Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

27.7.2018
Puma SE > X
tavaramerkki – prosessuaalinen palautus – päätöksen perusteleminen
27.7.2018
VesiTekno Oy > TeknoSeesam Oy (aikaisemmin Vesitekno Tukku Oy)
toiminimi – tavaramerkki – toiminimen loukkaus – tavaramerkin loukkaus
13.7.2018
Porin kaupunki - silmänpohjakuvaukset
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen
12.7.2018
Taivassalon kunta - Taivassalon kunnan kotihoidon, kotisairaanhoidon, tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotipalvelut
julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - ryhmittymä - liitteen E palvelu - hankintalaki 2017