Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

26.6.2017
Valmet AB > Andritz Oy
patentti - keksinnöllisyys
26.6.2017
Kuntien Tiera Oy - laitteiden ja ohjelmistojen verkkokauppa- ja lähitukipalvelun toimittaminen
uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus - hankinnan väliaikainen järjestäminen
26.6.2017
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkkeelliset kaasut
hankintamenettelyn keskeyttäminen
21.6.2017
Kuluttaja-asiamies > Finkraft Oy
kuluttajansuoja - sopimusehtojen sääntely - sopimuksen muuttaminen