Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

13.7.2018
Porin kaupunki - silmänpohjakuvaukset
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen
12.7.2018
Taivassalon kunta - Taivassalon kunnan kotihoidon, kotisairaanhoidon, tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotipalvelut
julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - ryhmittymä - liitteen E palvelu - hankintalaki 2017
12.7.2018
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - suomea maahanmuuttajille -koulutuksen palvelut
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyyntö - vertailuperusteet
12.7.2018
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuspalvelut
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyyntö - vertaiiluperusteet