Markkinaoikeus

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

27.5.2016
Helsingin Asuntokeskus Oy > Patentti- ja rekisterihallitus
ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta
24.5.2016
Pohjois-Savon pelastuslaitos - öljyntorjuntavene
julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen
23.5.2016
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkevalmisteet
julkinen hankinta - tarjousten vertailu
20.5.2016
IS-Hankinta Oy - hoitajakutsu ja henkilöturvallisuusjärjestelmät
julkinen hankinta - tarjouspyynnön lähettäminen