Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

15.6.2018
Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - yhteisyrityskumppani
julkinen hankinta - valituksen peruuttaminen
15.6.2018
MAK-System International Group > Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
todistelun turvaaminen - sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - tekijänoikeus
15.6.2018
ContextLogic Inc. > Patentti- ja rekisterihallitus
tavaramerkki - rekisteröintisuostumus
15.6.2018
Columbia Pictures Industries, Inc., Disney Enterprises, Inc., Paramount Pictures Corporation, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios Productions LLLP ja Warner Bros. Entertainment Inc. > Blue Lake Communications Oy, DNA Oyj, Elisa Oyj, Kaisanet Oy, Lounea Palvelut Oy, MPY Palvelut Oyj ja
Telia Finland Oyj
tekijänoikeus - estomääräys