Markkinaoikeus

Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat

Hankinta-asiat

 • Pohjois-Savon pelastuslaitos - öljyntorjuntavene
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkevalmisteet
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • IS-Hankinta Oy - hoitajakutsu ja henkilöturvallisuusjärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön lähettäminen

 • Inarin kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - hyvitysmaksun edellytykset

 • Uudenmaan Sairaalapesula Oy - työvaatteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - lääkkeiden annosjakelupalvelu
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä - oppilaskuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Nurmijärven kunta - paalulaattaurakka
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Tampereen kaupunki - hinauspalvelu
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen täsmentäminen

 • Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy - ääni- ja kuvatekninen urakka sekä esitysvalaistusurakka.
  julkinen hankinta - tekninen eritelmä

 • Pieksämäen kaupunki - päiväkodit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - oikeudenkäyntikulut

 • Rudus Oy - betoniputket ja betoniset kaivonosat
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - rinnakkainen tarjous

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - turva- ja kulunvalvontajärjestelmien ylläpito- ja huoltopalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Ylöjärven seurakunta - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Helsingin kaupunki - opiskelijahallintojärjestelmä
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Porin kaupunki - valaistusjärjestelmäurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Jyväskylän kaupunki - yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • KuntaPro Oy - talonrakennuksen suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen toimittaminen

 • Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - opaskoirapalvelu
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Turun kaupunki - lipunmyyntijärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vantaan kaupunki - paino- ja tulostustyöt
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousmenettelyn ehtoihin liittyvien vaatimusten määritteleminen - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen

 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - selkäkirurgian vastaanottotoiminta ja selkäleikkaukset
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - äänentoistolaitteet
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintailmoituksen laiminlyöminen - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puhtaussuunnittelu ja valvonta
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Hangon kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Lohjan kaupunki, Loviisan kaupunki, Porvoon kaupunki, Raaseporin kaupunki ja Rosk’n Roll Oy Ab - puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntäminen
  julkinen hankinta - asianosaisuus - valituksen tutkiminen - neuvottelumenettely - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kouvolan kaupunki - itsepalvelu- ja palautusautomaatti
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - hyvitysmaksu

 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä - opetussimulaattorit
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Liikennevirasto - rakennusurakka
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vaihtoehtoinen tarjous

 • KL-Kuntahankinnat Oy - lehtitilaukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Uleåborgs universitet - ett Raman mikroskopsystem
  offentilig upphandling - anbud i överensstämmelse med anbudsförfrågan

 • Lappeenrannan Energia Oy - laskutus- ja perintäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Helsingin kaupunki - arkkitehti- ja pääsuunnittelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin Musiikkitalo Oy - turvallisuuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen tiedoksianto - hankintayksikkö - tarjousten vertailu

 • Kajaanin kaupunki - rakennusautomaatiourakka
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Vaasan kaupunki - etälääkäripalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kiinteistö Oy Tammelan Vuokra-asunnot - sähköurakka
  julkinen hankinta - valintaperusteen ilmoittaminen - hankintamenettelyn vaiheittaisuus

 • Liikennevirasto - rautateiden ylläpito
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Salon kaupunki - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Pyhäjoen kunta - biokattila
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsingin kaupunki,
  Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, KL-Kuntahankinnat Oy ja Vantaan kaupunki - asiakas- ja potilastietojärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinnasta ilmoittaminen - neuvottelumenettely - syrjimätön kohtelu - vertailuperusteet - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousvertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Karjalan Tekstiilipalvelu Oy - ulkoalueiden hoitotyö
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Oulaisten kaupunki - kotihoidon avopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (ent. Rouskis Oy ja Turun seudun jätehuolto Oy) - jätteiden poiskuljetus ja käsittely
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lempäälän kunta - hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - online video-ohjelmistopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Juuan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lopen Vuokratalot Oy - isännöintipalvelut
  julkinen hankinta - EU-kynnysarvon ylittyminen

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hankinnasta ilmoittaminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy - mobiililaitteiden etähallintapalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tekninen eritelmä - epäselvä tarjouspyyntö

 • Jokioisten kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - turvallisuuspalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - pyörätuoli- ja paaripotilassiirrot
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vuosikorjaustyöt
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - tarjoajan soveltuvuus

 • Oulun yliopisto - screen printer
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hankintamenettelyn vaiheittaisuus

 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - verikeskusautomaatit, reagenssit ja huolto
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Vaalan kunta - teiden ja piha-alueiden talvikunnossapito
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintailmoituksen laiminlyöminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tehottomuusseuraamus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kokkolan kaupunki - henkilökuljetukset
  julkinen hankinta - optio - suorahankinnan edellytykset

 • Keravan kaupunki - päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - syrjimätön kohtelu

 • Helsingin kaupunki - infojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - infojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lappeenrannan kaupunki - uimahallin kahvioyrittäjä
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Lappeenrannan kaupunki - keilahalliyrittäjä
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjoajajan soveltuvuus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Rauman kaupunki - löytöeläinten hoito
  julkinen hankinta - tarjousten täsmentäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - potilasmonitorointipalvelut
  julkinen hankinta - kilpailullinen neuvottelumenettely - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun–Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkäripalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Tyrnävän kunta - palveluasuminen
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - puitejärjestely

 • Tyrnävän kunta - kehitysvammaisten asumispalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - puitejärjestely

 • Senaatti-kiinteistöt - arkistotilojen hyllyjärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - syrjimätön kohtelu

 • Ab Stormossen Oy - biokaasu ja kaasupolttoaine
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - kotoutumiskoulutus
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Kempeleen kunta - palveluasuminen
  julkinen hankinta - tajoajan soveltuvuus

 • Seure Henkilöstöpalvelut Oy - toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Konneveden kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Konneveden kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kansaneläkelaitos - tulkkauspalvelu
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tutkimatta jättäminen

 • Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy - lukitussaneeraus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Poliisihallitus - passit, henkilökortit, oleskelukortit ja oleskelulupakortit
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tekninen eritelmä

 • Kainuun Etu Oy - asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - vertailuperusteet

 • Karstulan Vuokra-asunnot Oy - isännöinti- ja vuokravälityspalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten täsmentäminen - hankintapäätöksen tekemiseen liittyvät menettelytavat

 • Tampereen kaupunki - tekojääjärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kokkolan kaupunki - kirjastoaineisto
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kokkolan kaupunki - kirjastoaineisto
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Lappeenrannan kaupunki - jäänhoitokoneet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjoajan soveltuvuus

 • Rovaniemen kaupunki - kaupungintalon henkilöstöravintolan lounas-, kokous- ja edustuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työnhakuvalmennuksen palvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintasanasto

 • Hansel Oy - sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelut
  julkinen hankinta - hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous

 • Hansel Oy - sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • IS-Hankinta Oy - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • KL-Kuntahankinnat Oy - ajoneuvojen huoltoleasing
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - oikeudenkäyntikulut

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - teiden hoitoa ja ylläpitoa
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - tinkiminen

 • Aalto-korkeakoulusäätiö - kalustehankinnat
  julkinen hankinta - suorahankinta - epäselvä tarjouspyyntö - seuraamuksen määrääminen - seuraamusmaksu

 • Kansaneläkelaitos - kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - CRRT-jatkuvan munuaiskorvaushoidon paketit
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - syrjimätön kohtelu

 • Certia Oy - tietojärjestelmähankinta
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Vaasan kaupunki - laivalaituri
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Suomen Kansallisoopperan säätiö - videoprojektorit
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - rakennustekniset työt
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin kaupunki - oppikirjat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Ålands Hälso- och Sjukvård - konstruktions-, VVS- och elplanering
  offentlig upphandling - avbrytande av upphandlingsförfarandet

 • Senaatti-kiinteistöt - projektinjohtourakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Vesikolmio Oy - keskuspuhdistamon pääurakka
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • Metsähallitus - lannoitteet
  julkinen hankinta - oikeussuojan tarve (2015/215) - tutkimatta jättäminen (2015/215)-tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 2015/252) - tarjousten täsmentäminen (2015/252)

 • Oulun kaupunki - varavoimakone
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • HUS-Kiinteistöt Oy - putkipostijärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus

 • Sallan kunta - yksityistien peruskorjaus
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Ylöjärven kaupunki - lukion saneeraus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Joensuun seudun hankintatoimi - verensokerimittarit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tervon kunta - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Sodankylän kunta - katuvalaistustyöt
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - syrjimätön kohtelu

 • Helsingin kaupunki - vesisumusammutusjärjestelmä
  jukinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kurikan kaupunki - katuvalaistus
  julkinen hankinta - asianosaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen - vertailuperusteet

 • Parikkalan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyytö

 • Kouvolan kaupunki - elintarvikkeet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Ålands landskapsregering - färjetrafik
  offentlig upphandling - onormalt lågt anbud

 • Ålands landskapsregering - färjetrafik
  offentlig upphandling - besvärsrätt - lämnande utan pröving

 • Savon Koulutuskuntayhtymä - aluelämpökeskus
  jukinen hankinta - myöhästynyt valitus

 • Oy Turku Energia–Åbo Energi Ab - kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen putkityöt
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - hankinnan kokonaisarvo - kynnysarvo

 • Liikennevirasto - englannin kielen koulutus
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari - siivouspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Imatran YH-Rakennuttaja Oy - katuvalojen ohjausjärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Orimattilan kaupunki - palveluliikenne
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Orimattilan kaupunki - palveluliikenne
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun kaupunki - vartiointi- ja arvokuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Celia Näkövammaisten kirjasto - äänittämöpalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Seinäjoen kaupunki - kuljetuspalvelut ja sora- ja hiekkalajikkeiden toimitus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Puolustusvoimat - kaasukromatografi-massaspektrometri
  julkinen hankinta - oikeudenkäyntikulut - valituksen peruuttaminen

 • Iisalmen kaupunki - talvihoidon alueurakka
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Parikkalan kunta - jätevedenpuhdistamon urakat
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintayksikkö - hankintalaji - kynnysarvon alittuminen - valituksen tutkiminen

 • Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas, jonka muodostavat Loimi Hämeen Jätehuolto Oy, Porin kaupunki, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, Rouskis Oy ja Turun seudun jätehuolto Oy
  julkinen hankinta - asianosaisuus - valituksen tutkiminen - kilpailullinen neuvottelumenettely - hankinnan kohteen määritteleminen - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Rauman kaupunki - vuokrattavat tilaelementit
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas ja Porin kaupunki - yhdyskuntajätteiden hyödyntämispalvelut
  julkinen hankinta - asianosaisuus - valituksen tutkiminen kilpailuttamisvelvollisuus

 • Hengitysliitto ry - turvallisuuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Puolustusvoimat - telttojen huolto
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - päivystyslääkäri
  julkinen hankinta - hankinnasta ilmoittaminen - kilpailun syntyminen - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Vantaan kaupunki - SAP-järjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - EF-laituri
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Vaalijalan kuntayhtymä - varavoimakone
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - autoklaavit
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vainajien kuljetukset
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Akaan kaupunki - lääkinnällisen kuntoutuksen ja veteraanikuntoutuksen palvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • IS-Hankinta Oy - haavanhoito- ja sidontatarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Vaasan kaupunki - MultiPrimus-, MultiKurre- ja Wilma-ohjelmistot
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Alavieskan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten voimassaolo

 • Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - kalatalousmaksusuunnitelmat
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kansaneläkelaitos - avoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Jämsän kaupunki - suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - hankintailmoitus - tarjouspyyntö - osatarjous

 • Puolustusvoimat - käytetty linja-auto
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kempeleen kunta - AV-laitehankinnat
  julkinen hankinta - käsittelylupa - kevennetty kilpailutus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Verohallinto - videomuotoiset palvelut
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ERCP-tähystimet
  julkinen hankinta - kilpailumahdollisuuksien turvaaminen

 • Tampereen kaupunki - jäänhoitokone
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Puolustusvoimien logistiikkalaitos - moottoriajoneuvot
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - ehdokkaiden valinta

 • Raaseporin kaupunki - purkutyöurakka
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Kalajoen seurakunta - peruskorjausurakka
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen laiminlyöminen - epäselvä tarjouspyyntö - hyvitysmaksun edellytykset

 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tievalaistus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Finavia Oyj - päällysteurakka
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Helsingin kaupunki - yleisökäymälät
  julkinen hankinta - hankintasopimuksen muutos - kilpailuttamisvelvollisuus - tehottomuusseuraamus

 • Rovaniemen kaupunki - kirjastojen palvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden asettaminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tammelan kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • Kajaanin kaupunki / Kainuun kuntien hankintarengas - tulostuspalvelut
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - vaiheittaisuus - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Porvoon kaupunki - tiehöylä
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Kuopion kaupunki - painotyöt
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - urkujen täyshuolto
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Rauman kaupunki - pesulapalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - julkisivu urakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Someron kaupunki - kylmälaiteurakka
  julkinen hankinta - tarjoajien valinta - rajoitettu menettely

 • Mäntsälän vuokra-asunnot Oy - sähköurakka
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkkeelliset, laboratorio- ja teolliset kaasut sekä typpimonoksidijärjestelmä
  julkinen hankinta - puitekilpailu - hankintasopimus

 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Kivijärven kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kivijärven kunta - koulutuskuljetukset
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Mäntyharjun kunta - rakennusurakat
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - korjaus- ja kunnossapitotyöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy - pieninvestointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Maaseutuvirasto - neuvontajärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Maaseutuvirasto - neuvontajärjestelmät
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Maaseutuvirasto - neuvontajärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy - pieninvestointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät
  julkinen hankinta - syrjimätön kohtelu

 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä - ruokailu- ja kahvilapalvelut sekä kokoustarjoilut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Laitilan kaupunki - oppilashallinto-ohjelmat
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Etelä-Savon Koulutus Oy - työterveyshuollon palvelut
  julkinen hankinta - suorahankinta - sidossuhde

 • Helsingin kaupunki - töhrynpoistopalvelut
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta - palvelusopimukset
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - tehottomuusseuraamus

 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy - kirjastoaineistot
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - muuttopalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Espoon kaupunki - kasvualustat
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Espoon kaupunki - rakennusurakat ja korjaustyöt
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - psykoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri - lääkkeellisten, laboratorio- ja teollisten kaasujen hankinta
  julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – puitejärjestely

 • Parkanon kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Helsingin kaupunki - rintamaveteraanien fysioterapiapalvelut
  julkinen hankinta – tasapuolinen kohtelu

 • Valtiokonttori - asianhallintajärjestelmät
  julkinen hankinta - tiedon antaminen asiakirjasta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Turun kaupunki - toimisto-, koulu-, askartelu- ja kuvataidetarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Ranuan Kuituverkot Oy - kuituverkon rakentaminen, materiaalit, mittaus ja laadunvarmistus
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Espoon kaupunki - toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalvelut
  julkinen hankinta – hankintailmoituksen virheellisyys – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – osatarjous – hankintasanasto (CPV) – hintavertailu

 • Oulun kaupunki - teknisen käsityön tilojen kalustaminen ja varustaminen
  julkinen hankinta – tarjouspyyntö

 • IS-Hankinta Oy - tietokonetomografialaitteistot
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Espoon kaupunki - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden asettaminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Vaasan kaupunki - kutsubussit
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu

 • Keravan kaupunki - päihde- ja mielenterveyspalvelut
  julkinen hankinta – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - erityistyölasit ja näöntarkastus
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Jyväskylän kaupunki - toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Kruunupyyn kunta - kirjastokirjat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Salon kaupunki, Paimion kaupunki, Kemiönsaaren kunta ja Sauvon kunta - syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen energiahyötykäyttöä koskeva palveluhankinta
  julkinen hankinta – markkinaoikeuden toimivalta

 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - verikeskusautomaattien ja reagenssien huolto sekä tavarahankinnat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy - kodinkoneet ja viihde-elektroniikka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hoitotyön langaton kirjaaminen
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - potilastieto-järjestelmät
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - tehottomuusseuraamus - seuraamusmaksu

 • Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kaupunki, Keiteleen kunta, Vieremän kunta, Lapinlahden kunta, Pielaveden kunta ja Sonkajärven kunta - kirjastojärjestelmät
  julkinen hankinta - suorahankinta - kynnysarvon ylittyminen

 • Ristijärven kunta - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen täytäntöönpano - hankintasopimuksen muutos

 • Helsingin kaupunki - timanttiporaus- ja sahaustyöhankinta
  julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoidon D-tehtävät
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Oulunkaaren kuntayhtymä - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Ab Stormossen Oy - uppgraderingsanläggning för rening av biogas
  offentlig upphandling - försenade besvär - lämnande utan prövning

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Raaseporin kaupunki - vastuulääkäri-/etälääkäripalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - virheellinen tarjousvertailu

 • Itä-Suomen poliisilaitos - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Seinäjoen kaupunki - lääkkeiden koneelliset annosjakelut
  julkinen hankinta - asianosaisuus - tarjouspyyntö - hankinnan kohde

 • Pirkkalan kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Mikkelin kaupunki - työterveyshuollon palvelut
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsingin kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, KL-Kuntahankinnat Oy, Vantaan kaupunki - asiakas- ja potilastietojärjestelmät
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - syrjimätön kohtelu - valituksen tutkiminen

 • Tikkamäen Palvelut Oy - rakennusurakat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - Qlikview-konsulttipalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry - terassialueen vuokraus
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - kynnysarvon alittuminen

 • Porin kaupunki - vuokrattavien toimitilojen rakennusurakka
  julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Turun kaupunki - elintarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos - talvipuhtaanapitopalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - myöhästynyt valitus

 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - verensokerimittausliuskat ja -mittarit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - verensokerimittausliuskat ja -mittarit
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Pohjois-Savon pelastuslaitos - nuohouspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Vantaan kaupunki - ulkotilojen toimintavälineet ja kalusteet
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • VTK Kiinteistöt Oy (entinen Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset) - videotulostaulujärjestelmät
  julkinen hankinta

 • Liikennevirasto - puuratapölkkyjen käsittelypalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen täytäntöönpano - hankintasopimuksen muutos

 • Kotkan kaupunki - henkilökohtaisen avun ostopalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Tampereen kaupunki - rakennusteknisetpalvelut
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Helsingin kaupunki - seulontamammografiatutkimukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - verkkopalvelun konseptointi ja toteutus
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • TVT Asunnot Oy ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy - kodinkonehankinnat
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Espoon kaupunki, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Kauniaisten kaupunki ja Kirkkonummen kunta - asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - sähköinen tarjous

 • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - rakennusurakkapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu - nollahinta

 • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - rakennusurakkapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • TREDU Kiinteistöt Oy - arkkitehti-/pääsuunnittelijapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - televiestintäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Muhoksen evankelis-luterilainen seurakunta - urkujen korjauspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Porvoon kaupunki - öljynkeräysyksikkö
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Senaatti-kiinteistöt - työterveyshuollon palvelut
  julkinen hankinta - tarjousvertailu - painoarvot

 • Liikennevirasto - rataosuuden perusparannus
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Hyvinkään kaupunki - asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Salon kaupunki - katuvalaistukset, ESCO-hanke
  julkinen hankinta - hankinnan kohde - tarjouspyyntö

 • Varkauden kaupunki - aluekehityshankkeet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kansaneläkelaitos - psykoterapia , lymfaterapia ja fysioterapiapalvelut
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • TAY-Palvelut Oy - pesu- ja puhdistusaineet, siivoustarvikkeet sekä saniteettipaperit
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Lahden kaupunki - joukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Ylöjärven kaupunki - turvapalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Oulun kaupunki - kirjastokirjat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Nokian kaupunki - turvapalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Lappeenranta Free Zone Oy Ltd - valomainostaulut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lempäälän kunta - maanrakennuskone-, työkone- ja kuorma-autopalvelut
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Ylöjärven kaupunki - maanrakennuskoneet
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - myöhästynyt valitus

 • Helsingin yliopisto - näyttelyrakenteet
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Lohjan kaupunki - kutsujoukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Mikkelin kaupunki - kuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Sysmän kunta - kutsutaksikuljetukset
  julkinen hankinta - hankinnasta ilmoittaminen

 • Lahden kaupunki - asumispalvelut
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - palveluasuminen
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - vertailuperusteiden asettaminen - tarjousten vertailu

 • Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutuspalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden ilmoittaminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Helsingin kaupunki - lääkkeiden annosjakelu- ja kuljetuspalvelu
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Liikennevirasto - järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - rajoitettu menettely

 • Kankaanpään kaupunki - puhtaanapitopalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • VAV Asunnot Oy - rakennustekniset kunnossapitotyöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Oulunkaaren kuntayhtymä - perintäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Ähtärin kaupunki - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - urut
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Kajaanin kaupunki - kodinkoneet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kaarinan kaupunki - henkilökuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Ålands Hälso- och Sjukvård - konstruktions-, VVS- och el-planering
  offentlig upphandling - jämförelse av anbuden

 • Lempäälän kunta - turvapalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Tuusulan kunta - suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteet

 • Ilmajoen kunta - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Keravan kaupunki - hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Raision kaupunki - kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen saapuminen - tarjousvertailu

 • Utsjoen kunta - sähkö- ja LVI-työt
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Laukaan kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - perusterveydenhuollon palvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä - työterveyshuoltopalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • VAV Asunnot Oy - pihojen viherhoidot
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kaarinan kaupunki - henkilökuljetukset
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Espoon kaupunki - rakennustekniset korjaustyöt
  julkinen hankinta - kevennetty kilpailutus - määräaika tarjousten jättämiselle

 • Eläketurvakeskus - kielikoulutuspalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Seinäjoen kaupunki - opetustoimen hallinto-ohjelmat
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankinnasta ilmoittaminen - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Viestintävirasto - tiedonsiirtopalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Verohallinto - kielikoulutuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Länsimetro Oy - lukitusjärjestelmät
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Jyväskylän kaupunki - oppilaskuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Helsingin kaupunki - suodatinkankaat
  julkinen hankinta - hintavertailu

 • Joensuun seudun hankintatoimi - toimistotarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - syrjimätön kohtelu

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - painehaavapatjat
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Oulun kaupunki - liikennevalolaitteet
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Orimattilan kaupunki - rakennustyöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Vaasan kaupunki - katuvalaistus
  julkinen hankinta - palautettu asia - hankinnan kohteen määritteleminen - tekninen eritelmä

 • Outokummun kaupunki - rakennusurakan suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - seuraamuksen määrääminen

 • Vantaan kaupunki - maanmittauspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Lahden kaupunki - palveluasuminen
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lämpöpeitteet, -patjat ja -puhaltimet
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Ålands landskapsregering - färjetransport
  upphandling - anbudsgivares lämplighet

 • Kansaneläkelaitos - avoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Salon kaupunki - palveluasuminen
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • HUS-Kiinteistöt Oy - kulunvalvonta
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Kirkon keskusrahasto - asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Kajaanin kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - kuulokojeiden korvakappaleet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Siikajoen kunta - KVR-urakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin kaupunki - ambulanssi
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - muotokuva
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Oulun kaupunki - öljynkeräyslaitteisto
  julkinen hankinta - tekninen eritelmä - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Rauman kaupunki - asiantuntijatehtävät
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Helsingin kaupunki - perintäpalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Itä-Suomen poliisilaitos - vainajien kuljetukset
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - käsittelylupa

 • Porin kaupunki - ilmoitusten julkaiseminen
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Valkeakosken kaupunki - koulun av-urakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - tarjoajan soveltuvuus, tarjousten vertailu - epäselvä tarjouspyyntö

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Tammervoima Oy - korkeapaineputkistourakat
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - hyvitysmaksu

 • Rauman kaupunki - vartiointi- ja turvapalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy - kompostikentät
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Hyvinkään kaupunki - perintäpalveluhankinnat
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - työmatkakuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Paimion Palvelukeskussäätiö - kehitysvammaisten asumisyksiköt
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy - kodinkoneet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Museovirasto - kokoelmanhallintajärjestelmät (Museum Collection Management System)
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kuopion kaupunki - maaseutuliikenteen kannusteurakat
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • HUS-Logistiikka liikelaitos - tekomykiöt
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - vertailuperusteiden soveltaminen

 • Puolustusvoimat - teollisuustietokoneet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - varavoimalaitos
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Lempäälän kunta - kunnallistekniset työt
  julkinen hankinta - erisisältöiset hankintailmoitus ja tarjouspyyntö - syrjimätön kohtelu

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - eläinveret
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Turun kaupunki - AV-laitteet
  julkinen hankinta - käsittelylupa - puitejärjestely - tarjouspyyntö

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - inkontinenssituotteet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • Kiinteistö Oy Valkea talo - datapalvelut
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen laiminlyöminen

 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - käsittelylupa - tarjousten vertailu

 • Helsingin kaupunki - asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Puolustusvoimat - makuupussien suojapussit
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Pyhäjärven kaupunki - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Rovaniemen Energia Oy - katuvalaisimet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - radiofarmasiakaappi
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Rovaniemen kaupunki - esitystekniikkaurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu - hyvitysmaksun edellytykset

 • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä - palveluasuminen
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Enonkosken kunta - latukone
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu - hyvitysmaksun edellytytkset

 • Nokian kaupunki - varavoimajärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Kuopion kaupunki - linja-autoliikennöinti
  julkinen hankinta - valituksen peruutuksen peruutus - hankintamenettelyn valinta - käyttöoikeussopimus

 • Imatran kaupunki - katuvalaisimet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön vastaisuus - seuraamusmaksu

 • Espoon seurakuntayhtymä - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tienrakennusurakat
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys ja tarjoajan soveltuvuus

 • Marttilan kunta - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Helsingin kaupunki - elintarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - monimuotoryhmäterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - fysioterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - avoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - avoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - fysioterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - toimintaterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - lymfaterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - musiikkiterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - psykoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - avoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - toimintaterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - avoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - toimintaterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - toimintaterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Folkpensionsanstalten - öppenvårdsterapi
  offentlig upphandling - annonsering om upphandling

 • Kansaneläkelaitos - toimintaterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - toimintaterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - avoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - toimintaterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - toimintaterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kansaneläkelaitos - avoterapiapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Puolustusvoimat - polttonestesäiliöt
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus

 • Pyhäjärvi-instituuttisäätiö ja JVP-Eura Oy - automaattinen vedenlaatumittari
  julkinen hankinta - hankintayksikkö - markkinaoikeuden toimivalta - kynnysarvon ylittyminen

 • Savitaipaleen kunta - jalkakäytävän, pyörätien ja tien rakennusurakat
  julkinen hankinta - rajoitettu menettely - ehdokkaiden valinta

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tiesääennustepalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Ylioppilastutkintolautakunta - kehittäjäryhmä
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Turun kaupunki - varavoimakonekonttiurakat
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Mariehamns stad - utbyggnad av kaj
  offentlig upphandling - upphandling enligt försörjningslagen - uppdelning av upphandlingen - gottgörelse

 • Parkanon kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - asianosaisuus - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Savon koulutuskuntayhtymä - pystykarainen työstökeskus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kairan Kuitu Oy, Pudasjärven Kyläverkot Oy ja Taivalkosken Kyläverkot Oy
  - laajakaistaverkko
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouspyyntö - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kivijärven kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hintavertailu

 • Hartolan kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Puolustusvoimat - telttapohjat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Juupajoen kunta - sosiaali- ja terveyspalvelu
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Vantaan seurakuntayhtymä - kirkon AV-järjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouspyyntö

 • Senaatti-kiinteistöt - käyttövaltuus- ja pääsynhallintapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - autoalan koulutus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Rosk’n Roll Oy Ab - yhteistyösopimus
  julkinen hankinta - hankinnan määritelmä - markkinaoikeuden toimivalta - tutkimatta jättäminen

 • Lahden kaupunki - SR-urakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • KL-Kuntahankinnat Oy - terveydenhuollon hoitotarvikkeet
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - puitejärjestely

 • Kansallisarkisto - arkistokelpoiset kotelot
  julkinen hankinta - tarjoajan kelpoisuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - Helnet-runkoverkon runkokytkimiä
  julkinen hankinta - tekninen eritelmä - hyvitysmaksun edellytykset

 • Raaseporin kaupunki - pesulapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Joutsan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - asianosaisuus - valituksen tutkiminen - tarjoajan soveltuvuus

 • Vantaan kaupunki - vakuutuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vaasan kaupunki - vakuutuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Haapajärven kaupunki - vakuutuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Espoon kaupunki - vakuutuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • KL-Kuntahankinnat Oy - kirjastojen kirjat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - massaspektrometri
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • IS-Hankinta Oy - pesukoneet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulaisten kaupunki - vahtimestari- ja kuriiripalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Yleisradio Oy - isäntä-, ravintola- ja siivouspalvelulut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Tampereen kaupunki - nostolaitetyöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - verovelat

 • Mäntsälän kunta - turvapuhelinpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hintavertailu

 • Hyvinkään kaupunki - turvapuhelinpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hintavertailu

 • Tuusulan kunta - turvapuhelinpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hintavertailu

 • Sipoon kunta - turvapuhelinpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hintavertailu

 • Kirkkonummen kunta - turvapuhelinpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hintavertailu

 • Nurmijärven kunta - turvapuhelinpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hintavertailu

 • Keravan kaupunki - turvapuhelinpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hintavertailu

 • Järvenpään kaupunki - turvapuhelinpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hintavertailu

 • Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos - graffitien poistopalvelu
  julkinen hankinta - hankinnan keskeytys - oikeudenkäyntikulut

 • Jyväskylän Energia Oy - sähköverkon vuosiurakka
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kärsämäen kunta - sosiaali- ja terveyspalvelut
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - tarjouspyyntö

 • Hyvinkään kaupunki - suurkeittiö- ja ammattisiivousvälineet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä - autokorjaamolaitteet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoitopalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan määritelmä - markkinaoikeuden toimivalta

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoitopalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan määritelmä - markkinaoikeuden toimivalta

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoitopalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan määritelmä - markkinaoikeuden toimivalta

 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoito- ja potilassiirtopalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan määritelmä - markkinaoikeuden toimivalta - valituksen tutkiminen

 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy - mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Jämijärven kunta - siivouspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Turun kaupunki - joustokanveesi
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - syrjimätön kohtelu

 • Medbit Oy - ensihoidon, päivystyksen ja potilaskuljetusten tietojärjestelmäkokonaisuus
  julkinen hankinta - esteellisyys - hyvitysmaksu

 • Kokkolan kaupunki - jäänhoitokone
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy - AV-laitteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynön mukaisuus

 • Rautalammin kunta - sähkö
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen laiminlyöminen

 • Pyhärannan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Pieksämäen kaupunki - paikallis- ja palveluliikenne
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - hankinnan kohteen muuttaminen - suorahankinta

 • Nurmijärven kunta - kuljetus- ja työkonepalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Nurmijärven kunta - kuljetus- ja työkonepalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Oulun kaupunki - tietoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Espoon kaupunki - perintäpalvelut
  julkinen hankinta - perintäpalvelut - epäselvä tarjouspyyntö

 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus - budjetointi- ja hinnoittelujärjestelmät
  julkinen hankinta - budjetointi-ja hinnoittelujärjestelmä - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydentäminen - hyvitysmaksu

 • Helsingin kaupunki (Helsingin Energia -liikelaitos) - OPC UA
  -järjestelmä
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintayksikkö - valituksen tutkiminen

 • Kärkölän kunta - lv-työt
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • IS-Hankinta Oy - lääkkeet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Viitasaaren kaupunki -
  julkinen hankinta - yhteishankintayksikkö - kilpailuttamisvelvollisuus

 • SoTe kuntayhtymä - matkapuhelinpalvelut
  julkinen hankinta - yhteishankintayksikkö - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Saarijärven kaupunki - matkapuhelinpalvelut
  julkinen hankinta - yhteishankintayksikkö - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Uudenmaan Sairaalapesula Oy - sairaalatekstiilit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Lahden seurakuntayhtymä - krematoriolaitteet
  julkinen hankinta - vertailuperusteet

 • Laitilan kaupunki - oppilashallinto-ohjelmisto
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • Salon kaupunki - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Helsingin kaupunki - puhdistus- ja kiillotustuotteet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin kaupunki - lasten toimintaterapiapalvelut
  julkinen hankinta - lasten toimintaterapiapalvelut - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Espoon kaupunki - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Lappeenrannan seurakuntayhtymä - urkut
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen laiminlyöminen

 • Ilmatieteen laitos - mediaseurantapalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Rovaniemen kaupunki - teollisuuskaasut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yritystoiminnan kehittämispalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yritystoiminnan kehittämispalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yritystoiminnan kehittämispalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - kehittämispalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yritystoiminnan kehittämispalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yritystoiminnan kehittämispalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Maskun kunta - päiväkodit
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Mikkelin Asumisoikeus Oy - manageeraus-, ja isännöintipalvelut
  julkinen hankinta - manageeraus-ja isännöintipalvelut - vertailuperusteiden asettaminen

 • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) - potilaiden kiireettömät siirtokuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Urjalan kunta - tie- ja katuvalaistukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjousten täsmentäminen

 • HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä - betoniputket ja betoniset kaivonosat
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kalajoen kaupunki - tarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Rovaniemen kaupunki - Ounasvaaran HS100 -hyppyrimäen ylämäen vauhtilatu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä - huolto- ja kunnossapitotyöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Sallan kunta - peruskorjausurakat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - päiväkodin rakennusurakka
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Oulunkaaren kuntayhtymä - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Rouskis Oy - syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen energiahyötykäytöt
  julkinen hankinta - asianosaisuus
  tarjoajan soveltuvuus

 • Pieksämäen kaupunki - metsänhoitopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - sarveiskalvotopografiatutkimuslaitteet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Oulun kaupunki - luistelukenttien ja kaukaloiden talvikunnossapidot
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täydentäminen

 • Hausjärven kunta - lounas- ja päivällisruoan kuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Turun kaupunki - käytetyt linja-autot opetuskäyttöön
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Museovirasto - arkkitehti ja pääsuunnittelut
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintaoikaisu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy - pieninvestoinnit- ja korjaushankkeet rakennuttamis- ja valvontatehtävät
  julkinen hankinta - syrjimätön kohtelu - esteellisyys

 • Rovaniemen kaupunki - tiejärjestelyt ja Ylikylän katujen rakentamista
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus

 • Raha-automaattiyhdistys - pelisalien erikoiskalusteet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lappeenranta Free Zone Oy Ltd - mainostaulut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy - rakennusurakat
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Iisalmen kaupunki - kiviaineksen ottamiset ja tontin saattamisesta asemakaavan mukaiseen tonttikäyttöön
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankinnan määritelmä

 • Siuntion kunta - arkeologiset inventoinnit
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Nokian kaupunki - rakentamiseen liittyvät alistetut sivu-urakat
  julkinen hankinta – epäselvä tarjouspyyntö – tarjoajan soveltuvuus

 • Kolarin kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö - ostotukikirjat
  julkinen hankinta - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu - epäselvä tarjouspyyntö

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö - ostotukikirjat
  julkinen hankinta - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Puolustusvoimat - muotoiltavat yleislastat
  julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Virve Tuotteet ja Palvelut Oy - monikanavareitinympäristö
  julkinen hankinta – hankintayksikkö – tutkimatta jättäminen

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sähköinen potilaskertomus
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen hinta - hyvitysmaksun edellytykset

 • Tampereen kaupunki - Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen sopimuskumppanin hankinta
  julkinen hankinta – tarjousten vertailu

 • Helsingin seurakuntayhtymä - rakennusurakka
  julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus

 • Siuntion kunta - terveyskeskuksen vastaanottopalvelut sekä muut palvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä - traktorit
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - hyvitysmaksu

 • Seinäjoen kaupunki - opetustoimen hallinto-ohjelmat
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Riikinvoima Oy - jätteenpolttolaitoksen hankinta
  julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Liikennevirasto - Pisararadan sähköratasuunnitteluhankinta
  julkinen hankinta – tarjousten vertailu

 • Hollolan kunta - lämpökeskuksien hoito
  Julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tutkimatta jättäminen

 • Turun kaupunki - palloiluhallia koskeva rakennusurakka
  Julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen

 • HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä - metanolin hankinta
  Julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousten täsmentäminen

 • Mikkelin kaupunki - mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen
  Julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Senaatti-kiinteistöt - vankilan perusparannus
  Julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - äitiyspakkaukseen sisällytettävät tuotteet
  Julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Hansel Oy - toimitilojen käyttäjäpalvelut
  Julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - oikeussuojan tarve - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - vartiointipalvelu
  Julkinen hankinta - vertailuperusteet

 • Kotkan kaupunki - palo- ja pelastustoimen materiaalit
  Julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - kynnysarvon ylittyminen - suorahankinta

 • Pieksämäen kaupunki - veturitallin maanrakennusurakka
  Julkinen hankinta - tarjousten täsmentäminen - tarjousten voimassaolo

 • Raision Vuokra-asunnot Oy - rakennusurakka
  julkinen hankinta – erisisältöiset hankintailmoitus ja tarjouspyyntö – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Mariehamns stad - kollektivtrafik
  offentilig upphandling - anbudsgivares lämplighet

 • Vantaan kaupunki - hoitajakutsujärjestelmä ja kulunvalvonta
  Julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Hansel Oy - sähköinen kilpailutusratkaisu
  Julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työnhakuvalmennuksen palveluhankinta
  julkinen hankinta – vertailuperusteiden asettaminen – tarjoajan soveltuvuus – epäselvä tarjouspyyntö

 • KuntaPro Oy - kalustehankinta
  Julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulunkyln sairaskotisäätiö - päiväosastokuljetukset
  Julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • KuntaPro Oy - kalustehankinta
  Julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Rovaniemen kaupunki - ilmanvaihtosuodattimet
  Julkinen hankinta - ilmanvaihtosuodattimet - tarjoajan soveltuvuus

 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - uudisrakennuksen maanrakennus- ja perustustyöt
  Julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Joensuun seudun hankintatoimi - kirja-aineisto, ääni- ja kuvatallenteet sekä multimedia-aineistot
  Julkinen hankinta - kustannustuotteet - vertailuperusteiden asettaminen

 • Porin kaupunki - yhdyskuntajätteen hyötykäyttöpalvelut ja kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta – suorahankinta - seuraamusmaksu

 • Porin kaupunki - jätelautakunnan toimialue
  julkinen hankinta – hankinnan määritelmä – markkinaoikeuden toimivalta – tutkimatta jättäminen

 • Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas Porin kaupunki - syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämistä koskevasta palveluhankinta
  julkinen hankinta – asianosaisuus – valituksen tutkiminen - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Oulun kaupunki - joukkoliikenteen linjojen liikennöinti
  Julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vantaan kaupunki - betoni- ja luonnonkivityöt
  Julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Hämeenlinnan kaupunki - maankäytön suunnittelua palvelevia kehityskuvia ja erilaisia selvityksiä koskeva palveluhankinta
  julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen – hankinnan jakaminen – hankinnan kokonaisarvo

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,Helsingin kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, KL-Kuntahankinnat Oy ja Vantaan kaupunki - asiakas- ja potilastietojärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto - viraston sähköistä hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistaminen
  julkinen hankinta – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta – vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - perintäpalvelut
  julkinen hankinta – tarjousten vertailu

 • Länsirannikon Koulutus Oy - viestinnän ja markkinoinnin tuotantopalvelu
  julkinen hankinta – epäselvä tarjouspyyntö

 • Leijona Catering Oy - elintarvike-, käyttötavara- ja pesuainehankinta
  julkinen hankinta – hankinnan keskeyttäminen – kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyönti - hankintailmoitus

 • Ylä-Savon Jätehuolto Oy - puhdistamolietteiden ja biojätteen jatkokäsittelyä biokaasulaitoksella koskeva palveluhankinta
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta – hankinnan kohteen määritteleminen – tarjouspyyntö – valituksen tutkiminen

 • Jätekukko Oy - kunnallisten puhdistamolietteiden ja biojätteen jatkokäsittelyä biokaasulaitoksella koskeva palveluhankinta
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta – hankinnan kohteen määritteleminen – tarjouspyyntö – valituksen tutkiminen

 • Lapinlahden Vesi Oy - kunnallisten puhdistamolietteiden ja biojätteen jatkokäsittelyä biokaasulaitoksella koskeva palveluhankinta
  julkinen hankinta – erityisalojen hankinta – hankinnan kohteen määritteleminen – tarjouspyyntö – valituksen tutkiminen

 • Leijona Catering Oy - elintarvike-, käyttötavara- ja pesuainehankinta
  julkinen hankinta – hankinnan keskeyttäminen – kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyönti - hankintailmoitus

 • Iisalmen kaupungin Iisalmen Vesi –liikelaitos - biojätteen jatkokäsittely
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyyntö

 • Kiuruveden kaupunki - puhdistamolietteet ja biojätteet
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta
  hankinnan kohteen määritteleminen
  tarjouspyyntö

 • Kuopion kaupungin Kuopion Vesi -liikelaitos - puhdistamolietteet ja biojätteet
  julkinen hanikinta - erityisalojen hankinta
  hankinnan kohteen määritteleminen
  tarjouspyyntö

 • Siilinjärven kunta - biojätteen jatkokäsittely
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - hankinnan kohteen määrittelemine - tarjouspyyntö

 • Mänttä-Vilppulan kaupunki - sosiaali- ja perusterveydenhuollto
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Rauman kaupunki - IV-tarvikkeet ja asennus
  julkinen hankinta - hankinnan väliaikainen järjestäminen

 • Vaasan kaupunki - kuvantamistutkimuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - suorahankinta - seuraamusten määrääminen

 • Etelä-Karjalan hankintapalvelut - paikallisvartiointi-, piirivartiointi- ja hälytyskeskuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus
  alihankinta

 • Tampereen kaupunki - sähkölukkopalvelut
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - asiavirheen korjaaminen

 • Rikosseuraamuslaitos- humaanilääkkeet
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Kiinteistö Oy Lappi Areena - -jäähallin laajennuksen harjoitushallin jääntekojärjestelmän rakennusurakka.
  julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Ranuan kunta - perusparannus- ja muutostyöt/pääurakkaa
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Jyväskylän kaupunki - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Tampereen kaupunki – kirjaston kirjat
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - hätäensiapukoulutus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kemin kaupunki - pesulapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - humaanilääkkeet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas - henkilöstöravintola ja kahvilapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kajaanin kaupunki - uima- ja venerannan maanrakennusurakka
  Julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteet

 • IS-Hankinta Oy - pesu- ja välinehuollon aineita, siivoustarvikkeita ja -vaunuja sekä jätesäkkejä koskeva tavarahankinta
  Julkinen hankinta – tutkimatta jättäminen – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsinki Business College Oy - verkko-oppimisympäristö
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Nurmijärven kunta - vakuutusturva
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • KL-Kuntahankinnat Oy - asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Museovirasto - Museon kokoelmahallintajärjestelmä
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - valituksen tutkimatta jättäminen - kielilaki

 • Espoon kaupunki - maanrakennuskonepalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vaasan kaupunki - arkkitehti- ja pääsuunnittelu
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Länsimetro Oy - runkomelueristysmateriaali
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tekninen eritelmä

 • Ylöjärven kaupunki - maaperän kunnostusurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 
Julkaistu 30.10.2013