkeet (086, 088, 089) tarjouksen osan hylkääminen.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 9.2.2018 nro 76/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07B Ankkurilevy.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin hankintamenettely, hankintailmoitus 13.2.2018 nro 2018-003361.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen hankintajohtajan päätös 13.2.2018 § 18/2018, leirintäalueen hirsimökit, hankinnan keskeytys.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 30.1.2018 § 2, suun terveydenhoidon toiminnanohjauspalvelu.

VIREILLE: 20.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Imatran kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Imatran kaupunginvaltuuston päätös 29.1.2018 § 6, tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2018-2019.

VIREILLE: 16.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Jämsän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys seuraamusmaksun määräämiseksi: Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen ja Posti Oy:n välisen sopimuksen muuttaminen.

VIREILLE: 16.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Loviisan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys seuraamusmaksun määräämiseksi: Loviisan kaupungin edunvalvonta-, seutuyhteistyö-, viestintä- ja elinvoimapalveluiden hankinta Posintra Oy:ltä.

VIREILLE: 13.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 17.1.2018, puheentunnistusjärjestelmä.

VIREILLE: 13.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Naantalin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Naantalin kaupungin ympäristöviraston hankintamenettely, Kuparivuoren skeittiparkin laajentaminen.

VIREILLE: 12.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin hallituksen päätös 25.9.2017 § 18 HUS/2920/2017, IT-laitteet.

VIREILLE: 9.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasanseudun Areenat kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasanseudun Areenat yhtymähallituksen päätös 24.1.2018 § 52, Botniahallin ulkotekonurmen kilpailutus ja vanhan maton myynti.

VIREILLE: 9.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Medbit Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Medbit Oy:n toimitusjohtajan päätös 7.12.2017 TP-6-17, etämittauspalvelut.

VIREILLE: 8.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi, markkinaoikeuden päätös 22.12.2017 nro 837/17, dnro 2016/693.

VIREILLE: 6.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hattulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hattulan kunnanvaltuuston päätös 15.1.2018 § 2, Hattulan kunnan perusterveydenhuollon palveluiden kokonaisulkoistus ostopalveluna määräajaksi.

VIREILLE: 5.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupunginhallituksen päätös 15.1.2018 § 33, koulukuljetukset 2018-2019.

VIREILLE: 2.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Väestörekisterikeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Väestörekisterikeskuksen päätös 19.1.2018, VRK/43452/2017, Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu.

VIREILLE: 2.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Väestörekisterikeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Väestörekisterikeskuksen päätös 19.1.2018, VRK/43452/2017, Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu.

VIREILLE: 31.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan oikaisupäätös 19.1.2018 nro 44/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07A.

VIREILLE: 31.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy hankintapäällikön päätös 18.1.2018, dieselmoottoreiden kunnostus.

VIREILLE:31.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätös 11.1.2018 § 9, tekonurmen hankinta Variskan kentälle.

VIREILLE: 31.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialan palvelujohtajan päätös 17.1.2018 nro 3/2018, varhaiskasvatuspalvelujen mobiilikäyttöisen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta.

VIREILLE: 29.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan Hankintatoimen Joensuun kaupungin päätös 15.1.2018, kodinkoneet.

VIREILLE: 24.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 10.1.2018 nro 30/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07A.2.

VIREILLE: 24.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 10.1.2018 nro 31/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07B.2.

VIREILLE: 24.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 10.1.2018 nro 15/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07A.

VIREILLE: 24.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 10.1.2018 nro14/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07B.

VIREILLE: 22.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet yksikön päällikön päätös 8.1.2018 § 3, Herttoniemen ja Lauttasaaren alueurakoiden kilpailutuksen neuvotteluihin valittavat tarjoajat.

VIREILLE: 22.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin tekniikka-ja ympäristöpalvelujen teknisen johtajan päätös 17.1.2018 § 24, Pioneeripuiston asuntomessualueen viherurakka.

VIREILLE: 15.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Metsähallitus Metsätalous Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metsähallitus Metsätalous Oy:n päätös 10.1.2018, MH 4410/2017/08.05 maanmuokkaus-, koneistutus- ja kunnostusojituspalvelut alkaen 2018.

VIREILLE: 12.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungin ympäristölautakunnan päätös 20.12.2017 § 41, laboratorio-ja näytteenottopalvelut vuosille 2018-2019.

VIREILLE: 4.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätös 20112.2017 § 96, joukkoliikennepalvelujen 1/2017 hankinta.

VIREILLE: 3.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 18.12.2017 Dnro:832/2017 Syväjääpakastimet.

VIREILLE: 2.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon päätös 18.12.2017 30 § Sosiaali- ja terveystoimialan kauppapalveluiden hankinta, tarjoajan poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 2.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulunkaaren kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulunkaaren kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 13.12.2017 § 114 Perintäpalvelut.

VIREILLE: 2.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 18.12.2017 KLKH 105 Kirjastojen kirjallisuus, muu aineisto ja niihin liittyvät palvelut tarjouskilpailussa.

VIREILLE: 28.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 12.12.2017 KLKH 134 Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit.

VIREILLE: 28.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS:Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän hallituksen päätös 12.12.2017 § 149, maksuliikennepalveluiden kilpailutus.

VIREILLE: 28.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS:Työvoiman liikkuvuus Euroopassa-hanke/ Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksenpäätös 13.12.2017, viestintä- ja markkinointipalvelut 2017-2021 hankinta.

VIREILLE: 28.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Sysmän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sysmän kunnan toimintaympäristön päätös 7.12.2017 §20, talvikunnossapito 2017-2020.

VIREILLE: 27.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Taivassalon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Taivassalon kunnan päätös 12.12.2017 tarjoajan valinnasta, Taivassalon kunnan tehostetun palveluasumisen palveluiden, kotihoidon, kotisairaanhoidon ja vanhustenhoitopalveluiden hankinta.

VIREILLE: 27.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Monetra Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Monetra Oy:n päätös 13.12.2017 55/2017, hammasteknisten töiden hankinta.

VIREILLE: 27.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 13.12.2017 § 103, itseilmoittautumisjärjestelmä.

VIREILLE: 27.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin sosiaali-ja terveysalan hankintajohtajan päätös 12.12.2017 §230/2017, suun tervedenshuolto Kerralla Kuntoon-palvelukokonaisuus.

VIREILLE: 14.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Apteekki liikelaitoksen päätös 30.11.2017 §19 Hepatiitti C:n hoitoon tarkoitettujen interferonivapaiden lääkevalmisteiden hankintapäätös hankintakaudelle 2018-2019.

VIREILLE: 14.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin päätös 29.11.2017 § 108/2017 VD/4897/02.08.00.00/2017 Oppilaskuljetusten hankinta.

VIREILLE: 13.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin Matkailu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtajan päätös 30.11.2017, Kemin "ympärivuotisen lumilinnan" päärakennuksen maanrakennusurakka.

VIREILLE: 12.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan päätös 28.11.2017 § 372 Pieneläinpäivystyspalvelut 1.1.2018 - 31.12.2019.

VIREILLE: 12.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lohjan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lohjan kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 22.11.2017 § 41 Etälääketieteellisen vastuulääkäripalvelun hankinta.

VIREILLE: 12.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen päätös 13.11.2017 § 321, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut sekä työtoiminta.

VIREILLE: 8.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 21.11.2017 § 94, verensokerimittausliuskat ja -mittarit sekä veren ketoainemittausliuska ja -mittari.

VIREILLE: 8.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Laukaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Laukaan kunnan tilapalvelupäälliikön päätös 27.11.2017 § 29, Vihtavuoren koulukeskus, pää-ja arkkitehtisuunnitelljian valinta.

VIREILLE: 8.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin Matkailu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtajan päätös 30.11.2017, Kemin "ympärivuotisen lumilinnan" päärakennuksen maanrakennusurakka.

VIREILLE: 7.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittämis- ja suunnittelupalvelut, tietohallinnon tulosyksikön johtajan päätös 22.11.2017 § 47, asiakaspalautepalvelu

VIREILLE: 5.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Rakentamispalveluliikelaitoksen päätös 15.11.2017 HEL 2017-009785 T 02 08 01 00 25§ Autojen ja työkoneiden renkaiden hankinta.

VIREILLE: 5.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymä, Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Ähtärin kaupunki ja Soinin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymä, Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Ähtärin kaupunki ja Soinin kunta, kuljetuspalvelut

VIREILLE: 4.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KuntaPro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KuntaPro Oy:n hankintajohtajan päätös 17.11.2017, julkaisujen tilauspalvelu.

VIREILLE: 1.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Huoltokeskuksen päätös 13.11.2017 104/2017 Päätös hankintaoikaisusta ja hankinnan keskeyttämisestä Antinkartanon varavoimalaitetta koskevassa tarjouskilpailussa.

VIREILLE: 29.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupunginhallituksen päätös 6.11.2017 § 495 8199/2017, soittimia ja musiikkivälineitä koskeva päätös.

VIREILLE: 28.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.11.2017 POSELY/1576/2017, suomea maahanmuuttajille.

VIREILLE: 28.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.11.2017 POSELY/1575/2017, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus.

VIREILLE: 24.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupunginjohtajan päätös 21.11.2017 § 3, Kainuun hankintarenkaan/Kajaanin kaupungin audiovisusuaalisten laitteiden sopimustoimittajan valinta kaudelle 1.11.2017 -31.10.2020.

VIREILLE: 23.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhytymän erityispediatrian linjan päätös 9.11.2017 § 46, viilennyslaite vastasyntyneiden teho-osastolle.

VIREILLE: 13.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin koulukuljetuspalveluiden hankinta lukuvuosille 2017 - 2020

VIREILLE: 13.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin tekniikka-ja ympäristöpalvelut kaupungininsinöörin päätös 10.11.017 §12, Kuusankosken Niskalassa sijaitsevan ulkoilureitin rakentaminen.

VIREILLE: 10.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan apulaiskaupunginjohtajan päätös 30.10.2017 § 114/2017, varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 8.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HAKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin hankintajohtajan päätös 25.10.2017 nro 12/2017, Infonäyttökokonaisratkaisun hankinta.

VIREILLE: 8.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen koulutuskuntayhtymähallituksen päätös 24.10.2017 124 §, kolutuskuntayhtymän vakuutusten hankinta.

VIREILLE: 2.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen päätös 19.10.2017 18§/2017 2570/2017 Kaupunkipyöräjärjestelmän palveluhankinta 2018-2025

VIREILLE: 1.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin talousyksikön hankintapalvelut -toimintayksikön esimiehen päätös 18.10.2017 § 7/2017, leipomotuotteiden hankinta.

VIREILLE: 31.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 17.10.2017 Hankintaoikaisu hankintapäätökseen KLKH124 3.10.2017.

VIREILLE: 20.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen hallinto-ja toimitilayksikön päätös 13.10.2017, KelaPäätalon tilamuutokset 2017 ja päätös 10.10.2017 tarjouksen hylkääminen.

VIREILLE: 17.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS:KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 3.10.2017 KLKH124, IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut.

VIREILLE: 6.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
HANKINTAPÄÄTÖS: Elintarviketurvallisuusviraston laboratoriopalvelujen tukimusosaston päätös 22.9.2017.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 60/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Itäinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 59/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Läntinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 12.9.2017 Kela 58/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Keskinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 59/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Läntinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 60/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Itäinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 59/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Läntinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 57/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Pohjanmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 56/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Pohjoinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 12.9.2017 Kela 59/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Läntinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 60/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Itäinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 60/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Itäinen hankinta-alue.

VIREILLE. 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 59/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Läntinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 58/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Keskinen hankinta-alue.

VIREILLE: 29.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin tietohallintojohtajan päätös 14.9.2017 § 83, RPA-palveluiden hankinta.

VIREILLE: 26.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 11.9.2017 HUS/2778/2017, henkilövakuutusten hankinta.

VIREILLE: 14.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: HNS-Apotekets verkställande direktörs beslut 30.8.2017 §31 Beslutet att köpa läkemedel och relaterade produkter under förvärvsperioden 2018-2019.

VIREILLE: 7.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan päätös 16.8.2017 § 36, Senäjoen Keskustorin pintarakenteet, urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 6.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiertokapula Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiertokapula Oy:n päätös 6.4.2017, Lopen kunnan jätteenkuljetukset 1.10.2017-30.9.2021.

VIREILLE: 31.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Yleisradio Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Yleisradio Oy:n päätös 16.8.2017, hankintamenettely YLE20170020, osallistujien valinta.

VIREILLE: 31.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talous- ja konsernijaoston päätös 16.8.2017 § 38, Oracle-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynti ja jäleenmyyjän palvelut.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 4. Joululoma sekä lapsiperheille että aikuisille.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 6. Vertaistukiloma eri sairausryhmille.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 5. Vertaistukiloma yhteisöille.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 3: Työikäisten - työttömien hyvinvointiloma.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 2. Eläkeläisten - varhaiseläkeläisten hyvinvointiloma.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 1. Eläkeläisten (alle 70v.) liikunnallinen loma.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätös 16.8.2017 § 24, oikaisuvaatimus telinevoimistelun joustopermannon hankinnasta Kahilanniemen telinevoimistelutilaan.

VIREILLE: 25.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 11.8.2017 § 49, kalustehankintojen vuosisopimus 1.9.2017 - 31.8.2018.

VIREILLE: 21.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 7.8.2017, PIRELY/763/2017, Demonstraatiohanke: klooratuilla liuttomilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta 22.5.2017.

VIREILLE: 21.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 7.8.2017, PIRELY/763/2017, Demonstraatiohanke: klooratuilla liuttomilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta 22.5.2017.

VIREILLE: 18.8.2017
HAKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin päätös28.10.2015 § 385, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKIKKÖ: Joensuun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun kaupungin päätös 25.4.2016 § 41, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin päätös 4.4.2016 § 85, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin valtuuston päätös § 138, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin päätös 11.4.2016 § 63, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin päätös 25.4.2016 § 49, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 14.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Heinolan vuokra-asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Heinolan vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajan hankintaoikaisupäätös ja täsmennetty päätös 4.7.2017, rakennustekniset korjaustyöt Marjatie 1-perusparannukohteessa (ks. 2017/490).

VIREILLE: 18.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin hankintailmoitus Lampelankadun peruskorjaus urakkaosa 1.

VIREILLE: 5.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helen Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helen Oy:n hallituksen päätös 21.6.2017, maksuvalvonnan, perinnän ja tulostuspalvelun hankinta.

VIREILLE: 28.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Heinolan vuokra-asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Heinolan vuokra-asunnot Oy:n päätös14.6.2017, rakennustekniset korjaustyöt Marjatie 1 - perusparannuskohteessa.

VIREILLE: 26.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion kaupungininsinöörin päätös 14.6.2017 hankinta ym.sopimukset § 8/2017, Puijon uusi latusilta.

VIREILLE: 12.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hartolan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hartolan kunnan sivistyslautakunnan päätös 18.5.2017 § 49 40/08.01.01/2017 Koulutoimen ostoliikenne lv 2017-2021.

VIREILLE: 6.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 23.5.2017, määräaikaishaastattelujatukevat ostopalvelut.

VIREILLE: 24.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Stadion-säätiö
HANKINTAPÄÄTÖS: Stadion-säätiön hallituksen päätös 5.5.2017 § 52 LVIA-teknisen projektinjohtourakoitsijan valinta Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeeseen.

VIREILLE: 23.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Janakkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Janakkalan kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 10.5.2017 § 30, koulukuljetusten kilpailuttaminen.

VIREILLE: 18.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Monetra Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Monetra Oy:n palvelujohtajan päätös 4.5.2017 nro34/2017 OUKA/9491/02.08.01/2016, muuttopalvelut.

VIREILLE: 18.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 25.4.2017§ 107, tekstiilihuoltopalvelut.

VIREILLE: 3.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Nivalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Nivalan kaupunginhallituksen päätös 27.3.2017 § 84, ateria- ja tukipalvelukuljetus.

VIREILLE: 26.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Ruoveden Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ruoveden Asunnot Oy:n hallituksen päätös 18.4.2017 § 20, kiinteistöhuollon kilpailutus.

VIREILLE: 12.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätös 30.3.2017 § 152, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskuskuljetusten liikennöitsijän valitseminen vuosille 2017-2018.

VIREILLE: 6.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginvaltuuston päätös 20.3.2017 § 43,Espoon kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvientytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastus.

VIREILLE: 6.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS Logistiikka liikelaitoksen päätös, puheentunnistusratkaisu.

VIREILLE: 23.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 9.3.2017 Tarjouspyyntö 1434 B Perusverensokerimittarit ja -liuskat sekä diabtestarvikkeet.

VIREILLE: 23.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 9.3.2017 Tarjouspyyntö 1435 B Insuliinipumput, glukoosimonitorointi ja erikoisverensokerimittarit.

VIREILLE: 27.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 1.2.2017, L3 varavoima.

VIREILLE: 13.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtajan päätös 23.1.2017 § 18, rakennusautomaatiojärjestelmien ja valvomo-ohjelmien asennus-, ohjelmointi-, korjaus-ja ylläpito-työt.

VIREILLE: 13.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupungin hankintatoimen /Kainuun kuntien hankintarenkaan päätös 30.12.2016 § 18, toimisto-,koulu-ja päiväkotikalusteet sekä toimiston ergonomiatuotteet.

VIREILLE: 28.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Haminan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Haminan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 19.10.2016 § 86, tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen käynnistäminen.

VIREILLE: 22.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin rakennusviraston toimistopäällikön päätös 1.6.2016§ 6 HEL 2016-006494 T 02 08 03 00, pilaantuneen maan ja pohjaveden koekunnostus.


 
Julkaistu 15.6.2018