Markkinaoikeustuomarin kolme T13 ja viisi T11 virkasuhdetta markkinaoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
03.11.2017
Ilmoittava virasto:
Markkinaoikeus

Mahdollisesti avautuvat virkasuhteet ajalle 1.1.2018 – 31.12.2018: kolme markkinaoikeustuomarin T13 määräaikaista virkasuhdetta sekä viisi markkinaoikeustuomarin T11 määräaikaista virkasuhdetta

Markkinaoikeus toimii kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden, teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden sekä markkinaoikeudellisten asioiden erityistuomioistuimena. Julkisia hankintoja koskevat valitukset ovat markkinaoikeuden suurin asiaryhmä. Markkinaoikeus käsittelee asioita koko valtakunnan alueelta ja on kaksikielinen. Markkinaoikeus toimii Helsingin Pasilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Markkinaoikeustuomari työskentelee kaikilla lainkäyttötoiminnan keskeisillä osa-alueilla kuten vireille tulevien asioiden valmistelussa, aktiivisessa prosessinjohdossa, päätösten kirjoittamisessa ja lainkäyttöasioiden ratkaisemisessa sekä lisäksi lainkäyttöprosessin kehittämisessä.

Markkinaoikeudessa noudatetaan tavoitteellista ja kollegiaalista työskentelytapaa, mikä merkitsee osallistuvaa ja vuorovaikutteista toimintatapaa työyhteisössä sekä pyrkimystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Markkinaoikeustuomarin nimittämisperusteista ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016).

Hakemukset on toimitettava markkinaoikeudelle viimeistään 3.11.2017 ennen viraston aukioloajan päättymistä kello 16.15.

Posti- ja käyntiosoite: Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: markkinaoikeus(a)oikeus.fi. (korvaa (a) merkillä @).

Hakemuksessa on ilmoitettava diaarinumero H 00864/17.

Lisätietoja antaa markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 029 564 3322.

Helsingissä 6.10.2017

Kimmo Mikkola

Ylituomari

 
Julkaistu 6.10.2017