Suomeksi - På svenska - In English

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus

Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat

Hankinta-asiat

 • Senaatti-kiinteistöt - arkistolaitoksen keskusarkiston arkistotilojen hyllyjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kajaanin kaupunki / Kainuun kuntien hankintarengas - vaihtomattopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tie- ja rakennussuunnittelut ja asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - hintavertailu

 • Joensuun seudun hankintatoimi - kopio- ja tulostuspalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Espoon kaupunki - kotiin tuotettava kotihoito- ja siivouspalvelut sekä henkilökohtainen apu
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Keravan kaupunki - vahinkovakuutukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousten vertailukelvottomuus

 • Tohmajärven kunta - katujen-, yksityisteiden ja kiinteistöjen piha-alueiden auraus ja talvikunnossapito
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen

 • Tohmajärven kunta - katujen-, yksityisteiden ja kiinteistöjen piha-alueiden auraus ja talvikunnossapito
  julkinen hankinta - vertailuperusteet

 • Statens ämbetsverk på Åland - transport av avlidna
  upphandling - utdömande av vite

 • Verohallinto - digitointipalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Keminmaan kunta - vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (ent. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) - erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikan ja synnytystoiminnan tietojärjestelmät
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - oikeudenkäyntikulut

 • Kosken Tl kunta - vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalvelukset
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Mikkelin kaupunki - liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä liikennevalolaitteiden tavarahankinnat
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Tampereen kaupunki - lastensuojelun tehostettu perhetyö
  julkinen hankinta - väliaikainen järjestäminen - syrjimätön kohtelu - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tyrnävän kunta - konetyöt
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Tampereen kaupunki - stadionin joustavan kestopäällysteen uusiminen
  julkinen hankinta - syrjimätön kohtelu - tarjouspyyntö - tekninen eritelmä

 • Pudasjärven kaupunki - soittimet ja niiden osat
  julkinen hankinta - tekninen eritelmä - hyvitysmaksun edellytykset

 • Terrafame Oy - kaivoksen kalvotusurakat
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintayksikkö - julkisoikeudellinen laitos - yleisen edun mukaiset tarpeet - toiminnan kaupallinen tai teollinen luonne

 • Heinolan kaupunki - rakennustyön valvonta
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Haukiputaan Sähköosuuskunta ym - häviösähkö
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta

 • Jyväskylän kaupunki - kotihoidon palvelut
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Viitasaaren kaupunki - ateriakuljetukset
  julkinen hankinta - hintavertailu - tarjouspyyntö

 • Joensuun seudun hankintatoimi - keittiöhygienia-aineet
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Penningautomatföreningen - biljettinlösningsautomater
  jämförelsegrunder - jämförelse av anbuden

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy - vahinkovakuutukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • IS-Hankinta Oy - jätekeskuksen jätteenkäsittely- ja siirtokuormaushallit
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Ylöjärven kaupunki - kuljetus- ja maanrakennuskonekalustot
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen laiminlyöminen, tarjoajan soveltuvuus

 • Porin kaupunki - taksi- ja invataksikuljetukset
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - käyttöoikeussopimus - sidossuhde

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - konesalilaitteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä - bussiliikenne
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön sisältö - tarjousten vertailu

 • Tampereen kaupunki - kotihoidon lääkäripalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - laboratoriotutkimuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Virtain kaupunki - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen täytäntöönpano - hankinnan jakaminen - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Seinäjoen kaupunki - kirjastokirjallisuus
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Liikennevirasto - tiesuunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur kuntayhtymä - akustiikkasuunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • Jyväskylän kaupunki - mobiilikäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - osallistumishakemus - osallistumispyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Senaatti-kiinteistöt - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - kevennetty kilpailutus - tarjousten vertailu

 • Jämsän kaupunki - työterveyspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus

 • Alavuden kaupunki - Töysä-talon muutostyöt
  julkinen hankinta - määräaika tarjousten jättämiselle - tasapuolinen kohtelu

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - itseilmoittautumis- ja sisäänkutsujärjestelmät
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - dialyysipaketit
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Ålands Penningautomatförening - tillbyggnad
  upphandling - upphandlande enhet - offentligrättsligt organ

 • Ålands Penningautomatförening - tillbyggnad
  upphandling - upphandlande enhet - offentligrättsligt organ

 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy - kielikoulutuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Liikenteen turvallisuusvirasto - IT-konsultointipalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Vihdin kunta - jätevedenpuhdistamolietteet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Simon kunta - vesikatto- ja LVIS-saneerausurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Savonlinnan kaupunki - led-katuvalaisimet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kokkolan kaupunki - keittiöiden astianpesu- ja puhdistusaineet
  julkinen hankinta - hankintailmoitus - tarjouspyyntö - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä - jätteiden siirtokuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maantielauttaliikennepalvelu
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - pipettien kalibrointipalvelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sähköenergia
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - oikeussuojan tarve

 • Virtain kaupunki - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Turun kaupunki - ilmanvaihtourakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Liikennevirasto - radan ja turvalaitteiden kunnossapito
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Liikennevirasto - järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - vertailuperusteet

 • Helsingin kaupunki - tutkimuskäsineet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Muhoksen Evankelis-Luterilainen seurakunta - urkujen peruskorjaus
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Espoon kaupunki - annosjakelin
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - valituksen tutkiminen

 • Nokian kaupunki - talous- ja palkkahallintopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - hankinnan kohteen määritteleminen - hankintamenettelyn vaiheittaisuus - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy - ensihoitohenkilöstön vaatteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto - sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Hansel Oy - autojen huolenpitopalvelut
  julkinen hankinta - nollahinta - osatarjous - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Tampereen kaupunki - asumis-, työ- ja päivätoimintapalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Tampereen kaupunki - asumis-, työ- ja päivätoimintapalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Saarijärven kaupunki - sisäilmanpuhdistin
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Rauman kaupunki - pesulapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ajoneuvojen renkaat
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tekninen eritelmä - syrjimätön kohtelu

 • Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetukset
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kajaanin kaupunki - sähköinen lupapalvelu
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Itä-Suomen yliopisto - Openmetsä-portaali
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Mikkelin kaupunki - jätevedenpuhdistamon rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Mustankorkea Oy - biokaasulaitos
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Rovaniemen kaupunki - ajoneuvojen vuokrauspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen tekemiseen liittyvät menettelytavat - tasapuolinen kohtelu

 • HUS-Kiinteistöt Oy - rakennusurakka
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Statens ämbetsverk på Åland - transport av avlidna
  upphandling - prövning av ansökan - jämförelsegrunder

 • Joensuun seudun hankintatoimi - monitoimilaitteet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tulli - tulliselvitys- ja tariffijärjestelmä
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Mestaritoiminta Oy - laitossiivouspesuaineet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kempeleen kunta - oppilaskuljetukset
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Helsingin Konsernihankinta Oy ja Helsingin kaupunki - pesuaineet ja siivousvälineet.
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - suorahankinta, optio

 • Maanmittauslaitos - topografisten maastokarttojen painatus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Espoon kaupunki - konsultaatiopalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Ålands Hälso- och Sjukvård - analysinstrument
  upphandling - anbud i överensstämmelse med anbudsförfrågan

 • Helsingin kaupunki - tilannekuvajärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Mikkelin kaupunki - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - asianosaisuus - vertailuperusteiden asettaminen - syrjimätön kohtelu

 • KL-Kuntahankinnat Oy - tietoverkko- ja kommunikaatiopalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (31.12.2015 saakka Satakierto Oy) - siirtokuormaushalli
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - asianosaisuus - vertailuperusteiden asettaminen - syrjimätön kohtelu

 • Napapiirin Energia ja Vesi Oy - katuvalaisimet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tasapuolinen kohtelu

 • Salon kaupunki - autoklaavi ja siihen liittyvä huoltopalvelu
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Loimaan kaupunki - lämmön toimitussopimus
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Mikkelin kaupunki - turvapuhelinten ja turvahälytysten vastaanottopalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - tarjousten vertailu

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - TORI-lain (laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä) mukaisista tietoliikenneyhteyksistä VY-verkon (valtion yhteiset tietoliikennepalvelut) kytkentäytimen ja toimipisteiden välille
  julkinen hankinta - puitejärjestely - kevennetty kilpailutus

 • Iisalmen kaupunki - talvihoidon alueurakka
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy ja Kuntien Tiera Oy - lupa-asiointi
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tekninen eritelmä

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - peritoneaalidialyysipaketit
  julkinen hankinta - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

 • Liikennevirasto - tie- ja rautatiehankkeiden pohjatutkimukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Liikennevirasto - tie-ja rautatiehankkeiden pohjatutkimukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Caruna Oy - perintäpalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - toissijainen palvelu

 • Salon kaupunki - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - siivouspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouspyynnössä esitettyjen edellytysten hyväksyttävyys

 • Tampereen kaupunki - puhtaudenhallintapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • IS-Hankinta Oy - Virve-päätelaitteet
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - työpajapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Padasjoen kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Tampereen yliopisto - ravintolapalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kotkan kaupunki - tietokoneet ja tulostimet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - syrjimätön kohtelu

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - yksilölliset tukipohjalliset, alaraajaortoosit ja tankokengät
  julkinen hankinta - nollahinnoittelu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Lohjan kaupunki - väistötilat
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - kalusteiden hankinta
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen

 • Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - tekstiilihuoltopalvelu
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - sidossuhde - suorahankinta

 • Lapin poliisilaitos - vainajien kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - syrjimätön kohtelu

 • Lahden kaupunki - uudisrakentaminen
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Itä-Suomen poliisilaitos - vainajien kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - tarjousten täsmentäminen - tarjoajan soveltuvuus

 • Tampereen kaupunki - tukiasumispalveluhankinta
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Vantaan kaupunki - jäädytyskonttien rakennusurakka
  julkinen hankinta - tekniset eritelmät - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - alihankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Vantaan kaupunki - tilausajot
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tasapuolinen kohtelu

 • Kokkolan kaupunki - urheilukentän perusparannusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus, hyvitysmaksu

 • Turun kaupunki - pesu- ja tekstiilienvuokrauspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - puitejärjestely

 • Tampereen kaupunki - lastenkalusteet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tampereen kaupunki - lastenkalusteet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - kalusteiden yhteishankinta
  julkinen hankinta - käsittelylupa - tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - laajakaista- ja kaapeli-TV-palvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu

 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - opaskoirapalvelut
  julkinen hankinta - suorahankinta - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kangasniemen kunta - varavoimakoneurakka
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tutkimatta jättäminen

 • Vantaan kaupunki - kunnossapidon rakennustyöt
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Korsnäs Värme Ab - värmeproduktionsteknik
  offentlig upphandling - upphandling enligt försörjningslagen - upphandlingens värde - annonsering av upphandling

 • Tuomi Logistiikka Oy - korjaus- ja huoltopalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Liikennevirasto - meriväylähankkeen rakennuttaminen ja valvonta
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Laukaan Vuokrakodit Oy - kiinteistönhoito ja siivous
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - tietoliikenteen suodatusjärjestelmäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Lempäälän kunta - maanrakennuskone- ja kuljetuskalusto
  tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Lempäälän kunta - katujen kunnossapitokalusto
  tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Hailuodon kunta - puutavaran haketus, varastointi ja siirto
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • IS-Hankinta Oy - väistötilat
  julkinen hankinta - erisisältöiset hankintailmoitus ja tarjouspyyntö

 • Oulun yliopisto - ruokailu- ja kahvilapalvelut
  julkinen hankinta - arviointiperusteiden ilmoittamatta jättäminen - syrjimätön kohtelu

 • Mestaritoiminta Oy - kiinteistöjen rakennustekniset työt
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kauhavan kaupunki - hiihtosillan rakentaminen
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus

 • Virtain kaupunki - peruskorjausurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy - jätteiden kuljetuspalvelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Porin kaupunki - silmänpohjakuvaukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kuntien Tiera Oy - verkkokauppa- ja lähitukipalvelu
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Lappeenrannan kaupunki - katuvalaisimet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus > työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Tuomi Logistiikka Oy (aiemmin Tampereen kaupunki, Tampereen Logistiikka Liikelaitos) - henkilökuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - kuulokojeet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy - konsultaatiopalvelut
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Suomen Vuokrakopit Oy - koulu- ja päiväkotirakennuksen väistötilat
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Raha-automaattiyhdistys - mediakokonaisuus
  julkinen hankinta - arviointiperusteiden ilmoittaminen - rajoitettu menettely

 • Lohjan kaupunki - hoitajakutsujärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden asettaminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - teiden hoito ja ylläpito
  julkinen hankinta - myöhästynyt tarjous

 • Kajaanin kaupunki - peruskorjausta ja laajennusta koskeva rakennusurakka
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - tinkiminen

 • Turun kaupunki - kuivatuotteet ja pakasteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Finavia Oyj - matalalattialinja-autot
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Sisä-Suomen poliisilaitos - kuljetuspalvelu
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kristiinankaupunki - päiväkodin rakennusurakka
  julkinen hankinta - erisisältöiset hankintailmoitus ja tarjouspyyntö - vertailuperusteiden ilmoittaminen - vertailtu vain hintaa

 • Pohjois-Savon pelastuslaitos - öljyntorjuntavene
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkevalmisteet
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • IS-Hankinta Oy - hoitajakutsu ja henkilöturvallisuusjärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön lähettäminen

 • Inarin kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - hyvitysmaksun edellytykset

 • Uudenmaan Sairaalapesula Oy - työvaatteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - lääkkeiden annosjakelupalvelu
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä - oppilaskuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Nurmijärven kunta - paalulaattaurakka
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Tampereen kaupunki - hinauspalvelu
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen täsmentäminen

 • Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy - ääni- ja kuvatekninen urakka sekä esitysvalaistusurakka.
  julkinen hankinta - tekninen eritelmä

 • Pieksämäen kaupunki - päiväkodit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - oikeudenkäyntikulut

 • Rudus Oy - betoniputket ja betoniset kaivonosat
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - rinnakkainen tarjous

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - turva- ja kulunvalvontajärjestelmien ylläpito- ja huoltopalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Ylöjärven seurakunta - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Helsingin kaupunki - opiskelijahallintojärjestelmä
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Porin kaupunki - valaistusjärjestelmäurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Jyväskylän kaupunki - yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • KuntaPro Oy - talonrakennuksen suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen toimittaminen

 • Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - opaskoirapalvelu
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Turun kaupunki - lipunmyyntijärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vantaan kaupunki - paino- ja tulostustyöt
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousmenettelyn ehtoihin liittyvien vaatimusten määritteleminen - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen

 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - selkäkirurgian vastaanottotoiminta ja selkäleikkaukset
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - äänentoistolaitteet
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintailmoituksen laiminlyöminen - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puhtaussuunnittelu ja valvonta
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Hangon kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Lohjan kaupunki, Loviisan kaupunki, Porvoon kaupunki, Raaseporin kaupunki ja Rosk’n Roll Oy Ab - puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntäminen
  julkinen hankinta - asianosaisuus - valituksen tutkiminen - neuvottelumenettely - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kouvolan kaupunki - itsepalvelu- ja palautusautomaatti
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - hyvitysmaksu

 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä - opetussimulaattorit
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Liikennevirasto - rakennusurakka
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vaihtoehtoinen tarjous

 • KL-Kuntahankinnat Oy - lehtitilaukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Uleåborgs universitet - ett Raman mikroskopsystem
  offentilig upphandling - anbud i överensstämmelse med anbudsförfrågan

 • Lappeenrannan Energia Oy - laskutus- ja perintäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Helsingin kaupunki - arkkitehti- ja pääsuunnittelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin Musiikkitalo Oy - turvallisuuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen tiedoksianto - hankintayksikkö - tarjousten vertailu

 • Kajaanin kaupunki - rakennusautomaatiourakka
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Vaasan kaupunki - etälääkäripalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kiinteistö Oy Tammelan Vuokra-asunnot - sähköurakka
  julkinen hankinta - valintaperusteen ilmoittaminen - hankintamenettelyn vaiheittaisuus

 • Liikennevirasto - rautateiden ylläpito
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Salon kaupunki - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Pyhäjoen kunta - biokattila
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsingin kaupunki,
  Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, KL-Kuntahankinnat Oy ja Vantaan kaupunki - asiakas- ja potilastietojärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinnasta ilmoittaminen - neuvottelumenettely - syrjimätön kohtelu - vertailuperusteet - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousvertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Karjalan Tekstiilipalvelu Oy - ulkoalueiden hoitotyö
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Oulaisten kaupunki - kotihoidon avopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (ent. Rouskis Oy ja Turun seudun jätehuolto Oy) - jätteiden poiskuljetus ja käsittely
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lempäälän kunta - hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - online video-ohjelmistopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Juuan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lopen Vuokratalot Oy - isännöintipalvelut
  julkinen hankinta - EU-kynnysarvon ylittyminen

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hankinnasta ilmoittaminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy - mobiililaitteiden etähallintapalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tekninen eritelmä - epäselvä tarjouspyyntö

 • Jokioisten kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - turvallisuuspalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - pyörätuoli- ja paaripotilassiirrot
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vuosikorjaustyöt
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - tarjoajan soveltuvuus

 • Oulun yliopisto - screen printer
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hankintamenettelyn vaiheittaisuus

 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - verikeskusautomaatit, reagenssit ja huolto
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Vaalan kunta - teiden ja piha-alueiden talvikunnossapito
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintailmoituksen laiminlyöminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tehottomuusseuraamus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kokkolan kaupunki - henkilökuljetukset
  julkinen hankinta - optio - suorahankinnan edellytykset

 • Keravan kaupunki - päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - syrjimätön kohtelu

 • Helsingin kaupunki - infojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - infojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lappeenrannan kaupunki - uimahallin kahvioyrittäjä
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Lappeenrannan kaupunki - keilahalliyrittäjä
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjoajajan soveltuvuus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Rauman kaupunki - löytöeläinten hoito
  julkinen hankinta - tarjousten täsmentäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - potilasmonitorointipalvelut
  julkinen hankinta - kilpailullinen neuvottelumenettely - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun–Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkäripalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Tyrnävän kunta - palveluasuminen
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - puitejärjestely

 • Tyrnävän kunta - kehitysvammaisten asumispalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - puitejärjestely

 • Senaatti-kiinteistöt - arkistotilojen hyllyjärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - syrjimätön kohtelu

 • Ab Stormossen Oy - biokaasu ja kaasupolttoaine
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - kotoutumiskoulutus
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Kempeleen kunta - palveluasuminen
  julkinen hankinta - tajoajan soveltuvuus

 • Seure Henkilöstöpalvelut Oy - toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Konneveden kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Konneveden kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kansaneläkelaitos - tulkkauspalvelu
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tutkimatta jättäminen

 • Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy - lukitussaneeraus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kainuun Etu Oy - asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - vertailuperusteet

 • Poliisihallitus - passit, henkilökortit, oleskelukortit ja oleskelulupakortit
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tekninen eritelmä

 • Karstulan Vuokra-asunnot Oy - isännöinti- ja vuokravälityspalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten täsmentäminen - hankintapäätöksen tekemiseen liittyvät menettelytavat

 • Tampereen kaupunki - tekojääjärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kokkolan kaupunki - kirjastoaineisto
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kokkolan kaupunki - kirjastoaineisto
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Lappeenrannan kaupunki - jäänhoitokoneet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjoajan soveltuvuus

 • Rovaniemen kaupunki - kaupungintalon henkilöstöravintolan lounas-, kokous- ja edustuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työnhakuvalmennuksen palvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintasanasto

 • Hansel Oy - sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelut
  julkinen hankinta - hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous

 • Hansel Oy - sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • IS-Hankinta Oy - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • KL-Kuntahankinnat Oy - ajoneuvojen huoltoleasing
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - oikeudenkäyntikulut

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - teiden hoitoa ja ylläpitoa
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - tinkiminen

 • Aalto-korkeakoulusäätiö - kalustehankinnat
  julkinen hankinta - suorahankinta - epäselvä tarjouspyyntö - seuraamuksen määrääminen - seuraamusmaksu

 • Kansaneläkelaitos - kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - CRRT-jatkuvan munuaiskorvaushoidon paketit
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - syrjimätön kohtelu

 • Certia Oy - tietojärjestelmähankinta
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Vaasan kaupunki - laivalaituri
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Suomen Kansallisoopperan säätiö - videoprojektorit
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - rakennustekniset työt
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin kaupunki - oppikirjat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Ålands Hälso- och Sjukvård - konstruktions-, VVS- och elplanering
  offentlig upphandling - avbrytande av upphandlingsförfarandet

 • Senaatti-kiinteistöt - projektinjohtourakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Vesikolmio Oy - keskuspuhdistamon pääurakka
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • Metsähallitus - lannoitteet
  julkinen hankinta - oikeussuojan tarve (2015/215) - tutkimatta jättäminen (2015/215)-tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 2015/252) - tarjousten täsmentäminen (2015/252)

 • Oulun kaupunki - varavoimakone
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • HUS-Kiinteistöt Oy - putkipostijärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus

 • Sallan kunta - yksityistien peruskorjaus
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Ylöjärven kaupunki - lukion saneeraus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Joensuun seudun hankintatoimi - verensokerimittarit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tervon kunta - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Sodankylän kunta - katuvalaistustyöt
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - syrjimätön kohtelu

 • Helsingin kaupunki - vesisumusammutusjärjestelmä
  jukinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kurikan kaupunki - katuvalaistus
  julkinen hankinta - asianosaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen - vertailuperusteet

 • Parikkalan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyytö

 • Kouvolan kaupunki - elintarvikkeet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Ålands landskapsregering - färjetrafik
  offentlig upphandling - onormalt lågt anbud

 • Ålands landskapsregering - färjetrafik
  offentlig upphandling - besvärsrätt - lämnande utan pröving

 • Savon Koulutuskuntayhtymä - aluelämpökeskus
  jukinen hankinta - myöhästynyt valitus

 • Oy Turku Energia–Åbo Energi Ab - kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen putkityöt
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - hankinnan kokonaisarvo - kynnysarvo

 • Liikennevirasto - englannin kielen koulutus
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari - siivouspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Imatran YH-Rakennuttaja Oy - katuvalojen ohjausjärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Orimattilan kaupunki - palveluliikenne
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Orimattilan kaupunki - palveluliikenne
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun kaupunki - vartiointi- ja arvokuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Celia Näkövammaisten kirjasto - äänittämöpalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Seinäjoen kaupunki - kuljetuspalvelut ja sora- ja hiekkalajikkeiden toimitus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Puolustusvoimat - kaasukromatografi-massaspektrometri
  julkinen hankinta - oikeudenkäyntikulut - valituksen peruuttaminen

 • Iisalmen kaupunki - talvihoidon alueurakka
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Parikkalan kunta - jätevedenpuhdistamon urakat
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintayksikkö - hankintalaji - kynnysarvon alittuminen - valituksen tutkiminen

 • Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas, jonka muodostavat Loimi Hämeen Jätehuolto Oy, Porin kaupunki, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, Rouskis Oy ja Turun seudun jätehuolto Oy
  julkinen hankinta - asianosaisuus - valituksen tutkiminen - kilpailullinen neuvottelumenettely - hankinnan kohteen määritteleminen - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Rauman kaupunki - vuokrattavat tilaelementit
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas ja Porin kaupunki - yhdyskuntajätteiden hyödyntämispalvelut
  julkinen hankinta - asianosaisuus - valituksen tutkiminen kilpailuttamisvelvollisuus

 • Hengitysliitto ry - turvallisuuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Puolustusvoimat - telttojen huolto
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - päivystyslääkäri
  julkinen hankinta - hankinnasta ilmoittaminen - kilpailun syntyminen - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Vantaan kaupunki - SAP-järjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - EF-laituri
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Vaalijalan kuntayhtymä - varavoimakone
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - autoklaavit
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vainajien kuljetukset
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Akaan kaupunki - lääkinnällisen kuntoutuksen ja veteraanikuntoutuksen palvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • IS-Hankinta Oy - haavanhoito- ja sidontatarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Vaasan kaupunki - MultiPrimus-, MultiKurre- ja Wilma-ohjelmistot
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Alavieskan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten voimassaolo

 • Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - kalatalousmaksusuunnitelmat
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kansaneläkelaitos - avoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Jämsän kaupunki - suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - hankintailmoitus - tarjouspyyntö - osatarjous

 • Puolustusvoimat - käytetty linja-auto
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kempeleen kunta - AV-laitehankinnat
  julkinen hankinta - käsittelylupa - kevennetty kilpailutus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Verohallinto - videomuotoiset palvelut
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ERCP-tähystimet
  julkinen hankinta - kilpailumahdollisuuksien turvaaminen

 • Tampereen kaupunki - jäänhoitokone
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Puolustusvoimien logistiikkalaitos - moottoriajoneuvot
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - ehdokkaiden valinta

 • Raaseporin kaupunki - purkutyöurakka
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Kalajoen seurakunta - peruskorjausurakka
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen laiminlyöminen - epäselvä tarjouspyyntö - hyvitysmaksun edellytykset

 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tievalaistus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Finavia Oyj - päällysteurakka
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Helsingin kaupunki - yleisökäymälät
  julkinen hankinta - hankintasopimuksen muutos - kilpailuttamisvelvollisuus - tehottomuusseuraamus

 • Rovaniemen kaupunki - kirjastojen palvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden asettaminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tammelan kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • Kajaanin kaupunki / Kainuun kuntien hankintarengas - tulostuspalvelut
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - vaiheittaisuus - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Porvoon kaupunki - tiehöylä
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Kuopion kaupunki - painotyöt
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - urkujen täyshuolto
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Rauman kaupunki - pesulapalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - julkisivu urakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Someron kaupunki - kylmälaiteurakka
  julkinen hankinta - tarjoajien valinta - rajoitettu menettely

 • Mäntsälän vuokra-asunnot Oy - sähköurakka
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkkeelliset, laboratorio- ja teolliset kaasut sekä typpimonoksidijärjestelmä
  julkinen hankinta - puitekilpailu - hankintasopimus

 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Kivijärven kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kivijärven kunta - koulutuskuljetukset
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Mäntyharjun kunta - rakennusurakat
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - korjaus- ja kunnossapitotyöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy - pieninvestointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Maaseutuvirasto - neuvontajärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Maaseutuvirasto - neuvontajärjestelmät
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Maaseutuvirasto - neuvontajärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy - pieninvestointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät
  julkinen hankinta - syrjimätön kohtelu

 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä - ruokailu- ja kahvilapalvelut sekä kokoustarjoilut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Laitilan kaupunki - oppilashallinto-ohjelmat
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Etelä-Savon Koulutus Oy - työterveyshuollon palvelut
  julkinen hankinta - suorahankinta - sidossuhde

 • Helsingin kaupunki - töhrynpoistopalvelut
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta - palvelusopimukset
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - tehottomuusseuraamus

 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy - kirjastoaineistot
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - muuttopalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Espoon kaupunki - kasvualustat
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Espoon kaupunki - rakennusurakat ja korjaustyöt
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - psykoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri - lääkkeellisten, laboratorio- ja teollisten kaasujen hankinta
  julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – puitejärjestely

 • Parkanon kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Helsingin kaupunki - rintamaveteraanien fysioterapiapalvelut
  julkinen hankinta – tasapuolinen kohtelu

 • Valtiokonttori - asianhallintajärjestelmät
  julkinen hankinta - tiedon antaminen asiakirjasta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Turun kaupunki - toimisto-, koulu-, askartelu- ja kuvataidetarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Ranuan Kuituverkot Oy - kuituverkon rakentaminen, materiaalit, mittaus ja laadunvarmistus
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Espoon kaupunki - toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalvelut
  julkinen hankinta – hankintailmoituksen virheellisyys – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – osatarjous – hankintasanasto (CPV) – hintavertailu

 • Oulun kaupunki - teknisen käsityön tilojen kalustaminen ja varustaminen
  julkinen hankinta – tarjouspyyntö

 • IS-Hankinta Oy - tietokonetomografialaitteistot
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Espoon kaupunki - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden asettaminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Vaasan kaupunki - kutsubussit
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu

 • Keravan kaupunki - päihde- ja mielenterveyspalvelut
  julkinen hankinta – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - erityistyölasit ja näöntarkastus
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Jyväskylän kaupunki - toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Kruunupyyn kunta - kirjastokirjat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Salon kaupunki, Paimion kaupunki, Kemiönsaaren kunta ja Sauvon kunta - syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen energiahyötykäyttöä koskeva palveluhankinta
  julkinen hankinta – markkinaoikeuden toimivalta

 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - verikeskusautomaattien ja reagenssien huolto sekä tavarahankinnat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy - kodinkoneet ja viihde-elektroniikka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hoitotyön langaton kirjaaminen
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - potilastieto-järjestelmät
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - tehottomuusseuraamus - seuraamusmaksu

 • Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kaupunki, Keiteleen kunta, Vieremän kunta, Lapinlahden kunta, Pielaveden kunta ja Sonkajärven kunta - kirjastojärjestelmät
  julkinen hankinta - suorahankinta - kynnysarvon ylittyminen

 • Ristijärven kunta - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen täytäntöönpano - hankintasopimuksen muutos

 • Helsingin kaupunki - timanttiporaus- ja sahaustyöhankinta
  julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoidon D-tehtävät
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Oulunkaaren kuntayhtymä - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Ab Stormossen Oy - uppgraderingsanläggning för rening av biogas
  offentlig upphandling - försenade besvär - lämnande utan prövning

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Raaseporin kaupunki - vastuulääkäri-/etälääkäripalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - virheellinen tarjousvertailu

 • Itä-Suomen poliisilaitos - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Seinäjoen kaupunki - lääkkeiden koneelliset annosjakelut
  julkinen hankinta - asianosaisuus - tarjouspyyntö - hankinnan kohde

 • Pirkkalan kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Mikkelin kaupunki - työterveyshuollon palvelut
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsingin kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, KL-Kuntahankinnat Oy, Vantaan kaupunki - asiakas- ja potilastietojärjestelmät
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - syrjimätön kohtelu - valituksen tutkiminen

 • Tikkamäen Palvelut Oy - rakennusurakat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - Qlikview-konsulttipalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry - terassialueen vuokraus
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - kynnysarvon alittuminen

 • Porin kaupunki - vuokrattavien toimitilojen rakennusurakka
  julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Turun kaupunki - elintarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos - talvipuhtaanapitopalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - myöhästynyt valitus

 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - verensokerimittausliuskat ja -mittarit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - verensokerimittausliuskat ja -mittarit
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Pohjois-Savon pelastuslaitos - nuohouspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Vantaan kaupunki - ulkotilojen toimintavälineet ja kalusteet
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • VTK Kiinteistöt Oy (entinen Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset) - videotulostaulujärjestelmät
  julkinen hankinta

 • Liikennevirasto - puuratapölkkyjen käsittelypalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen täytäntöönpano - hankintasopimuksen muutos

 • Kotkan kaupunki - henkilökohtaisen avun ostopalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Tampereen kaupunki - rakennusteknisetpalvelut
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Helsingin kaupunki - seulontamammografiatutkimukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - verkkopalvelun konseptointi ja toteutus
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • TVT Asunnot Oy ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy - kodinkonehankinnat
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Espoon kaupunki, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Kauniaisten kaupunki ja Kirkkonummen kunta - asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - sähköinen tarjous

 • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - rakennusurakkapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu - nollahinta

 • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - rakennusurakkapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • TREDU Kiinteistöt Oy - arkkitehti-/pääsuunnittelijapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - televiestintäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Muhoksen evankelis-luterilainen seurakunta - urkujen korjauspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Porvoon kaupunki - öljynkeräysyksikkö
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Senaatti-kiinteistöt - työterveyshuollon palvelut
  julkinen hankinta - tarjousvertailu - painoarvot

 • Liikennevirasto - rataosuuden perusparannus
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Hyvinkään kaupunki - asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Salon kaupunki - katuvalaistukset, ESCO-hanke
  julkinen hankinta - hankinnan kohde - tarjouspyyntö

 • Varkauden kaupunki - aluekehityshankkeet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kansaneläkelaitos - psykoterapia , lymfaterapia ja fysioterapiapalvelut
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • TAY-Palvelut Oy - pesu- ja puhdistusaineet, siivoustarvikkeet sekä saniteettipaperit
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Lahden kaupunki - joukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Ylöjärven kaupunki - turvapalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Oulun kaupunki - kirjastokirjat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Nokian kaupunki - turvapalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Lappeenranta Free Zone Oy Ltd - valomainostaulut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lempäälän kunta - maanrakennuskone-, työkone- ja kuorma-autopalvelut
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Ylöjärven kaupunki - maanrakennuskoneet
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - myöhästynyt valitus

 • Helsingin yliopisto - näyttelyrakenteet
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Lohjan kaupunki - kutsujoukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Mikkelin kaupunki - kuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Sysmän kunta - kutsutaksikuljetukset
  julkinen hankinta - hankinnasta ilmoittaminen

 • Lahden kaupunki - asumispalvelut
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - palveluasuminen
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - vertailuperusteiden asettaminen - tarjousten vertailu

 • Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen

 • VAV Asunnot Oy - rakennustekniset kunnossapitotyöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lempäälän kunta - turvapalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Kaarinan kaupunki - henkilökuljetukset
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Salon kaupunki - palveluasuminen
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Turun kaupunki - käytetyt linja-autot opetuskäyttöön
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 
Julkaistu 30.10.2013