MARKKINAOIKEUSTUOMARIN T13 VIRKA

Viimeinen hakupäivä:
09.03.2018
Ilmoittava virasto:
Markkinaoikeus

Markkinaoikeus toimii kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden, teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden sekä markkinaoikeudellisten asioiden erityistuomioistuimena.

Markkinaoikeudessa julistetaan haettavaksi yksi markkinaoikeustuomarin T13 (4.937,26–6.171,58 euroa/kk) virka.

Tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Markkinaoikeustuomarilta edellytetään lisäksi, että hän on perehtynyt kilpailu- tai valvonta-asioihin, hankinta-asioihin, teollis- tai tekijänoikeudellisiin asioihin taikka markkinaoikeudellisiin asioihin.

Tuomariksi nimitettävällä on oltava suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakemusta laadittaessa tulee noudattaa tuomarinvalintalautakunnan ohjeita tuomarin viran hakijoille.

Hakemuksen voi toimittaa lähettämällä tai tuomalla se markkinaoikeuteen (osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki) tai lähettämällä se sähköpostitse osoitteella markkinaoikeus(a)oikeus.fi (korvaa (a) merkillä @). Hakemuksessa tulee mainita diaarinumero H 00051/18.

Hakuaika päättyy 9.3.2018 klo 16.15.

Lisätietoja antaa markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, puh. 050 592 9182

Helsingissä 31.1.2018

MARKKINAOIKEUS

Kimmo Mikkola

ylituomari

 
Julkaistu 31.1.2018