Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

18.10.2017
Pirkanmaan Jätehuolto Oy - sako- ja umpikaivolietteiden sekä pienpuhdistamolietteiden keräys ja kuljetus
julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys
18.10.2017
A > B
firma - säkringsåtgärd
18.10.2017
A > B
Otillbörligt förfarande i näringsverksamhet - temporärt förbud
18.10.2017
A > Taxibolaget 22100 Ab
Otillbörligt förfarande i näringsverksamhet - temporärt förbud