Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

16.4.2018
Helsingin kaupunki - ulkovalaistusverkon LED-valaisimet
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
16.4.2018
Senaatti-kiinteistöt Oy - majoitusrakennuksen rakennus-, ilmanvaihto-, putki, automatiikka- ja sähköurakat
julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen saapuminen - syrjimätön kohtelu
16.4.2018
Suomen Asianajajaliitto > Patentti- ja rekisterihallitus
tavaramerkki - erottamiskyky - harhaanjohtavuus
12.4.2018
Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - mökkien lämmitysjärjestelmät
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen