Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

13.12.2017
J. Vainion Liikenne Oy, Jyväskylän Liikenne Oy, Koiviston Auto Oy, Koskilinjat Oy, Kuopion Liikenne Oy, Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab, Satakunnan Liikenne Oy, Metsäpietilä Oy, Länsilinjat Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab ja VR-Yhtymä Oy, Pohjolan Turistiauto Oy, Koillismaan Turistiauto Oy, Antti Kangas Oy, Savon Turistiauto Oy, Savonlinja Oy, Linja-Karjala Oy, Vauhti-Vaunu Oy, Autolinjat Oy, Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy, SL-Autoyhtymä Oy, Väinö Paunu Oy, Linja-autoliitto ry ja Oy Matkahuolto Ab > Kilpailu- ja kuluttajavirasto
kilpailunrajoitusasia - kartelli - markkinoiden jakaminen - seuraamusmaksu
7.12.2017
Copyright Management Services Ltd > Telia Finland Oyj
tekijänoikeus - teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen
7.12.2017
Lapuan kaupunki - koulukuljetukset
julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - verovelat
5.12.2017
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työssäoppimispainotteinen koulutus
julkinen hankinta - alihankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjousten vertailu