Suomeksi - På svenska - In English

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

27.10.2016
Helsingin kaupunki - tilannekuvajärjestelmä
julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen
27.10.2016
Mikkelin kaupunki - työterveyshuolto
julkinen hankinta - asianosaisuus - vertailuperusteiden asettaminen - syrjimätön kohtelu
26.10.2016
KL-Kuntahankinnat Oy - tietoverkko- ja kommunikaatiopalvelut
julkinen hankinta - tarjousten vertailu
26.10.2016
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (31.12.2015 saakka Satakierto Oy) - siirtokuormaushalli
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen